УНІКАЛЬНІСТЬ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО СВІТУ. ПРИРОДНІ ЗОНИ. ЗМІНИ ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

► Про унікальність рослинного і тваринного світу.

І Які ландшафти переважають у природних зонах Австралії. Ь Як людина змінює природу материка.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image300.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image301.jpeg

І Про унікальність рослинного і тваринного світу. Більшість рослин і
тварин Австралії є своєрідними представниками минулих геологічних
епох. Це — релікти. Тут трапляються також види, яких немає більше ніде
на земній кулі. Водночас ізольованість материка стала причиною порівняної

бідності видового складу живих організмів.

Одна з найпоширеніших рослин Австра-
лії — евкаліпт (мал. 88). Його називають
деревом-насосом. За день він «викачує» з
ґрунту й випаровує через свою крону в
кілька разів більше води, ніж, наприклад,
береза за тиждень. Листя евкаліптів повер-
нуте ребром до сонця і не утворює тіні.

Тому евкаліптові ліси світлі, з густим
трав’яним покривом. Повітря в них наси-
чене цілющими пахощами, які виділяє
листя.

З-поміж тварин найпоширеніші в Ав-
стралії сумчасті ссавці, як-от: кенгуру,

вомбати, валабі, коала, миші, намбати та Мал. 88. Евкаліптовий ліс ін. (мал. 89). У велетенських кенгуру діти народжуються крихітними, завбільшки 3 см. Дбайливі мами доношують своїх малят у сумці. Кенгуру мають поганий зір, натомість у них чудовий слух. Вони чемпіони зі стрибків у довжину серед тварин: їхній результат становить понад 10 м.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image302.jpeg

диявол

Вомбат

Кенгуру

Коала

Мал. 89. Сумчасті ссавці Австралії

115

РОЗДІЛ 2

image303

Папужок німфовий

Какаду жовточубий

Кукабара сміховий

Страус ему

Райський птах

Смітна курка

Мал. 90. Світ птахів Австралії

Тільки в Австралії живуть яйцекладні ссавці — качконіс і єхидна. Вони
відкладають яйця, а вилуплених з яєць немовлят вигодовують молоком.
Цих тварин вважають примітивними ссавцями. Справжніх ссавців на ма-
терику до появи переселенців не було. Зовсім мало тут і хижаків. Лише
на Тасманії зберігся сумчастий диявол (мал. 89).

Цікавим є світ птахів Австралії, що також представлений переважно
ендемічними видами (мал. 90). Яскраво забарвлені папуги і райські птахи

вражають своєю красою. Кукабара смі-
ховий здатний імітувати голоси різних
тварин, а смітні кури споруджують із
сміття справжні інкубатори. Австралій-
ський страус ему так само, як і кенгу-
ру, є офіційним символом Австралії
(мал. 91).

Європейські переселенці завезли на
материк свійських тварин. Деякі з них,
наприклад кролі, так розплодилися,
що завдають великої шкоди пасови-

Мал. 91. Кенгуру і страус ему на Щам> Небезпечним хижаком Австралії
гербі Австралії є динго — дикий пес.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image304.jpeg

image305

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Чому фауна Австралії така незвичайна. Вона розвивалася за умов тривалої ізоляції материка. Суходільний міст, яким сумчасті потрапили на континент, із часом був зруйнований, а тварини поширилися в усіх природних зонах материка. В Африці переважають копитні, натомість в Австралії — кенгуру і валабі. Там, де в інших частинах світу живуть лемури і білки, в Австралії — кускуси, сумчасті летяги, соні. Де живе борсук, в Австралії — вомбат. Намбат, або смугастий мурахоїд, живе в евкаліптових лісах на південному заході Австралії.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Виявіть причини формування ендемічних та реліктових видів тварин і рослин, користуючися текстом параграфа, картою «Будова земної кори» і додатковими джерелами інформації.

І Які ландшафти переважають у природних зонах Австралії. Найбільшу площу в Австралії охоплює зона тропічних пустель і напівпустель зі своєрідними пустельними ландшафтами (мал. 92). Червоним серцем Австралії називають Велику пустелю Вікторію і Велику Піщану пустелю. їхня поверхня справді має червоний колір. Такого забарвлення пустелям нада-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image306.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image307.jpeg

Мал. 92. Велика Піщана пустеля (1); пустеля Ґібсона (2);
пустеля Сімпсон (3); Велика пустеля Вікторія (4)

117

Щ

РОЗДІЛ 2

г УіУЄОс]

ні. їх упродовж року використовують як пасовища, адже часто вони вкриті колючими чагарниками з низькорослих евкаліптів і акацій. Рослини тут так тісно переплетені, що місцями утворюють важкопрохідні хащі. Причиною порівняно багатої рослинності в пустелях є близьке залягання підземних вод.

Лісові ландшафти Австралії за площею значно поступаються пустельним. Вологі тропічні вічнозелені ліси на червоно-жовтих фералітних ґрунтах тягнуться вузькою смугою у східній частині материка. Тут переважають евкаліпти з окремими масивами давніх хвойних дерев — араукарій, а також різних видів пальм, деревоподібних папоротей, бамбука.

На крайньому південному заході ростуть вічнозелені твердолисті ліси і чагарники, а на сході субтропічного поясу — мішані ліси на червоно-жовтих ґрунтах з пальмами та вічнозеленими буками.

Савани й рідколісся розташовані в трьох кліматичних поясах. Тут замість баобабів, як в Африці, переважають евкаліпти, акації, пляшкове дерево, що ростуть на червоних і коричневих ґрунтах (мал. 93, 94). Савани й рідколісся — природна зона, де живе переважна більшість тварин материка.

> Як людина змінює природу материка. Господарське освоєння Австралії, зокрема вирубування лісів і чагарників, випасання овець, розвиток промисловості й туризму, загрожує унікальній природі материка. Саме тому тут створено природоохоронні території. Серед них — Національний парк Косцюшко, де збережено різноманітні природні комплекси — від евкаліптових лісів до альпійських лук. Справжнім дивом є підводний парк Великого Бар’єрного рифу, де перебуває недоторканним світ коралів, національний парк Улуру-Ката (Айєрс-Рок). їх занесено до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Людина значно змінила північну частину Західноавстралійського плоскогір’я. Велику площу використовують під пасовища, де випасають

118

image308

переважно овець та велику рогату худобу. В останні десятиріччя на цій території розробляють родовища залізних, марганцевих, уранових та алюмінієвих руд. Освоєно поклади нафти й газу.

На південному сході материка, у басейні Муррею-Дарлінгу, вода й родючі ґрунти сприяли виникненню головного сільськогосподарського району Австралії. Більшу частину земель тут використовують під посіви зернових культур, зокрема рису, а також для вирощування цитрусових, бавовнику. Проте і в цьому районі води не вистачає, тому збільшується використання підземних солонуватих вод, які опріснюють за допомогою енергії Сонця.

В Австралійських Альпах розробляють родовища олова, міді, поліметалів і золота. Добувають також кам’яне вугілля, нафту й газ. Великий Вододільний хребет — високорозвинений сільськогосподарський район. Гірські ділянки використовують під пасовища, передгір’я — під сади, виноградники, посіви зернових культур.

Господарське освоєння території призвело подекуди до розвитку несприятливих процесів. Катастрофічно поширюються зсуви, знижується водність річок, вимиваються ґрунти, збіднюється видовий склад рослинного і тваринного світу. Справжнім лихом для лісів є пожежі, що часто стаються з вини людини.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image309.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image310.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 (продовження)

Позначення на контурній карті назв основних географіч-
них об’єктів материка

Позначте на контурній карті Велику Піщану пустелю і Ве-
лику пустелю Вікторію

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ! 1 2 3 4 5 6 7 8

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image311.jpeg

1. Які незвичні рослини і тварини трапляються на материку?

2. Які об’єкти Австралії занесено до природної спадщини людства?

ЧИ РОЗУМІЮ

3. Чим відрізняються ендеміки й релікти?

4. Чим відрізняються пустелі Австралії від пустель Африки?

ЧИ пояснюю

5. Чому в Австралії лісові ландшафти охоплюють незначну площу?

6. Чому ступінь господарського освоєння окремих районів материка неоднакова?

ЧИ ВМІЮ

7. Позначте на контурній карті межі природних зон материка, використавши карту природних зон (див. форзац).

8. Підберіть інформацію про стихійні природні явища на території Австралії, позначте на контурній карті райони їх найбільшого розповсюдження.

119 г

РОЗДІЛ 2