ТЕРИТОРІЯ

Росія — найбільша країна світу за площею. Її територія простягається від Берінґового моря біля Аляски до Фінської затоки в Європі, від Чорного до Японського морів (рис. 3-1). Частина Росії лежить за Полярним колом, а південь країни сягає широти, на якій лежить Чікаго. Обшир її території важко уявити, вона вдвічі перевищує США чи Китай.

У Росії багато незаселених просторів. 143,2 млн осіб населення країни нечисленне у порівнянні з 1,3 млрд у Китаї чи 1,0 млрд в Індії. Як видно з рисунка 1-9, населення Росії сконцентроване головно в «європейській» частині — на захід від Уральських гір, які відділяють її від Сибіру (рис. 3-1). Сибір являє собою величезний простір, де люди все ще живуть в ізольованих пунктах уздовж перервних смуг. Як за царської, так і за радянської влади Росія намагалася заселити схід, зміцнити російську присутність на віддалених прикордоннях. З часом на сході постали низки поселень, найбільші з яких розташовувалися вздовж головних залізниць: Транссибірської магістралі, прокладеної до революції, і Байкало-Амурської магістралі (БАМу), збудованої в радянський час і досі так і не завершеної. Одним із таких міст є Новосибірськ, назва якого, як і багатьох інших поселень Зауралля, починається з промовистої частки «ново».