Південна Америка

Південна Америка — південний материк Західної півкулі, у географічному положенні та природі якого багато спільних рис із Африкою та Австралією. Проте він має свої особливості. Це найвологіший на Землі материк. Тут поряд з найбільшою низовиною світу простягся велетенський гірський ланцюг. Найвищі на Землі вулкан і водоспад, найповноводніша річка, найсухіша пустеля, найменший птах та найкро- вожерливіша риба — усе це також у Південній Америці. Площа Південної Америки разом із прилеглими островами становить 17,8 млн км2.

|§ 21. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА * Ф ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Чим відрізняється географічне положення Південної Америки. І Як досліджували та освоювали материк європейці.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image203.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image204.jpeg

І Чим відрізняється географічне положення Південної Америки. Південна Америка своїми контурами нагадує трикутник (мал. 57). Крайньою північною точкою материка є мис Галлінас, а південною — мис Фроуерд. Найбільшої ширини він досягає у приекваторіальних широтах між крайньою східною точкою — мис Кабу-Бранку — та крайньою західною — мис Паріньяс. Материк має значну протяжність з півночі на південь — від екваторіального до помірного географічного поясу Південної півкулі.

Вплив океанів на природу внутрішніх областей Південної Америки обмежений, оскільки берегова лінія континенту слабо розчленована.

Тільки на сході трапляються невеликі півострови і затоки, найбільша з яких Ла-Плата. Великий архіпелаг островів на крайньому півдні материка — Вогняна Земля — відокремлюється від нього Магеллановою протокою. Північніше Вогняної Землі розташовані Фолклендські (Маль- вінські) острови. Крайня південна острівна точка Південної Америки — діис Горн — розташована на березі найширшої у світі протоки Дрейка, якою материк відокремлюється від Антарктиди.

Північні береги материка омивають води Карибського моря. Панамський перешийок сполучає Південну Америку з Північною, які разом утворюють одну частину світу — Америку. Як і інші материки тропічних широт, Південна Америка відчуває вплив морських течій.

І Як досліджували та освоювали материк європейці. Першими європейцями, які 1498 року підійшли до берегів Південної Америки, були учасники третьої експедиції Христофора Колумба. Проте сам Колумб не підозрював, що відкрив новий материк. Здогадався про це флорентійський

79 Сі

РОЗДІЛ 2

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image205.jpeg

І \ZlVSO

С ь К е\ *

м.Галлінас

Антильсь’

Тринідад

Маракайбо

о.Маражо

Ъу- негру

м.Паріньяс

оз.Тітікака\

Ла-Пас

г.Аконкагуа

Сантьяго

<Буенос-

Масштаб 1:45 000 000

ю їКЛЄЦОс. мальві»с/Чу

 

Дослідники Південної Америки

Амеріго Веспуччі 1499-1500 рр.

Александр Гумбольдт 1799-1804 рр.

Чарльз Дарвін 1831-1836 рр.

*\о. Вогняна Земля

дрейка

Мал. 57. Географічне положення та дослідження материка

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image206.jpeg

мореплавець Амеріго Веспуччі, який брав участь у кількох іспанських і португальських експедиціях (1499-1504) до берегів Південної Америки (мал. 57). У своїх щоденниках він уперше описав природу й населення відвіданих земель і дав їм назву Новий Світ. З 1507 року ці землі стали називати «країна Амеріго». Пізніше на честь Амеріго вся частина світу дістала назву Америка.

Починаючи з XVI ст. у нововідкриті землі за золотом та сріблом ринули тисячі іспанських і португальських завойовників. Саме на цьому материку вони шукали Ельдорадо — міфічну країну золота. Вогнем і мечем було знищено цивілізацію інків, що існувала на території сучасної країни Перу. Південну Америку було перетворено на колоніальні володіння. Переселенці з Європи заселяли прибережні та придатні для землеробства райони, а місцеве населення відтісняли у внутрішні та гірські райони

материка.

Завойовуючи Південну Америку, її водночас і науково досліджували. Найбільший внесок у пізнання континенту зробили Александр Гумбольдт і Чарльз Дарвін (мал. 57).

Глибше вивчати окремі території материка розпочали у XX ст. Досліджували внутрішні райони Амазонської низовини, збирали відомості про її геологічну будову, клімат, рослинний і тваринний світ.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image207.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Учені-дослідники Південної Америки. Александр Гумбольдт уперше всебічно описав окремі частини материка, перетнувши його від саван у басейні річки Оріноко до пустель західного узбережжя. Учений відкрив багато невідомих раніше видів рослин і тварин. Піднявшись на вершину Чимборасо (6310 м), склав опис висотної поясності Анд. Чарльз Дарвін на судні «Бігль» пройшов уздовж узбережжя Південної Америки, зібрав численні колекції тварин і рослин. Саме дослідження цього континенту наштовхнуло вченого на розроблення еволюційної теорії розвитку органічного світу Землі.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image208.jpeg

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За фізичною картою атласу та малюнком 57 визначте, які течії омивають материк. Чи є подібність у характері морських течій, що омивають береги Південної Америки й Африки?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image209.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 (початок)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів
Південної Америки

Позначте на контурній карті миси: Галлінас, Фроуерд, Ка-
бу-Бранку, Паріньяс, Горн; затоку Ла-Плата; протоки: Ма-
гелланова, Дрейка; Карибське море; острови: Вогняна
Земля, Фолклендські.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image210.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image211.jpeg

РОЗДІЛ 2

V

См

2

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image212.jpeg

О.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image213.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

  1. У яких півкулях переважно розташована Південна Америка?
  2. Які острови прилягають до материка?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняється географічне положення Південної Америки від географічного положення Африки?
  2. У чому полягає роль А. Гумбольдта в дослідженні Південної Америки?

ЧИ пояснюю

  1. Чому вплив океанів на природу материка незначний?
  2. Чому освоєння материка супроводжувалося загарбницькими війнами?

ЧИ ВМІЮ

  1. Визначте географічні координати крайніх точок Південної Америки та протяжність материка з півночі на південь та із заходу на схід.
  2. За картою Південної Америки підберіть назви географічних об’єктів, пов’язаних з історією відкриття і дослідження материка.