ТУРКЕСТАН

Століттями тюрки панували на величезний цент-ральноазійській території, яка простягалася від Монголії та Сибіру до Чорного моря. Підтримувані приростом населення і підживлені енергією ісламу, вони вторглися в Персією, розбили Візантійську імперію і колонізували значну частину Східної Європи. їхня влада підупала тоді, коли монголи, китайці та росіяни захопили їхні твердині. Але вони не змогли стерти тюрків з лиця землі, як доводять назви на сучасній карті (рис. 7-19). Найпізніші володарі більшої частини Туркеста-ну — комуністичні спадкоємці російських царів — створили радянські соціалістичні республіки, названі за більшістю людності в їхніх межах. Так казахи, туркмени, киргизи та інші тюркські народності отримали певну географічну ідентичність на території радянської Центральної Азії.

Туркестан є регіоном, що змінюється від місця до місця. У деяких районах культурні ландшафти сусідніх світів вклинюються у нього, наприклад у Північному Казахстані. На інших територіях Туркестан простягається в сусідні світи, — скажімо, у Західний Китай. Деякі землі колись були захоплені тюркськими народами, але вони більше не панують у них, наприклад в Афганістані. 1 частина людей, які проживають тепер у Туркестані, не мають тюркського походження, зокрема таджики.

Базова культурно-географічна причина цих невідповідностей лежить не лише у Туркестані, а й у сусідніх регіонах Південно-Західної та Південної Азії. Це ілюструє рисунок 7-20. Детальна карта ет-нолінгвістичних груп практично є узагальненням навіть більш складної мозаїки етносів та культур. Кожний культурний район на карті також містить меншини, які не можуть бути нанесені на карту у цьому масштабі; люди різних віросповідань, мов і способів життя трапляються всюди. Часто це веде до незгод, а часом такі чвари переростають в етнічний конфлікт.

Як ми вже зазначали, Туркестан охоплює загалом шість держав: 1) Казахстан — територіально більший, ніж усі решта разом узяті, і частково розмішений в етнічній перехідній зоні; 2) Турк-меністан — з важливим виходом до Каспійського моря і спільними кордонами з Іраном і Афганістаном; 3) Узбекистан — найбільш густо заселену державу, розташовану в серцевині регіону; 4) Киргизстан, що балансує між впливовими сусідами і хронічно нестабільний; 5) Таджикистан — регіонально і культурно поділений, а також розшматований чварами; 6) Афганістан, майже постійно втягнутий у війну після вторгнення радянських військ у 1979 р.

У часи своєї гегемонії у Центральній Азії радянські комуністи намагалися придушити іслам і встановили там світські режими, але сьогодні відродження ісламу є однією з визначальних рис цього регіону. Повсюдно відновлюються мечеті, а ісламський одяг знову став частиною культурного ландшафту. В усякому разі Туркестан є типовим для свого географічного світу: посушливе довкілля, скупчене населення, струмки, що течуть із гір, зрошуючи сади й поля, сектантські конфлікти, економіка на основі нафти… Це також регіон, у якому демократична влада була й залишається ілюзією.