Північний Льодовитий океан

Північний Льодовитий океан — найменший з океанів планети: його площа у 12 разів менша за площу Тихого океану. Це наймілководніший океан, більша частина його дна є шельфом. Проте до кінця XIX ст. про Північний Льодовитий океан майже нічого не знали. Він і сьогодні вивчений найгірше, адже цей найхолодніший з океанів узимку майже повністю вкритий кригою.

 • Про унікальність географічного положення ,

його дослідження.

І Чим Північний Льодовитий океан вирізняється серед інших океанів.

 • Північний Льодовитий океан має вплив на всю Землю.

І Про унікальність географічного положення Північного Льодовитого
океану та його дослідження. Північний Льодовитий океан охоплює площу
14,1 млн км2 і розташований на крайній півночі Землі. Його природними
межами є північні узбережжя Євразії та Північної Америки (мал. 195).
Береги материків значно порізані, тут розташовані численні моря і зато-
ки. За кількістю островів Північний Льодовитий океан посідає друге міс-
це після Тихого. Більшість островів мають материкове походження і
вкриті льодовиками.

В океан впадають багатоводні річки, прісні води яких помітно зміню-
ють природні умови прибережних районів. Проте на природу Північного
Льодовитого океану найбільше впливає Атлантика. Її води вільно прони-
кають на північ через широкі протоки. Через вузьку Берингову протоку
океан сполучається з Тихим океаном.

Тривалий час Північний Льодовитий океан вважали мілководним мо-
рем. І лише після наукових досліджень експедиції норвезького полярного
дослідника Ф. Нансена (1893-1896) стало відомо, що насправді являє со-
бою цей океан.

У 1925-1926 роках норвежець Р. Амундсен і американець Р. Берд
вивчали океан з повітря — спочатку на літаках, а пізніше на дирижаблі.
Новий етап досліджень розпочався 1937 року, коли була організована перша
радянська наукова станція на кризі, що дрейфує. Наприкінці 1940-х років
учені виявили на дні океану потужні гірські системи, які дістали назву
хребти Ломоносова і Менделєєва.

У 1968-1969 роках четверо англійських мандрівників уперше перетну-
ли пішки весь Північний Льодовитий океан з Європи в Америку. Вони
вивчали полярний живий світ, збирали дані про погоду.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image633.jpeg

[§ГВД< ОСНОВНІ ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

* ТГ ПІВНІЧНОГО ЛЬОДОВИТО]

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image634.jpeg

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

239 0

РОЗДІЛ 5

РОЗАІЛ 5

Масштаб 1 : 55 000 000

Межі океану

| Межа сталої плавучої криги Глибини

до 2000 м 2000-4000 м понад 4000 м

Позначки глибин

«МО/у,

ПАПГє^

Канадська

улоговина

*1620

ГУДЗОНОВА

ЗАТОКА

МОРЕ

ЄАФФІНА

т 600

Гольсь^

Мал. 195. Географічне положення Північного Льодовитого океану

У 1977 році вперше вдалося досягти Північного полюса на судні. Це був атомний криголам «Арктика». Плавання атомохода дало змогу отримати достовірні дані про кригу у високих широтах і відкрило перспективи освоєння Арктики. І донині в океані працюють дрейфуючі наукові станції. І Чим Північний Льодовитий океан вирізняється серед інших океанів. Рельєф дна. Головна особливість рельєфу дна Північного Льодовитого океану — великі розміри шельфу. Ширина шельфу вздовж берегів Євразії становить приблизно 1300 км. Улоговини ложа океану розділені підводними хребтами. З-поміж них великими розмірами виділяються хребти Ломоносова і Менделєєва.

Серединно-океанічний хребет Північного Льодовитого океану є фактично продовженням такого самого хребта в Атлантиці. Він також розбитий глибокими розломами, де спостерігаються вулканічні явища. Однак загалом для дна цього океану не дуже характерні вулканізм і землетруси, оскільки тут немає перехідної зони.

Клімат і води. Кліматичні умови Північного Льодовитого океану помітно відрізняються від клімату інших океанів. Температура вод у приповерхневому шарі в зимовий період майже всюди від’ємна і становить -1,8 °С. Улітку вона зазвичай не перевищує +5 °С. Через це в центральній

240

image635 image636

частині океану впродовж усього року зберігається крига. Взимку вона вкриває 9/10, а влітку — майже половину його площі. Пересічна потужність арктичної криги — 3 м.

Узимку в центральній частині океану температура повітря сягає -ЗО °С і часто знижується до -40 °С. Літо також холодне: температура повітря в більшості районів становить -10…-12 °С. Вищі температури впродовж року спостерігаються біля берегів Європи, де помітний вплив мають теплі течії.

Загальновідомо, що з глибиною вода в океані стає холоднішою. Подібне спостерігається й у Північному Льодовитому океані. Але не скрізь. На карті океану можна побачити струмені потужної Північноатлантичної течії, далекої спадкоємиці Гольфстріму, що прямує через Норвезьке і Ба- ренцове моря. Атлантична тепла вода рухається на глибині 600-900 м. Проте оскільки вона солоніша і тому густіша, то поступово опускається під холодні поверхневі води океану. Теплі глибинні атлантичні води виявлено навіть поблизу Північного полюса.

Крига ізолює поверхню океану від безпосереднього впливу атмосфери. Тому, на відміну від інших океанів, морські течії Північного Льодовитого океану слабо пов’язані з атмосферною циркуляцією. Головну роль у їхньому формуванні відіграє потужний потік атлантичних вод, що рухаються вздовж Євразії на схід до Берингової протоки. Крізь неї у Північний Льодовитий океан вливаються води Тихого океану. Значну кількість води сюди приносять також річки, зокрема Азії. Усе це разом створює надлишок води в Чукотському і Східносибірському морях. Ця вода стікає через центр Арктики до проток між Гренландією та Європою. Так виникає Трансарктична течія.

^ НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Полюс-мандрівник. Хоча географічне положення Північного полюса фіксоване, табличку, що його позначає, доводиться час від часу пересувати на кілька кілометрів — адже крига Північного Льодовитого океану, на якій її встановили, постійно рухається.

Солоність вод океану завдяки періодичному таненню криги невисока. В окремих морях, куди впадають численні річки, вона становить 25-29 %о. Там, де в океан вливаються солоні води Атлантичного і Тихого океанів, солоність зростає до 35 %о.

Органічний світ і природні ресурси. Через суворі кліматичні умови життя у Північному Льодовитому океані бідне. Виняток становить лише його приатлантична частина. На скелястих берегах птахи, як-от: мартини, гагари, кайри, тупики, баклани — утворюють масові гніздування — «пташині базари» (мал. 196).

Серед риб в океані водяться навага, нельма, сиг, сайка, мойва, палтус тощо. Риба — головна пожива для морських ссавців: тюленів, моржів, білух. Полює на тюленів і рибу також білий ведмідь. Це найбільший суходільний ссавець Арктики, справжній її господар. Він вільно почувається на суші, у воді й на кризі. Маса дорослого ведмедя часто сягає 400- 600 кг, а довжина перевищує 2,5 м (мал. 197).

241

РОЗДІЛ 5

image637

РОЗАІЛ 5

Органічний світ Північного Льодо-
витого океану дуже своєрідний. Одна
з його особливостей — гігантизм організ-
мів. Тут, зокрема, трапляється найбіль-
ша медуза — ціанея, яка в діаметрі може
сягати 2 м, її щупальця витягуються до
20-40 м. У холодних водах океану дея-
кі його мешканці доживають до солід-
ного віку «старців». Наприклад, мідії
у Баренцовому морі живуть до 25 років,
а у Чорному — лише 5-6 років, тріска

доживає до 20 років, камбала — до 30-40 років.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image638.jpeg

Мал. 197. Білий ведмідь

Ь Північний Льодовитий океан має вплив на всю Землю. Північний Льодовитий океан є унікальним, оскільки він має вплив на всі континенти й планету в цілому. Адже його льодовий покрив стабілізує клімат Землі, захищаючи великі океанічні простори від сонячного випромінювання влітку і від утрати тепла взимку.

В Арктиці однією з головних судноплавних магістралей є Північний морський шлях. Він пролягає морями Північного Льодовитого океану вздовж узбережжя Євразії. Довжина Північного морського шляху становить 5600 км. Щорічно цей шлях «працює» лише два-чотири місяці, поки прибережні води вільні від криги (мал. 198).

Складні природні умови значно утруднюють освоєння мінеральних ресурсів Північного Льодовитого океану. Але нині вже розпочато добування олова біля узбережжя Сибіру, а також нафти й газу біля берегів Канади й Аляски. У Баренцовому й Карському морях виявлено унікальні родовища нафти й газу.

242

image639

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image640.jpeg

з»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Простежте маршрут Великої Північної експедиції за малюнком 138. Як здобутки цієї експедиції використали сучасники, щоб прокласти Північний морський шлях (мал. 198)?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image641.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 (закінчення)

Позначення на контурній карті географічних об’єктів і те-
чій Північного Льодовитого океану

Позначте на контурній карті підводні хребти: Ломоносова,
Менделєєва; Трансарктичну течію.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Яка пересічна потужність арктичної криги?
 2. У чому полягає своєрідність органічного світу океану?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Якою є відмінна особливість рельєфу дна Північного Льодовитого океану?
 2. Чим циркуляція в Північному Льодовитому океані відрізняється від такої
  циркуляції в інших океанах?

ЧИ пояснюю

 1. Чому в Північному Льодовитому океані землетруси — рідке явище?
 2. Чому і як коливається солоність у межах Північного Льодовитого океану?

ЧИ ВМІЮ

 1. За картами атласу порівняйте природні умови в західних і східних частинах Північного Льодовитого океану й визначте, де кращі умови для господарської діяльності.
 2. За додатковими джерелами зберіть новітню інформацію про використання природних ресурсів Північного Льодовитого океану.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image642.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image643.jpeg

243

РОЗДІЛ 5

РОЗАІЛ 5

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image644.jpeg

ПІДСУМУЙМО

Океани

Основні форми рельєфу на дні Світового океану: підводна окраїна
материка, ложе океану й серединно-океанічні хребти.

Великі об’єми води, що відрізняються температурою і солоністю,
називаються водними масами.

Розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні й полярні водні маси.
Життя в океані розподілено нерівномірно, найбільш заселені при-
бережні й приповерхневі води.

Різноманітність природи Тихого океану зумовлена передусім його
географічним положенням.

Переважна частина дна Тихого океану рівнинна, ложе океану всі-
яне вулканічними горами, а в перехідній зоні розташовані най-
довші острівні пасма та найглибші жолоби земної кулі.

Зональність клімату Тихого океану через циркуляцію повітряних і
водних мас порушується: у західній частині помірного поясу він
холодніший і сухіший, ніж у східній; у тропічному поясі, навпаки.
Тихий океан багатий на мінеральні ресурси, але активна господар-
ська діяльність людини призводить до забруднення океану.
Атлантичний океан має подібне до Тихого широтне розташування.
Порівняно з Тихим океаном Атлантика має рівніше ложе, у якому
особливо вирізняється серединно-океанічний хребет.

Клімат Атлантики, як і клімат Тихого океану, надзвичайно різнома-
нітний і змінюється як з півночі на південь, так і із заходу на
схід.

Атлантичний океан багатий на біологічні та мінеральні ресурси.
Індійський океан розташований переважно в Південній півкулі. Для
рельєфу океану характерний розгалужений серединно-океанічний
хребет.

Індійський океан найтепліший та найсолоніший на Землі. Клімат
Індійського океану на півночі мусонний, а в південній частині подіб-
ний до клімату південних областей Атлантичного та Тихого океанів.
Північний Льодовитий океан розташований на крайній півночі
Землі.

Головна особливість рельєфу дна Північного Льодовитого океану —
значна площа шельфу і відсутність перехідної зони.

Суворі кліматичні умови зумовлюють те, що більша частина Північ-
ного Льодовитого океану цілорічно вкрита кригою.

Органічний світ Північного Льодовитого океану бідний за видовим
складом організмів, але досить своєрідний.

244

image645

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Океани

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image646.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image647.jpeg

 1. Визначте площу Індійського океану:

А 91,7млнкм2 В 76,2 млн км2

Б 14,1 млн км2 Г 178,7 млн км2

 1. Зазначте океан, де відсутня перехідна зона:

А Тихий В Індійський

Б Атлантичний Г Північний Льодовитий

 1. Знайдіть відповідність між типом водних мас (один зайвий) та їхньою температу-
рою:

А помірні

1 температура від 10 °С до 15 °С
Б полярні 2 температура вод +25…+29 °С
В екваторіальні 3 пересічно +19 °С
Г субтропічні 4 температура сягає -1,8 °С
Д тропічні

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image648.jpeg

 1. Назвіть основні форми рельєфу дна Світового океану:
 2. гори
 3. рівнини
 4. ложе океану
 5. серединно-океанічні хребти
 6. горби
 7. підводна окраїна материка
 8. западини
 9. Визначте морські течії, назви яких відображають панівні вітри:
 10. Північнотихоокеанська
 11. Північна Пасатна
 12. Куросіо
 13. Гольфстрім
 14. Південна Пасатна
 15. Перуанська
 16. Течія Західних Вітрів

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Вся планета на одному сайті — http://planetolog.ru Бібліотека та енциклопедія з географії — http://www.geoman.ru Географіка — географічний портал — http://geografica.net.ua/ Світ географії та туризму — http://ukr-tur.narod.ru/ Географічний портал — http://geosite.com.ua Проект «Всесвітня географія» — http://worldgeo.ru

245

РОЗДІЛ 5