СВІТ БІДНОСТІ

На початку XXI ст. на Південну Азію припадали більш ніж п’ята частина населення планети і дві третини найбідніших її мешканців. Рівень

письменності тут є одним із найнижчих у світі. Близько половини всієї людності Південної Азії заробляють менше, ніж еквівалент одного долара США на день. Підраховано, що половина тутешніх дітей, більшість із яких дівчатка, недоїдають і мають недостатню вагу. Південну Азію часто називають найбільш знедоленим світом.

В основі цієї трагічної картини лежить поєднання географічних чинників. Домівка 22 %

населення планети, але всього 3% її території, Південна Азія відчуває брак природних ресурсів для піднесення життєвого рівня сотень мільйонів своїх селян. Державна політика поглиблює проблему: тоді як Східна і Південно-Східна Азія просунулися вперед з допомогою зовнішньо зорієнтованої політики, стимулюючи експорт та іноземні інвестиції, багато витрачаючи на подолання неписьменності, технічну освіту, охорону здоров’я і

земельні реформи, уряди Південної Азії запровадили бюрократичний контроль і державне планування. Культурні традиції також відіграли свою роль. Опір змінам та небажання привілейованих надати шанс знедоленим не забезпечують загального економічного прогресу.

Суттєвим фактором є і темпи приросту насе-

1 лення. Це — аспект географії населення, тобто просторового погляду демографії. Рисунок 1-9 ілюструє концентрацію населення у долинах головних рік Південної Азії, виявляючи залежність

2 більшості людей від цих шляхів життя. Розміщення населення на цій карті треба порівняти з більш

3 специфічним показником — густотою населення. Стовпчик 4 таблиці 1-2 наводить дані про густоту населення по країнах, але рисунок 1-9 переконує, що ці середні величини потребують уточнення. Деякі частини Індії рідко заселені, інші території багатолюдні. Національні середні величини являють собою арифметичну густоту для цих країн (905 в Індії), але вони приховують регіональні відмінності. Кращим показником є кількість людей у країні на одиницю площі сільськогосподарських продуктивних земель — це так звана

4 фізіологічна густота населення (показана у стовпчику 5 таблиці 1-2). Сьогодні в Індії цей показник становить 1615 на одну квадратну милю (625 на один квадратний кілометр).

Дуже важливим показником для оцінки

5 соціальних і економічних проблем є темп природного приросту населення. За світовими стандартами ці темпи для окремих країн залишаються високими: близько 2,0 % на рік. При такому зростанні населення економічний прогрес стає ілюзією. Потреби нових громадян поглинають усі здобутки. За допомогою темпів природного приросту ми мо-

6 жемо підрахувати час подвоєння населення. Мусульманські країни, як правило, мають високі темпи приросту, і тому час, необхідний для подвоєння їхнього населення, коротший. Візьмімо Пакистан, населення якого становить 159 млн. Найновіші дані показують темпи його природного приросту 2,8 % і час подвоєння населення 25 років; тому за теперішніх темпів Пакистан матиме 318 млн люду до 2027 р. Індія матиме 2 млрд до 2039 р., що майже неможливо собі уявити. Такі темпи приросту істотно сповільнюють, якщо взагалі не зупиняють, економічний розвиток.