ПРИРОДНІ ЗОНИ: ВОЛОГІ ЕКВАТОРІАЛЬНІ л ЛІСИ, САВАНИ ТА РІДКОЛІССЯ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про південноамериканську сельву.

І Чим особливі ландшафти саван і рідколісся материка.

І Про південноамериканську сельву. У Південній Америці порівняно з іншими материками тропічних широт простежується найбільша кількість природних зон.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image241.jpeg

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картою на форзаці підручника, визначте географічні пояси й

природні зони Південної Америки. Обґрунтуйте закономірності їх-
нього поширення.

В екваторіальному поясі, на заході Амазонської низовини, поширені вологі екваторіальні ліси (мал. 68). У Південній Америці їх називають сельвою, що в перекладі з іспанської мови означає «ліс». У сельві, що росте переважно на червоно-жовтих фералітних ґрунтах, налічують понад

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image242.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image243.jpeg

Мал. 68. Сельва та її мешканці

93

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

40 тис. видів рослин — найбільше з-поміж усіх лісів планети. Дерева в
сельві утворюють до дванадцяти ярусів.

Одна з найцінніших деревних порід сельви — гевея, із соку якої добувають
каучук. Сельва є батьківщиною какао, з плодів якого виробляють шоколад;
молочного дерева, що дає солодкий сік; динного дерева, їстівні плоди якого
нагадують диню. Тут росте також хінне дерево, з кори якого виробляють
протималярійний препарат хінін.

Нижні яруси сельви — це справжні непрохідні хащі, переплетені ліа-
нами, стовбури яких укриті яскравими химерними квітками — орхідеями.
У тихих затонах росте дивовижне латаття вікторія-регія (мал. 69), листя
якої досягає 2 м у діаметрі й витримує масу до 50 кг завдяки густій міц-
ній мережі жилок.

Тваринний світ сельви багатий і дуже різноманітний (мал. 68, 70). Біль-

шість тварин живе на деревах. Тут на-
лічують 38 видів мавп. Трапляються
деревні жаби, які завдяки липким по-
душечкам на лапах вільно рухаються
навіть гладенькою поверхнею листка
(мал. 70). На гілках дерев зависають лі-
нивці, що іноді все життя проводять в
кроні одного дерева.

Господарями сельви є два хижаки,
що однаково вільно почуваються на
землі, у воді й на деревах. Це дика
кішка ягуар та удав анаконда — найдов-
ша змія світу. В Амазонці та її прито-
ках мешкає невелика риба піранья.
Зграя цих риб за кілька хвилин зали-
шає від бика тільки кістяк.

Досить різноманітний світ птахів
сельви: від хижої гарпії завдовжки
близько 1 м до найменшого птаха на
земній кулі — колібрі, маса якого мен-
ша як 2 г. Значно ускладнюють життя
людині в сельві тисячі видів комах і па-
вуків, більшість з яких трапляється
лише тут. Саме в сельві мешкають ве-
летенські павуки-птахоїди завдовжки
понад 12 см.

а н е т и. Це безмежний простір сельви, поба-

чити який повністю можна тільки з космосу. Якщо на одному гектарі нашого мішано-
го лісу зростає 10 різних порід дерев, то в Амазонії — близько 200. Амазонські ліси
дають понад третину всього кисню, що виробляють зелені рослини Землі і який
надходить в атмосферу. Ось чому сельву називають «легенями» планети.

94

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image244.jpeg

Мал. 69. Вікторія-регія — володар
найбільших у світі листків

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image245.jpeg

Мал. 70. Деревні жаби

НОТАТКИ ДО ТЕМИ Амазонія — «легені» пгі

Мал. 71. Савани та їхні мешканці

І Чим особливі ландшафти саван і рідколісся материка. У субекваторіальному поясі на Гвіанському, Бразильському плоскогір’ях та Орінокській рівнині є сухий сезон. Тому ліси тут поступаються саванам і рідколіссю на червоних і червоно-коричневих ґрунтах. Савани північної і південної частин материка дещо відмінні між собою. На півночі вони загалом нагадують африканські савани, але замість баобабів тут височать окремі пальми. Савани на півдні материка посушливіші, тому дерев тут майже немає. Трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, що тоне у воді, але не гниє. У південних саванах ростуть чагарники та деревоподібні кактуси, стебло яких накопичує воду.

Своєрідним є також тваринний світ саван (мал. 71). На відміну від африканських, у саванах Південної Америки мало копитних. Мешкають тільки невеликі дикі свині-пекарі та тапіри, на яких полює пума. Дуже багато комах: хижих мурахів і термітів, які будують міцні споруди — термітники. У ці своєрідні башти й замки може проникнути тільки мурахоїд, який має міцні кігті та довгий клейкий язик. «Санітаром» саван Південної Америки є броненосець, який поїдає мертвих тварин.

Уразлива природа сельви та саван Південної Америки зазнає постійного впливу з боку людини. Для збереження унікальних природних об’єктів і ландшафтів у цих зонах створено заповідні території і національні природні парки, які увійшли до Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них комплекс заповідників Центральної Амазонії та національний парк Канайма, перлиною якого є водоспад Анхель і лісові ландшафти столових гір.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image246.jpeg

РОЗДІЛ 2

image247

І \ZlVSO

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Які географічні пояси і природні зони перетинають материк?
 2. Які своєрідні риси рослин і тварин сельви та саван Південної Америки?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим зумовлене виникнення на материку саван різних типів?
 2. Чим відрізняються південноамериканська сельва та африканська гілея?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image248.jpeg

ЧИ пояснюю

 1. Чому в Південній Америці порівняно з Африкою найбільший набір природ-
  них зон?
 2. Чому екваторіальні ліси Амазонії називають «легенями» планети?

ЧИ ВМІЮ

 1. Позначте на контурній карті національні природні парки сельви та саван
  Південної Америки.
 2. Опишіть сельву, використавши такі слова: вологість, дощовий ліс, яруси, паль-
  ми, крони, квіти.