Євразія

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image446.jpeg

Цей материк-велетень охоплює понад одну третину земної поверхні й за розмірами не поступається жодному з континентів або частин світу. Тільки він простягається через усі географічні пояси Північної півкулі й омивається водами чотирьох океанів! Тут можна побачити всі форми рельєфу, відчути вплив будь-якого клімату планети, почути про найвідоміші в історії людства виверження вулканів і найкатастрофічніші за своїми наслідками землетруси й повені, перетнути всі природні зони Північної півкулі. Саме тут, на найосвоєнішому і найгустіше заселеному материку, де проживає більша частина населення Землі, розташована й наша держава — Україна.

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про унікальність географічного положення материка. І Як досліджували та освоювали Євразію.

І Про унікальність географічного положення материка. За своїми роз-
мірами — 54,6 мли км2 — Євразія так відрізняється від інших материків,
що деякі з них здаються на її тлі лише островами.

Якщо не враховувати острівну частину, то Євразійський континент ле-
жить на північ від екватора. Але завдяки величезній протяжності з пів-
ночі на південь різноманітність зональних природних комплексів у Євра-
зії найбільша серед інших материків.

Найпівнічніша точка суходолу Євразії — мис Челюскін, що на півострові
Таймир. Південний край континенту — мис Піай на півострові Малакка —

розташований приблизно на 8000 км
південніше.

Євразія не має собі рівних і за про-
тяжністю із заходу на схід. Відстань від
розташованого на Піренейському пів-
острові мису Рока, який є крайньою її
західною точкою (мал. 137, 138), до
мису Дежньова на Чукотському пів-
острові — крайньої східної точки матери-
ка — становить близько 16 тис. км.

Води чотирьох океанів подекуди гли-
боко проникають у Євразію, утворюючи
багато великих морів і заток, що обме-
жені півостровами. Так, на заході глибо-
ко в суходіл вдаються моря Атлантично-
го океану. На сході численні окраїнні

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image447.jpeg

Мал. 137. Крайня західна точка
материка

170

моря, які відокремлені від Тихого океану острівними дугами. На південному сході Євразії розташовані Великі Зондські і Філіппінські острови. Південне узбережжя материка виділяється насамперед трьома великими півостровами — Аравійським, Індостаном, Індокитаєм. Вони омиваються водами Червоного моря та Перської затоки, Аравійського моря, Бенгальської затоки.

На природу Євразії, як і на інші материки, значно впливають морські течії, що омивають її береги. На узбережжях Євразії споруджені найбільші порти світу. Звідси морські шляхи пролягають до багатьох країн світу п’ятьох континентів.

.Дежньова

і0ський п-ів

ОХОТСЬКЕ

МОРЕ

Тобольськ

АРАЛЬ

МОРЕ

Суецький

канал!

Верний Ку*

ОЗ.ІССИК-рТ^

\окитаі

о. Шрі-Ланка

.Піай кацімантаї

… Масштаб 1:90 000 000

Дослідження Євразії у XVIII—XIX ст.:

Камчатська експедиція Вітуса Беринга й Олексія Чирикова 1727-1728 рр. Шляхи Великої Північної експедиції 1734-1743 рр.

Петро Семенов-Тян-Шанський, 1856-1857 рр.

Микола Пржевальський, 1870-1885 рр.

/ ‘—^^затоіда / ‘»~є ‘ Індост ан
/ 1 / ,■’%>, \ 1 1 \ У БЕНГАЛЬСЬКА \ \ (
\М \ і ЗАТОКА ІіУ\ М

) Ш

а А ■ Ш

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image448.jpeg

Мал. 138. Географічне положення Євразії

171

РОЗДІЛ 4

image449

Р \ZlVSO

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Чому Євразія має таку назву. Назва материка Євразія утворена від двох слів «Європа» і «Азія». Назва «Європа», за однією з версій, виникла завдяки ассирійцям, що жили на півострові Мала Азія ще до нашої ери. Вони помітили, що сонце завжди сходить з одного боку, а сідає — з іншого. Величезний суходіл, над яким сонце сідало, вони так і назвали «егеЬ, ігіЬ», тобто «захід, темрява». Видозмінена у грецькій мові, ця назва й дійшла до нас як «Європа». Назва ж «Азія» походить від «асі», або «асу», тобто «схід». Так називали давні греки землі, де регулярно з’являлося сонце.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image450.jpeg

І Як досліджували та освоювали Євразію. Євразію здавна називають
Старим Світом, і в цьому немає нічого дивного, оскільки основні відомості
про материк є ще в працях давньогрецьких учених Геродота й Птолемея.
Вони склали перші карти, на яких зобразили відомий на той час суходіл,
що поділений Середземним і Чорним морями. Північну частину материка
називали Європою, а південну — Азією. Поступово знання про Євразію
розширювалися. На початку X ст. нормани освоїли північні райони Ат-
лантики, відкрили Ісландію. В ХІ-ХІІІ ст. унаслідок хрестових походів,
дипломатичних і торговельних зв’язків географічні знання європейців
збагатилися відомостями про країни Центральної та Східної Азії.

Ознайомлення з окремими регіонами Євразії тривало в епоху Великих
географічних відкриттів (ХУ-ХУІІ ст.). Тоді португальці, зокрема Васко да
Гама, знайшли морський шлях в Індію через Атлантичний та Індійський
океани. Не залишаються поза увагою і внутрішні райони материка. Російські
землепроходці впродовж 50 років досліджували величезні простори — від
Уральських гір до Тихого океану, нанесли розвідані землі на карту та описа-
ли їхню природу. Походи землепроходців завершуються відкриттям Семена
Дежньова протоки, що відокремлює Азію від Північної Америки. Пізніше її
назвали Беринговою на честь видатного мореплавця Вітуса Беринга.

Справжні наукові дослідження Євразії почалися у XVIII ст. Особливе
значення в історії досліджень північної частини материка належить

Камчатській і Великій Північній експедиціям під
керівництвом Вітуса Беринга й Олексія Чирикова.
Експедиції того часу детально вивчають природу
внутрішніх районів Азії. Результативними були дослі-
дження А. Гумбольдта, Ф. Літке, Д. Лаптева, П. Семе-
нова-Тян-Шанського, М. Пржевальського, Ф. Вранге-
ля, В. Арсеньєва, В. Обручева та ін. (мал. 138).

Історично склалося так, що материк Євразія був
поділений на дві частини світу — Європу й Азію.
Межа між Європою й Азією умовна і проходить,
згідно з однією з найпоширеніших версій, уздовж
східного схилу Уральських гір, по річках Емба, або
Урал, північному узбережжю Каспійського моря, по-
тім прямує до Азовського моря по Кумо-Маницькій
западині, а далі — по Азовському і Чорному морях та
протоках, що з’єднують Чорне море із Середземним
(мал. 139).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image451.jpeg

Мал. 139. Умовна
межа між Європою
та Азією

172

«*

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За малюнком 138 визначте регіони дослідження П. Семенова- Тян-Шанського та М. Пржевальського. Які географічні об’єкти названо іменами дослідників материка Євразія?

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (початок)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів
Євразії

Позначте на контурній карті миси: Рока, Дежньова, Че-

люскін, Піай; моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азов-
ське, Баренцове, Східносибірське, Жовте, Японське, Берингове,
Південнокитайське, Аравійське; затоки: Біскайська, Бенгальська,

Аденська, Перська; протоки: Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Берингова; острови: Великобританія, Ірландія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Філіппінські; півострови: Скандинавський, Піренейський, Апен- нінський, Балканський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image452.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image453.jpeg

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Який з континентів Землі є найбільшим за розмірами?
 2. Чи існує кордон між Європою і Азією і як розмежовуються ці частини світу?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Які географічні чинники зумовили те, що Євразія є найрізноманітнішим за
  природою материком?
 2. Яким чином впливають на природу Євразії моря, що омивають її береги?
  ЧИ ПОЯСНЮЮ
 3. Чому на материку Євразія сформувалось найбільше порівняно з іншими
  материками природних зон?
 4. Чому материк Євразія був привабливим для досліджень у різні часи?

ЧИ ВМІЮ

 1. Порівняйте географічне положення Євразії і Північної Америки, знайдіть
  спільні риси.
 2. За картою здійсніть уявну подорож навколо Євразії, називаючи відомі вам
  географічні об’єкти (моря, затоки, півострови тощо).