ОЗЕРА. БАГАТОРІЧНА МЕРЗЛОТА. * СУЧАСНЕ ЗЛЕДЕНІННЯ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Про найбільші озера Євразії.

І Що таке багаторічна мерзлота і чим вона відрізняється від сучасного зледеніння.

І Про найбільші озера Євразії. Озера в Євразії розміщені дуже нерівномірно. Найбільші з них зосереджені, хоч як дивно, не у вологих, а в посушливих областях. Це залишкові озера, що збереглися на місці давніх великих водойм, які існували в більш вологу епоху. До них належать Каспійське й Аральське моря-озера (мал. 153), а також озера Балхаш, Ельтон, Баскунчак тощо. Каспійське море за розмірами більше будь-якого озера світу. Вражає і глибина Каспію, що місцями перевищує 1000 м. Під час штормів на цьому озері утворюються хвилі заввишки до 15-17 м. Солоність його вод — 11-13%о.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image510.jpeg

195

РОЗДІЛ 4

P VlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image511.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image512.jpeg

Мал. 153. Берег Аральського моря

Мал. 154. Мертве море

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image513.jpeg

Залишкові озера зазвичай неглибокі й солоні, розміри їх змінюються за порами року. У сухий сезон багато з них взагалі можуть зникати, залишаючи лише сольову кірку. А от Лобнор називають озером-мандрівником, оскільки воно часто змінює своє місцеположення, площу та обриси.

Значно глибші озера, що заповнюють тектонічні западини, як-от Мертве море і Байкал (мал. 154, 155). Вони розташовані в розломах земної кори. Мертве море лежить на 395 м нижче рівня океану. Його узбережжя — найнижче місце на суходолі планети, а Байкал — найглибше (1642 м) озеро Землі. Мертве море безстічне і тому одне з найсолоніших озер у світі (260-270 %о). Байкал, навпаки, озеро стічне й одне з найчистіших на планеті. Води озеро вміщує стільки само, як і Балтійське море, а це становить п’яту частину прісних вод Землі (без льодовиків).

Нерідко озерні улоговини, що мають тектонічне походження, згодом поглиблюються льодовиком. Так утворюються льодовиково-тектонічні озера, серед яких і відомі європейські озера — Ладозьке й Онезьке. На тихоокеанських островах Євразії багато невеликих вулканічних озер. У гірських районах материка часто трапляються загатні озера, створені гірськими обвалами. Деякі з них досягають справді морських глибин. Наприклад, глибина Сарезького озера на Памірі становить 520 м. У гирлах багатьох річок

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image514.jpeg

196

Мал. 155. Байкал

утворилися лиманні озера, зокрема найбільше в Україні озеро Ялпуг. У Євразії особливо багато заплавних озер. Є на материку і карстові озера, серед них українська перлина — Світязь.

Дуже багато в областях, що колись були вкриті льодовиком, озер льодовикового походження. Прикладом є Фінляндія, яку називають країною тисячі озер. Проте найбільша у світі мережа озер утворилася на материку в місцях танення багаторічної мерзлоти.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image515.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

«Водна» назва країни. Свою країну жителі Фінляндії не називають швед-
ським словом «Фінляндія». Для них вона «суомі». Утім, Фінляндія і Суомі означають
одне й те саме — «країна боліт». Це можна пояснити впливом цілої низки природних
чинників. Заболоченню сприяла історія розвитку цієї території — відступ давнього льо-
довика і заповнення водою численних понижень, між утвореними ним горбами; особ-
ливості рельєфу — рівнинний характер поверхні, що сформувався на Балтійському
щиті давньої платформи; особливості клімату — надмірне зволоження.

І Що таке багаторічна мерзлота і чим
вона відрізняється від сучасного зле-
деніння. Багаторічна мерзлота, що є
своєрідним наслідком останніх епох по-
холодання клімату, — це товща про-
мерзлих порід завглибшки декілька со-
тень метрів (мал. 156). Тільки влітку
розмерзається тонкий верхній шар
ґрунту. В Євразії зона багаторічної
мерзлоти охоплює значну частину Пів-
нічної і Східної Азії, а також окремі ра-
йони Центральної Азії. Багаторічна
мерзлота утруднює будівництво. Водно-
час вона допомогла зберегти для вче-

них викопні рештки мамонтів та інших Мал. 156. Багаторічна мерзлота
тварин і рослин.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image516.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image517.jpeg

т

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картою атласу «Географічні пояси та природні зони світу» простежте південну межу поширення багаторічної мерзлоти. Чому в Азії вона заходить далеко на південь?

Окремі великі території Євразії вкриті сучасними льодовиками (мал. 157). За площею гірського зледеніння материк посідає перше місце у світі. Льодовиками вкрито величезні гірські системи — Гімалаї, Каракорум, Памір, Тянь-Шань та ін. Покривне зледеніння спостерігається лише на деяких північних островах.

197

¥

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

Найбільший в Європі льодовик розташований в Ісландії і має площу по-
над 8 тис. км2. Льодовики Євразії відіграють важливу роль у живленні
багатьох великих річок материка, що є головним джерелом водопостачан-
ня найбільш населених районів світу.

У Євразії є чималі запаси й інших
видів внутрішніх вод. Наприклад, у За-
хідному Сибіру утворилися найбільші
болота світу. Тут розташований величез-
ний артезіанський басейн. Подекуди на
материку поширені гарячі джерела, а
також гейзери. Особливо їх багато на
острові Ісландія і півострові Камчатка.

У Центральній Азії під зовні безжит-
тєвими пісками подекуди утворилися ве-
личезні підземні резервуари прісної
води. Ці води надходять з гірських сис-

тем, розташованих на відстані 500 км. Саме тут унаслідок танення снігу й
утворюються підземні потоки, які непомітно для людського ока рухаються
підземними шляхами.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image518.jpeg

Мал. 157. Льодовик на Кавказі

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image519.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів
Євразії

Позначте на контурній карті озера: Женевське, Ладозьке,
Каспійське море, Байкал, Мертве море.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

  1. Які найбільші озера Євразії?
  2. Що таке багаторічна мерзлота?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чому сучасне зледеніння поширене далеко на південь Євразії?
  2. Завдяки чому в пустелях Євразії утворилися величезні підземні запаси води?

ЧИ пояснюю

  1. Яка є залежність між походженням озерних улоговин і їхніми розмірами?
  2. Як утворилися солоні озера Євразії?

ЧИ ВМІЮ

  1. Знайдіть на карті Євразії озера, що за походженням подібні до Великих озер Північної Америки.
  2. Позначте на контурній карті гірські області Євразії чи Північної Америки, де утворилися найпівденніші гірські льодовики.

198