. КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ. СЕЗОННО-ВОЛОГІ ‘ ТА ВОЛОГІ ТИПИ КЛІМАТУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Що притаманно сезонно-вологим типам клімату.

І Які характерні ознаки вологих типів клімату Євразії.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image491.jpeg

І Що притаманно сезонно-вологим типам клімату. Вони формуються на
південних околицях Європи й Азії, а також на сході материка (мал. 148).
Головною особливістю сезонно-вологих типів клімату є різка зміна зволо-
ження впродовж року.

У південній частині субтропічного поясу Європи сформувався суб-
тропічний середземноморський клімат (мал. 149). Він характеризується
максимальними для цієї частини світу температурами впродовж усього
року. Зима волога з температурою +8… 10 °С, а влітку сухо й панує тропіч-
на спека. Однак головна особливість цього типу клімату полягає у зміні
сухого спекотного літа вологою теплою зимою. За рік тут випадає у серед-
ньому 400-600 мм опадів.

До сезонно-вологих типів клімату відносять також мусонний клімат
субтропічного поясу, що сформувався в умовах мусонної циркуляції
атмосфери. Він характеризується значними відмінами у зволоженні за
сезонами. Узимку, коли сухе континентальне повітря переміщується з
центральних регіонів Євразії до океану, протягом трьох-чотирьох місяців
може не випасти ні краплини дощу. Улітку вітри змінюються, і потужні
вологі повітряні потоки переміщуються з океану на суходіл, спричинюю-
чи рясні дощі на узбережжі.

Завдяки впливу мусонів південь Азії — єдине місце на Землі, де межу-
ють два перехідні кліматичні пояси — субтропічний і субекваторіальний.
Тропічного поясу тут немає. Субекваторіальний пояс перетинає півострів
Індостан і частково півострів Індокитай. Тип клімату мусонний. Пасати

Південної півкулі, проходячи над океа-
ном, насичуються вологою. Завдяки
цьому потоку екваторіального повітря
влітку на території регіону випадає
близько 90 % річної суми опадів. Тіль-
ки за один літній місяць їхня кількість
перевищує 1000 мм. Через підвищену
хмарність і втрату тепла на випарову-
вання влітку температура повітря дещо
знижується.

Окремі ділянки на півдні Євразії на-
лежать до найвологіших місць на Землі.

Наприклад, у районі населеного пункту
Черапунджі (Індія) пересічно щороку
випадає понад 10 000 мм, а в окремі
роки — понад 20 000 мм опадів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image492.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image493.jpeg

Мал. 149. Середземноморський
клімат сприятливий для
облаштування маслинових гаїв

189

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

Мусонний клімат помірного поясу характеризується великими сезонними контрастами температур і опадів: узимку сильні морози й невелика кількість опадів, а влітку, навпаки, спекотно й велика кількість опадів (близько 3/4 річної кількості).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image494.jpeg

І Які характерні ознаки вологих типів клімату. Вони сформувалися в кількох кліматичних поясах Євразії: субарктичному (переважно північний захід материка), помірному (захід материка) та екваторіальному (південний схід материка). їхньою головною особливістю є рівномірне зволоження протягом року.

Вологий клімат субарктичного поясу охоплює узбережжя Баренцова моря, північ Скандинавського півострова й острів Ісландію. Йому властиві порівняно м’яка зима з температурами -8…0 °С і прохолодне літо з температурою не вище +10 °С. Опади (близько 500 мм) у вигляді дощу й снігу випадають рівномірно протягом року.

У помірному поясі сформувався морський клімат, що характеризується переважанням вологого атлантичного повітря протягом усього року. Взимку температура повітря тут коливається від 0 °С до +6 °С. Погода мінлива, із частими дощами й туманами, сніговий покрив нестійкий. Літо прохолодне, середня температура +10 °С. Опадів багато (до 1000 мм), розподіляються вони рівномірно протягом року. У цій області перебуває крайній захід Євразії.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image495.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Як клімат впливає на творчість митців. Відмінність клімату
двох країн Євразії відображається навіть у творчості їхніх мешканців. Так, елементом
зимових пейзажів українських художників майже завжди є сніг. Тим часом на картинах
англійських митців снігу не побачиш. Це можна пояснити тим, що клімат більшої час-
тини України помірно континентальний і характеризується морозною сніжною зимою.
Натомість у Великій Британії клімат морський, з м’якою зимою, під час якої сніг випа-
дає нечасто і швидко тане.

Для екваторіального поясу характерний екваторіальний тип клімату. Він охоплює більшість островів Малайського архіпелагу і південь півострова Малакка. Його головні особливості — високі температури й рясні (2000-3000 мм) опади, що рівномірно випадають упродовж року. Такий клімат є несприятливим для людини.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image496.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 11

Визначення типів клімату в межах помірного кліматично-
го поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм

190

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. Де в Євразії сформувалися сезонно-вологі типи клімату?
  2. Де в Євразії сформувалися вологі типи клімату?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняються мусонний клімат помірного і субекваторіального поясу Євразії?
  2. Завдяки сполученню яких природних чинників Черапунджі є найвологішим місцем на Землі?

ЧИ пояснюю

  1. Чому в межах субтропічного поясу Євразії сформувалися різні типи клімату?
  2. Чому екваторіальний клімат Євразії є несприятливим для людини?

ЧИ ВМІЮ

  1. За мал. 146-148 охарактеризуйте, як змінюватиметься клімат у межах помірного поясу Євразії.
  2. Для жителів Аравійського півострова парасолька здебільшого є захистом від сонця, для мешканців Великої Британії вона є укриттям лише від дощу, а для в’єтнамців це захист і від сонця, і від дощу. Поясніть, які особливості клімату вплинули на таке призначення парасольки в названих регіонах Євразії.