СТИХІЙНІ ЯВИЩА ПРИРОДИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. ОБ’ЄКТИ ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Які стихійні явища бувають в Африці.

І Про наслідки господарювання людини на континенті.

І Про національні природні парки Африки як об’єкти природної спадщини людства.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image174.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image175.jpeg

і Які стихійні явища бувають в Африці. На Африканському континенті
дуже небезпечними для людини є різноманітні явища природи, зокрема
тривалі пилові бурі. Залежно від районів формування й напрямку пере-
міщення пилові бурі в Африці називають самумом і сироко. Пилові бурі
здебільшого поширюються в Сахарі. Ці сильні вітри піднімають із земної
поверхні велику кількість пилу та піску і видувають верхній шар ґрунту,
що незакріплений рослинністю, значно погіршуючи видимість. Пилові
бурі можуть охоплювати значні простори розміром 600 км на 2500 км.

Підраховано, що кожного літа із Сахари тільки в Атлантичний океан
виноситься від 60 до 2000 млн тонн пилу і піску. Ось чому вважають, що
Сахара є найпотужнішим джерелом пилу на Землі. Наслідки пилових бур
інколи відчувають на собі й мешканці Європи.

Інші небезпечні кліматичні явища в Африці — зливи в екваторіальних
лісах і засухи в саванах. Зливові дощі, що є щоденними гостями еквато-
ріальних лісів, завдають багато лиха мешканцям гілеї, руйнуючи все на
своєму шляху. Засухи можуть тривати по кілька років. А щорічно їхній
подих відчутний починаючи з лютого, коли від нестерпної спеки пересиха-
ють джерела й колодязі не поповнюються водою. Люди впадають у відчай.
У пошуках води вони годинами блукають по розпеченій землі, риють землю
на місці сухих річищ.

Часто Східна Африка опиняється під нападом сарани, яку тут назива-
ють ковдрою диявола, чумою, що літає, та ін. Мов темна хмара, скупчення
комах швидко поширюється вгору і вшир інколи до кількох десятків кі-
лометрів. У середньому в повітрі перебуває близько 50 млн комах на ква-
дратний метр! Великі скупчення налічують до 50 млрд комах, кожна з

яких з’їдає 2 г рослинної їжі за день.
Можна уявити, що стається з посівами
після нападу такої численної орди. На
місці плантації залишається мертва пус-
теля, що загрожує голодом місцевому
населенню. Є в Африці й інші небезпеч-
ні для людини комахи.

І Про наслідки господарювання лю-
дини на континенті. Нині в природних
зонах Африки дуже гостро постали еко-
логічні проблеми, що пов’язано насам-
перед з господарською діяльністю лю-

Мал. 46. Вирубка лісу в зоні гілей дини. Ці проблеми мають зональне

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image176.jpeg

68

поширення, тобто в кожній природній
зоні вони різні. Так, у зоні вологих еква-
торіальних лісів Африки вплив людини
на природу проявляється здебільшого че-
рез часткову вирубку лісу. У гірських ра-
йонах важкі стовбури зрубаних дерев,
скочуючися схилами, дуже ушкоджують
ґрунтовий покрив, посилюючи його руйну-
вання — ерозію ґрунту (мал. 46).

Значний вплив людини на природу від-
чувається в зоні африканських саван. Так,
у багатьох районах саван з метою розвитку
землеробства ще й досі застосовують вогня-
но-підсічну систему господарювання. Че-
рез таке господарювання спалюється при-
родна рослинність, зменшується родючість
ґрунтів. Унаслідок збільшення поголів’я
худоби перевантажуються й виснажуються
пасовища, руйнується ґрунтово-рослин-
ний покрив. Усе це призводить до розши-
рення зони пустель (мал. 47). Спустелен-
ня земель на Африканському континенті
набуло нині катастрофічних темпів і
перетворилося на стихійне лихо. Сахара
неухильно наступає на савани, подекуди зі
швидкістю 1 км на рік.

Дуже бідна рослинність Сахари на око-
лицях пустелі знищується через надмірне
випасання худоби. Перевипас худоби, по-
жежі та катастрофічні посухи, які іноді

тривають близько п’яти років, порушили нестійку рівновагу в природних
комплексах, через що й почалося швидке спустелення.

У зоні пустель і напівпустель основні екологічні проблеми пов’язані зі зрошенням земель. Штучне перезволоження на величезних просторах призводить до засолення ґрунтів.

У зоні вічнозелених лісів і чагарників, яку людина заселила й освоїла давно, знищено багато лісів, а на їхньому місці влаштовано сільськогосподарські угіддя, приміром убогі пасовища для дрібної рогатої худоби чи плантації для вирощування сільськогосподарських культур (мал. 48).

І Про національні природні парки Африки як об’єкти природної спадщини людства. З метою збереження органічного світу на материку створено національні парки. Це природоохоронні території, де поряд з науковою діяльністю дозволено обмежений туризм. До відомих національних парків Африки належать Серенгеті, Нгоронгоро, парк Кіліманджаро, Амбосе- лі, Королеви Єлизавети, водоспад Вікторія. Ці унікальні природні комплекси перебувають під охороною не тільки тієї держави, на території якої розміщені, а й усього людства, оскільки їх занесено до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

69

РОЗДІЛ 2

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image177.jpeg

І \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image178.jpeg

Найбільш рідкісні тварини острова
Мадагаскар — це нічні лемури
Айє-Айє, у природі залишилося всього
20 особин цього унікального виду
(мал. 49). Варто зазначити, що всі види
лемурів знаходяться під загрозою зник-
нення.

Серенгеті є одним з найстаріших
нині парків на континенті. Він був за-
снований 1951 року й охоплює площу
15 тис. км2. Надзвичайну цікавість ви-
кликає щорічна міграція сюди числен-
них табунів копитних, зокрема зебр і
антилоп гну.

Національний парк Нгоронгоро розташований у велетенському кратері згаслого вулкана, діаметр якого 20 км. Краї кратера перебувають на висоті близько 2500 м над рівнем моря, а дно — на 600 м нижче його країв. Тому в кратері утворилося особливе середовище. Велика кількість видів тварин народжується, живе і вмирає саме тут.

Одним з найвражаючих видовищ національного парку Амбоселі є стадо із 600-700 слонів та ендемічні чорні носороги, які перебувають на

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image179.jpeg

Мал. 49. Нічні лемури Айє-Айє

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image180.jpeg

Чорний носоріг

70

Мал. 50. Ці тварини перебувають під охороною
в національних парках Африки

межі вимирання (мал. 50). Усі національні парки є природною спадщиною, яку потрібно старанно захищати й зберігати для майбутніх поколінь.

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Зникаючі види. Хоч як це сумно, але на сьогоднішній день рідкісні тварини Африки — це представники родини великих кішок — гепарди і леви. Шкоду великим кішкам завдає діяльність людини, через що історична популяція цих звірів скоротилася в кілька разів. Африканський саванний слон також переживає нелегкі часи. Представників цього виду налічують близько 700 тисяч, але його все одно занесено до Червоної книги, адже він потребує захисту.

З»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючись текстом параграфа і додатковими джерелами інформації, проаналізуйте зміни природних зон Африки. Дані запишіть у таблицю.

Назва природної зони Причини змін Наслідки змін Способи усунення екологічних проблем

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image181.jpeg

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

V

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які стихійні явища виникають на материку найчастіше?
  2. Які природоохоронні території поширені в Африці?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Як охороняють дику природу в Африці?
  2. Чим відрізняються екологічні проблеми вологих екваторіальних лісів і саван та рідколісся?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому в Африці відбувається інтенсивне спустелення саван і рідколісся?
  2. Чому екологічні проблеми на материку потребують обов’язкового вирішення?

ЧИ ВМІЮ

  1. Позначте на контурній карті національні природні парки, які згадуються в параграфі.
  2. Складіть список 10 національних парків Африки, занесених до Світової природної спадщини ЮНЕСКО, використавши атласи та інші джерела інформації.