53. ПРИРОДНІ ЗОНИ: ЛІСОСТЕП І СТЕП,
ПУСТЕЛІ І НАПІВПУСТЕЛІ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про зональні особливості лісостепів і степів Євразії. І Про своєрідність пустель і напівпустель Євразії.

І Про зональні особливості лісостепів і степів Євразії. Ці природні зони поширені переважно на півдні Східноєвропейської рівнини та Західного Сибіру, а також на просторах Казахського дрібносопковика. Далі на схід зона степів трапляється лише в Центральній Азії та в Приамур’ї у вигляді окремих ділянок. Теплий клімат з недостатнім зволоженням на півдні Східноєвропейської рівнини сприяє формуванню тут родючих чорноземних ґрунтів. Зрідка трапляються ділянки лісу, де на сірих лісових ґрунтах ростуть дубові гаї з домішками берези, липи та клена. У рослин-

204

йому покриві європейських степів колись панували ковила, типчак, тонконіг.

Клімат лісостепу й степу східної частини материка континентальні- ший, тому ґрунти тут часто засолені. Лісові ділянки в межах азійського лісостепу складаються переважно з дрібнолистяних порід дерев — пухнастої берези з домішками осики. Степ відрізняється трав’яним покривом з ковили, типчаку, чебрецю, степової люцерни, степової цибулі тощо. У пониззях ростуть чагарники. У лісостепах і степах Євразії водяться ховрахи, хом’яки, полівки, тушканчики, багато хижаків (степовий тхір, вовк, лисиця, горностай тощо).

Нині трав’яні луки й злакові степи в природному стані на материку майже не збереглися. Вони повністю розорані й замінені на сільськогосподарські угіддя.

І Про своєрідність пустель і напівпустель Євразії. Крайній південний
схід Європи охоплює природна зона напівпустель, де на засолених, украй
бідних пустельних ґрунтах де-не-де можна натрапити на окремі чагарни-
ки, злаки та кураї.

Пустелі і напівпустелі поширені переважно в Азії і знаходяться в трьох
географічних поясах: тропічному, субтропічному й помірному.

Тропічні пустелі охоплюють великі простори Аравійського пів-
острова, як-от Руб-ель-Халі (мал. 166). На величезних кам’янистих і
піщаних просторах опадів випадає менш як 100 мм за рік. Постійних
водотоків зазвичай немає.

Ґрунти в пустелях бідні, тому рослин тут дуже мало. У сухих річищах
трапляються рідколісся з акації, в улоговинах прижилися солелюби.

Суворі умови пустель збіднюють також і тваринний світ. Подекуди тут
трапляються антилопи, газелі, дикі віслюки-онагри, шакали та гієни.
Багато гризунів і плазунів.

Субтропічні пустелі охоплюють північ Аравійського півострова,
Іранського нагір’я та Центральної Азії. Чергування гір й улоговин зумовило
тут утворення пустель різного типу.

Для Месопотамії та Іранського нагір’я характерні пониззя з глинистими
солончаками з білосніжним покривом солі. Вони утворилися на місці ко-
лишніх озер. Поряд з ними трапляються велетенські дюни 200 м заввиш-
ки. На півдні пустелі Гобі різкі коливання температур перетворили крис-

талічні породи на розсипи щебеню.

У глинистих пустелях негустий по-
крив полину, кураю, верблюжої колюч-
ки змінюється заростями саксаулу.

Лише долинами невеличких річок тяг-
нуться густі зарості тополь і болотяних
рослин, зокрема очерету, рогози.

Тваринний світ субтропічних пустель
багатий на копитних, на яких полюють
шакал, пустельна кішка й леопард. Тут
мешкає чимало змій і черепах, бабаків,

ховрахів, піщанок і полівок, поширені „ .

дуже небезпечні павукоподібні — скорпі- му півострові

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image538.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image539.jpeg

205

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image540.jpeg

Мал. 167. Пустелі помірного поясу та їхні мешканці

Такла-Макан

Двогорбі верблюди

Сайгак

1 ■-

они, каракурти, фаланги. Справжнє лихо пустель — зграї саранчі, яка під корінь знищує посіви.

Пуст елі помірного поясу охоплюють значну частину Центральної Азії. Найбільші з них Каракуми, Кизилкум, більша частина Гобі, Такла-Макан (мал. 167). Укриті пісками або камінням, ці неозорі рівнини зазнають тропічної спеки влітку та значних морозів узимку. Улоговинний рельєф сприяє застою холодного повітря, через що ґрунт значно промерзає.

Тварини й рослини пустель помірного поясу добре пристосувалися до суворих умов життя. З рослин поширені верблюжа колючка, саксаули, кураї. Тваринний світ — царство плазунів (варан, агама, круглоголівка, а також ефа, гюрза та інші змії). Тут також мешкає багато копитних, як-от: джейран, кулан, сайгак і двогорбий верблюд, вовна якого захищає тварину від спеки та морозу. Багато також шакалів і гієн.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image541.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Гобі — найбільша пустеля Євразії. Свою назву вона отримала від монгольського слова, що означає «пустеля». Однак і тут є життя. Зокрема тут росте саксаул — витривалий, майже безлистий деревний чагарник, стійкий до посухи, що росте в пустелі розкиданими групами. Саксаул виростає до 2-4 м заввишки і може існувати навіть там, де ґрунт піщаний та нестійкий, запобігаючи його подальшій ерозії. Піщані райони Гобі — середовище проживання вухатого їжака й невеликих гризунів, таких як пустельний хом’як. У Гобі трапляються також кілька видів великих ссавців. Останні дикі двогорбі верблюди блукають пустелею; усе ще живуть у пустелі дикі осли й маленькі стада монгольських газелей. Тут мешкає і єдиний у світі пустельний гобій- ський ведмідь.

206

image542

«*

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Знайдіть на карті природних зон найбільші пустелі Євразії, визначте їхні назви. З’ясуйте за додатковими джерелами інформації, які з них е піщаними, кам’янистими, глинистими.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image543.jpeg

\

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (продовження)

І

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Євразії

Позначте на контурній карті пустелі: Каракуми, Гобі, Ру- бель-Халі.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image544.jpeg

  1. Де розташовані в Євразії лісостеп і степ?
  2. Які найбільші пустелі Євразії?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Якими є особливості ґрунтів і тваринного світу пустель Євразії?
  2. У якому напрямку і чому євразійські степи змінюються пустелями?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому лісостеп і степ поширені здебільшого у внутрішніх областях Євразійського материка?
  2. Чому в Євразії пустелі набули значного поширення?

ЧИ ВМІЮ

  1. За картами атласу порівняйте закономірності територіального поширення лісостепу й степу в Євразії та в Північній Америці.
  2. На прикладі однієї з природних зон Євразії покажіть зв’язки між компонентами природи.