ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КЛІМАТУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про вплив сонячної енергії і підстильної поверхні на формування клімату.

І Про повітряні маси та їхню циркуляцію.

І Про вплив сонячної енергії і підстильної поверхні на формування клімату. З географії 6-го класу ви знаєте, що клімат нашої планети надзвичайно різноманітний і визначається насамперед кількістю сонячного випромінювання, розподіл якого пов’язаний із формою Землі та її рухами навколо своєї осі та Сонця. Унаслідок цього кількість сонячної енергії загалом зменшується від екватора до полюсів, що і визначає зниження температури повітря в такому самому напрямку (мал. 14, 15).

Надзвичайно важливим чинником формування клімату є так звана підстильна земна поверхня. Залежно від кольору і прозорості земна поверхня по-різному поглинає сонячні промені й віддає накопичене тепло, а тому по-різному нагрівається і випаровує вологу.

Через це різні підстильні поверхні материків (поверхня вкритої льодом і снігом Антарктиди, чи поверхня Африки з кам’янистими й піщаними пустелями, чи розорані ділянки степів Європи) будуть мати різні кліматичні умови (і температурні, і за кількістю атмосферних опадів).

Особливу роль у формуванні клімату має й водна поверхня океанів. У поверхневому шарі океанічної води накопичується основна маса тепла, що надходить до Землі від Сонця. Увібравши її, океани поступово віддають теплову енергію атмосфері, формуючи температуру приземних шарів

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image66.jpeg

120° 60° 0“ 60° 120°

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image67.jpeg

Мал. 14. Розподіл середніх температур січня на земній кулі

28

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image68.jpeg

120″ 60″ 0” 60″ 120”

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image69.jpeg

Мал. 15. Розподіл середніх температур липня на земній кулі

V-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image70.jpeg

повітря. Середньорічна температура поверхневих вод в океанах зазвичай вища за температуру повітря. Причому різниця збільшується від екватора до полюсів: в екваторіальних широтах температура повітря і поверхневих вод океанів майже однакова, у полярних — температура поверхневих вод океану вища, ніж температура приземних шарів повітря. Це означає, що обігрівальна роль океанів у високих широтах більша, ніж у низьких.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image71.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Океан — регулятор температури повітря на Землі.Якбина

Землі не було океанів і клімат залежав лише від сонячного випромінювання, то на екваторі середня річна температура дорівнювала б +33 °С, а навколо полюсів -32 °С. Але завдяки водній поверхні океанів сонячна енергія розподіляється по всій поверхні Землі більш рівномірно, а середньорічна температура на екваторі близько +26 °С, а на Північному полюсі -16 °С взимку і 0 °С влітку. Ще контрастнішими були б температурні коливання повітря між літніми і зимовими місяцями. Так, середня температура січня в помірних широтах України знизилася б на 35-40 °С. Це призвело б до того, що територія нашої країни та й інших регіонів Східної Європи перетворилася б на безплідну полярну пустелю.

І Про повітряні маси та їхню циркуляцію. Важливим чинником формування клімату є також повітряні маси — великі об’єми повітря тропосфери з певними властивостями: температурою, вологістю, запиленістю. Цих властивостей повітряна маса набуває від більш-менш однорідної підстильної поверхні, над якою вона утримується тривалий час. Повітряні маси мають значні розміри. За температурою розрізняють теплі й холодні повітряні маси, а за вмістом водяної пари — сухі (континентальні, утворюються над великими ділянками суходолу) й вологі (морські, утворюються над морями й океанами).

29

РОЗДІЛ

уіУгосі

Мал. 16. Рух повітряних мас

Залежно від широти місцевості розрізняють екваторіальну, тропічні, помірні, полярні (арктичну та антарктичну) повітряні маси. Полярні повітряні маси формуються у високих полярних широтах і відрізняються низькими температурами, малим вмістом водяної пари в повітрі, значною прозорістю. Помірні повітряні маси утворюються в помірних широтах обох півкуль. Вони можуть бути морськими й континентальними, їхня температура й вологість змінюються протягом року за сезонами. Тропічні повітряні маси формуються в тропічних широтах як у Північній, так і в Південній півкулях.

Морське тропічне повітря має досить високу температуру і є вологим, континентальне — гаряче й сухе, а місцями значно запилене. Екваторіальна повітряна маса формується поблизу екватора над океаном і суходолом і відрізняється значним умістом водяної пари та високою температурою.

Повітряні маси постійно переміщуються як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках з областей з високим атмосферним тиском до областей з низьким атмосферним тиском. Унаслідок таких переміщень повітряних мас утворюються постійні вітри, які часто порівнюють з велетенськими повітряними течіями (мал. 16). Серед них пасати, які переміщуються постійно від тропічних до екваторіальних широт з північного сходу на південний захід та з південного сходу на північній захід. У помірних широтах великі маси повітря, так звані західні вітри, постійно переміщуються із заходу на схід. Поблизу полюсів виникають східні полярні вітри, які рухаються у бік помірних широт.

До вітрів, які змінюють свій напрямок, належать мусони (слово «мусон» перекладається з арабської мови як сезон). Ця назва не є ви-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image72.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image73.png

ОПАДИ В УСІ СЕЗОНИ

І з рівномірним розподілом Із подвійним розподілом І з літнім максимумом

ПЕРІОДИЧНІ ОПАДИ
Чітко виявлений сухий сезон

і і з літнім максимумом
І І з весняним максимумом
■■ із зимовим максимумом

постійна посушливість

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image74.jpeg

Мал. 17. Сезонність випадання опадів

падковою, адже мусон змінює свій напрям двічі на рік: узимку дме із суходолу на океан, а влітку, навпаки, з океану на суходіл, що пов’язано з температурою та атмосферним тиском над суходолом і океаном в холодну і теплу пору року. Мусонні вітри найчастіше спостерігають на східних узбережжях материків, над Індійським океаном та західних узбережжях Тихого й Атлантичного океанів.

Рухаючись, великі маси повітря втрачають запаси вологи й тепла або поповнюються ними і, таким чином, змінюють свої властивості. Постійне переміщення повітряних мас визначає загальну циркуляцію атмосферного повітря, кількість атмосферних опадів і режим випадання їх на материках і над океанами (мал. 17).

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізуйте кліматичну карту світу і мал. 16, 17 і визначте, у якому напрямку переміщуються повітряні маси в екваторіальних, тропічних, помірних і полярних широтах. Визначте, які вітри сприяють формуванню опадів, а які — ні.

ЧГ

31

РОЗДІЛ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image75.jpeg

\ZlVEOd

^ ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image76.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

 1. Які основні чинники формування клімату?
 2. Які постійні вітри виникають в атмосфері?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим відрізняються між собою повітряні маси?
 2. Чим схожа і чим відрізняється циркуляція повітряних мас у полярних і тропіч-
  них широтах?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image77.jpeg

 1. Чому океани є важливим чинником формування клімату?
 2. Чому повітряні маси є головним чинником утворення і розподілу опадів?
  ЧИ ВМІЮ
 3. За мал. 14,15 визначте, якзмінюється температура повітря на Землі в січні і липні.