ПРИРОДНІ ЗОНИ: СТЕПИ, ПУСТЕЛІ ТА

НАПІВПУСТЕЛІ. ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ АНД. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ПРОЧИТАЙТЕ і дізнаєтеся

І Що таке пампа, берегові пустелі та напівпустелі.

І Якою є вертикальна поясність в Андах.

І Які сучасні екологічні проблеми існують на материку.

І Що таке пампа, берегові пустелі та напівпустелі. На південь від саван кількість опадів значно зменшується і з’являються трав’янисті степи — пампа (мал. 72), що мовою місцевих індіанців означає «рівнина». На червоних дуже родючих ґрунтах пампи поширені такі злаки, як ковила, пампасова трава, бородач, тонконіг. Унаслідок розорювання і безсистемного випасання худоби природна рослинність пампи дуже змінена. З тварин цієї зони досить рідкісними є страус нанду, пампаський і білохвостий олень, гуанако. У річках пампи мешкає нутрія — цінна хутрова тварина. Звідси вона була розселена по всьому світові.

На півдні материка в помірному поясі сформувалася не дуже характерна для таких широт природна зона напівпустель і пустель. Вона є єдиною у світі, що виходить до узбережжя океану в межах помірного поясу. За умов незначної кількості опадів (близько 200 мм за рік) на тонкому шарі сіроземних і бурих ґрунтів подекуди зростають злаки, кактуси та подушкоподібні чагарники. Тваринний світ бідний, численними є тільки гризуни та плазуни.

Берегові пустелі та напівпустелі простягаються вузькою смугою (від 5° до 28° пд. ш.) і на західному узбережжі Південної Америки. Близькість океану зумовлює тут високу вологість повітря, значну частину року береги

96

Мал. 72. Пампа та її мешканці

оповиті туманами, а опадів із хмар випадає мало. Трапляється, що дощів не буває по 10-20 років. Причиною цього є не лише низхідні потоки повітря, а й холодна Перуанська течія.

Найсухіша частина природної зони — берегова пустеля Атакама (мал. 73). На її переважно піщаній поверхні зрідка трапляються поодинокі посухостійкі рослини, зокрема кактуси. Атакама піднімається схилами Анд до 3000 м, де переходить у високогірну пустелю.

На південь від берегових пустель на західному узбережжі материка і на острові Вогняна Земля розміщені ліси помірного поясу, де з’являються хвойні дерева: чилійські кедри, кипариси та араукарії.

І Якою є вертикальна поясність Анд. У горах на заході материка спостерігається велика кількість вертикальних поясів (мал. 74). В еквато-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image249.jpeg

Мал. 73. Пустеля Атакама раз в 4 роки квітне

97

Щ

РОЗДІЛ 2

image250

І \ZlVSO

Висота, м

ҐС нижче 0′

Опади, мм

+4″ 500
+8’ 1000
+10’ 1200
+12’ 2000
+15’ 2000
+20’ 3000

+24’

+26’

понад 3000

сніги і льодовики, голі скелі

кам’янисті пустища, мохові болота, злаки

низькорослі дерева з покрученими
стовбурами, чагарники

бамбук, деревоподібні папороті,
хінне дерево, чагарники,
кока, ліани

банани, дерево какао,
каучуконоси, фікуси,
пальми, ліани

Мал. 74. Вертикальна поясність Анд

ріальному поясі Анд підніжжя гір, укриті вологими екваторіальними лісами, — це гірська сельва. Вище вона переходить у гірські ліси, де з’являються хвойні породи. Теплолюбні види поступово зникають. У високогір’ях, де панують холодні вітри, дерева утворюють криволісся, які з висотою поступаються гірським лукам. Типовою погодою тут є мряка, що часто переходить у сніг. Вище 5000 м сніг ніколи не тане, перетворюючись із часом на лід.

ч

\

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Перлина заповідних Анд. Серед гірських національних парків світу, що
належать до природної спадщини людства, вирізняється Уаскаран, розташований в
Андах на висотах 2500-6768 м. Гірські схили в нижніх ярусах національного парку
вкриті вічнозеленими лісами, ярус між 3200-3900 м представлений чагарниками,
окремі з них виростають до шестиметрової висоти. Далі до снігової лінії розмістилася
високогірна пустеля — луна, вкрита переважно жорсткими травами. Тут росте 10-12-мет-
рова рослина, яка 80-150 років не цвіте, а потім розвиває суцвіття завдовжки 6-8 м.
Після визрівання плодів воно помирає. Найвище на схили піднімаються подушкоподіб-
ні рослини, якими живиться вікунья, маленька дика сестра лами. Вона трапляється в
Андах на висоті до 5500 м. Мешкає тут і очковий ведмідь, що належить до найменших
серед ведмедів. У його меню переважає рослинна їжа, тому його часто називають ве-
гетаріанцем.

> Які сучасні екологічні проблеми існують на материку. Природа материка значно змінена господарською діяльністю людей, що спричинило низку екологічних проблем. Так, велике занепокоєння викликає нинішній стан лісів Амазонії, оскільки щорічно площа сельви скорочується на 1 %. Ліси знищують з метою розширення пасовищ для великої рогатої худоби та збільшення території під плантації бавовника, цукрової тростини, кави тощо. Значної шкоди природі завдало і спорудження Трансамазонської автомагістралі, що перетнула Амазонію із заходу на схід більш як на 5000 км (мал. 75). Зменшення площі сельви пов’язане також з видобуванням відкритих тут родовищ корисних копалин. Забруднення може стати останнім ударом, який не витримає сельва.

Савани Бразильського плоскогір’я людина перетворила на плантації цукрової тростини, рису, олійної пальми, кавового дерева, бананів, винограду. Великі площі охоплені пасовищами. Крім того, надзвичайно багате на мінеральні ресурси плоскогір’я всіяне кар’єрами, шахтами, відвалами

98

image251 image252

пустої породи. Усе це виснажило ґрун-
ти, а подекуди перетворило колишні
сільськогосподарські угіддя на безжит-
тєву поверхню.

Природна рослинність пампи зберег-
лася тільки невеликими ділянками.

Трав’яні простори на сході перетворено
на лани пшениці, льону, кукурудзи,
а на заході — на пасовища. Знищення
первинної рослинності спричинило еро-
зію ґрунтів, зникнення багатьох тва-
рин, що населяли колись пампу. Люди-
на змінила природу й гірської частини

материка. У нижніх висотних поясах триває заготівля цінних порід де-
рев, дедалі вище в гори завозять сучасну гірничодобувну техніку.

МОЇ _ДО С Л І ДЖЕНН Я

Користуючись текстом підручника й додатковими джерелами

інформації, складіть таблицю природних об’єктів Південної Амери-
ки, які є унікальними і включені до Світової спадщини ЮНЕСКО
(кількість об’єктів до 5 обрати на свій вибір).

Назва

об’єкта

Місце

розташування

Особливості Рік включення до списку природної спадщини

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Де простягається зона напівпустель і пустель на материку?
 2. Які види господарської діяльності людини найбільш суттєво впливають на
  природу Південної Америки?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Які причини формування берегових пустель Південної Америки?
 2. Чим зумовлені зональні особливості південноамериканської пампи?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Чому для Анд характерна велика кількість вертикальних поясів?
 2. Чому природа Південної Америки потребує охорони?

ЧИ ВМІЮ

 1. Позначте на контурній карті райони найбільших змін природи материка, ви-
  користавши параграф і додаткові джерела інформації.
 2. За картою географічних поясів і природних зон визначте райони поширення
  на материку зони мішаних лісів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image253.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image254.jpeg

99 Сі

РОЗДІЛ 2

image255