ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Як «збудована» Південна Америка.

І На що багаті надра континенту.

І Як «збудована» Південна Америка. Континент Південна Америка
складається з двох основних геологічних елементів — Південноамерикан-
ської платформи в центрі й на сході та складчастого гірського поясу Анд
(див. карту на форзаці). За свою тривалу історію платформа неодноразово
піднімалася й опускалася. На ділянках, які зазнали переважно опускань,
накопичувалися потужні товщі осадових порід. А ті, що піднімалися,
складені кристалічними породами фундаменту. Різні ділянки платформи
піднімалися з різною швидкістю. При цьому земна кора спучувалася, тріс-

калася, на поверхню виливалася лава.

Особливості внутрішньої будови да-
ють підстави умовно поділити мате-
рик на дві частини. На сході та в цен-
трі розташовані великі рівнини різної
висоти. На півночі та заході, пов-
торюючи обриси узбережжя, тягнеть-
ся найдовша (9000 км) гірська систе-
ма Землі — Анди (мовою інків — «мідні
гори») (мал. 58).

Перуанський

жолоб

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image215.jpeg

Мал. 58. Профіль рельєфу материка 82

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Установіть відповідність між рельєфом Південної Америки та тектонічною будовою материка, використавши профіль поверхні (мал. 58) і карту атласу «Будова земної кори». Спрогнозуйте, де можливі нові горотворчі процеси.

Великі низовини — Амазонська, Орінокська і Ла-Платиська — розміщені в прогинах давньої Південноамериканської платформи. Вони охоплюють майже половину материка. Амазонська низовина — найбільша рівнина земної кулі. Її площа — понад 5 млн км2, що приблизно у вісім разів більше, ніж територія України. Переважно плоска низовина складена різноманітними осадовими відкладами потужністю в кілька тисяч метрів.

На сході материка виступи фундаменту платформи утворюють Бразильське та Гвіанське плоскогір’я, що подекуди досягають висоти 3000 м. У минулі епохи тут по розколинах виливалися на поверхню розплавлені породи, утворюючи покрив із застиглої лави. Плоскогір’я материка помережані густою сіткою численних річкових долин.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image216.jpeg

^ НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Гори на платформі. Такими своєрідними горами є Бразильське плоскогір’я, складене докембрійськими кристалічними породами, які на сході і заході виходять на поверхню (східний і західний бразильські щити), а на решті території вкриті морськими вулканічними та уламковими породами палеозою та мезозою. З давнім вулканізмом на Бразильському плоскогір’ї пов’язані родовища рудних корисних копалин.

Час активної вулканічної та ерозійної діяльності на плоскогір’ї давно минув, залишивши на східній і південно-східній окраїнах плоскогір’я типові глибові гори, так звані с’єрри, які круто обриваються до Атлантичного океану. У центральній і північно-східній частині — височать столові гори — шапади. Окремі шапади, як-от національний природний парк Шапада-дус-Веадейрус, охороняються ЮНЕСКО як об’єкт Світової природної спадщини. На його території подекуди виходять на поверхню кварцеві гірські породи і спадають десятки водоспадів, висота одного з яких 120 м.

Гірська система Анд простяглася вздовж узбережжя Тихого океану кількома паралельними хребтами, розділеними високими нагір’ями. Середні

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image217.jpeg

Мал. 59. Анди (1) і їхня найвища вершина — г. Аконкагуа (2)

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image218.jpeg

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image219.jpeg

висоти Анд становлять 3000-5000 м. Найвищою вершиною є гора Аконкагуа, висота якої 6959 м (мал. 59).

Анди — переважно молоді гори, що утворилися на заході материка внаслідок зіткнення океанічної і континентальної літосферних плит. Тут і нині відбуваються гороутворювальні процеси, що супроводжуються сильними землетрусами й вулканізмом. У результаті цих процесів утворилися вулкани Котопахі (мал. 60) та Льюльяйльяко. Льодовики Анд надають рельєфу гір різноманітних, часто примхливих, форм. Тут багато гребенів і піків, кріслоподібних заглиблень.

І На що багаті надра континенту. На Бразильському та Гвіанському плоскогір’ях є руди майже всіх металів. Це зумовлено складом гірських порід. Тут добувають залізну руду, руди марганцю, алюмінію, урану, золото. В Андах зосереджені значні родовища мідних, свинцевих і цинкових руд, коштовного каміння. В усьому світі відомі тутешні родовища смарагдів, розсипні родовища платини й золота, уміст яких у річному піску збільшується після кожної зливи. Навпаки, посушливий клімат на крайньому заході материка сприяв утворенню в майже сухих водоймах йоду і відомої чилійської селітри, з якої виробляють азотне добриво.

Приблизно на 1000 км тягнеться так званий олов’яний пояс Центральних Анд, де в рудах міститься багато рідкісних металів. З вулканізмом Анд пов’язані значні поклади сірки й будівельних матеріалів. В осадових відкладах у прогинах платформи й передгір’ях є поклади кам’яного вугілля, нафти, газу. Найбільші родовища нафти зосереджені в передгір’ях Анд і на узбережжі Карибського моря.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image220.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів
Південної Америки

Позначте на контурній карті такі основні форми рельєфу,
низовини: Амазонська, Орінокська, Ла-Платська; плоско-
гір’я: Бразильське, Гвіанське; гори Анди, г. Аконкагуа;
вулкани: Льюльяйльяко, Котопахі.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image221.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image222.jpeg

Мал. 60. Увінчаний снігом і льодом Котопахі — один з найвищих діючих
вулканів на Землі (5897 м)

84

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. Який рельєф переважає в Південній Америці?
  2. Які рівнинні форми рельєфу поширені на материку?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняється рельєф сходу й заходу Південної Америки?
  2. Що спільного й відмінного в рельєфі Південної Америки і Африки?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому Анди сформувалися на заході, а не на сході материка?
  2. Чому материк дуже багатий на рудні корисні копалини?

ЧИ ВМІЮ

  1. Позначте на контурній карті райони найбільшого зосередження родовищ корисних копалин, використавши карту «Будова земної кори».
  2. Користуючися додатковими джерелами інформації, знайдіть значення назв географічних об’єктів: Анди, Аконкагуа, Котопахі. Чи відповідають ці назви даним об’єктам?