Індійський океан

Це один з наймолодших океанів і найскладніший за будовою дна. На його шель-
фі розташована унікальна область родовищ нафти й газу. Індійський океан найсо-
лоніший і має найтепліші у світі поверхневі води. Морські течії тут двічі протягом
року змінюють свій напрямок на протилежний. А у водах океану й нині мешкає риба,
яку вважали вимерлою десятки мільйонів років тому.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image620.jpeg

§761£.> ОСНОВНІ ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

ІНДІЙСЬКОГО ОКЕАНУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про географічне положення та історію відкриття і освоєння океану.

І Чим вирізняється природа Індійського океану.

І Як впливає Індійський океан на життєдіяльність людей прилеглих материків.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image621.jpeg

І Про географічне положення та історію відкриття і освоєння океану.

Індійський океан розташований переважно в Південній півкулі, має площу 76,2 млн км2 і посідає за розмірами третє місце серед інших океанів планети. Його природними межами є узбережжя Євразії, Африки, Австралії і Антарктиди (мал. 191). Найбільше на океан впливає величезний материк Євразія, «дихання» якого поширюється на всю його північну частину.

Індійський океан був відомий ще фінікійцям, які плавали його водами. У ХІУ-ХУ ст. його освоювали китайці. Першими дослідниками рельєфу дна Індійського океану були капітани суден, які прокладали телеграфні кабелі в середині XIX ст. Упродовж першої половини XX ст. завдяки дослідженням німецьких, датських, британських та інших учених було відкрито найглибший жолоб Індійського океану — Зондський. Крім того, було виявлено частини величезного серединно-океанічного хребта океану.

Порівняно з іншими океанами Індійському вчені приділяли менше уваги. Тому в другій половині XX ст. тут кілька років працювала спеціальна Міжнародна індоокеанська експедиція, у якій взяло участь понад 20 країн. Учені завершили дослідження серединно-океанічного хребта океану, вивчали учені також складну систему морських поверхневих течій океану.

І Чим вирізняється природа Індійського океану. Рельєф дна. Попри порівняно невеликі розміри океану, рельєф його дна досить різноманітний. На півночі чітко виражена підводна окраїна материка. Тут, біля Євразії, вона постійно збільшується завдяки великій кількості осадового матеріалу, винесеного потужними річками. Тільки в районі Зондських островів материковий схил відокремлений від ложа океану перехідною зоною.

234

Північний тропік

Аравійський

п-ів

Індостан

1АРАВ1ЙСЫ МОРЕ

ЇНГАЛЬСЬКА ЗАТОКА ^

Андаманські

Нікобарські

ЕюатоР’

улоговина

Сейшапьські

о.Нова Гвінея

Малі

ТІМОРСЬКЕ МОРЕ., /

І

? к х (Кілінг) о-ви

Хі

х Західноавстралійська ■а улоговина

Центральна

улоговина

Маскарек

о-ви

м. Голковий

о. Амстердам о. Сен-Поль

Південноавстралійська

улоговина Бассов

о. Тасманія

улоговина

Крозе

О. Кергелен х

ТаРктична улоговин.

МОРЕ СПІВДРУЖНОСТІ

Південне полярне коло

Масштаб 1: 85 000 000
— Межі океану
Глибини до 4000 м
4000 — 7000 м
понад 7000 м
7729 Позначки глибин

Південний тропік

6150

улоговина о-ви

Принс-Едвард

Агульяс

▼6972

<0.Антарктична улоговина

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image622.jpeg

Мал. 191. Географічне положення Індійського океану

У ній багато підводних хребтів, які виходять на поверхню у вигляді острівних дуг вулканічного походження. Тут налічують більш як 300 вулканів, з яких понад 100 діючі. Уздовж острівних дуг простягаються глибоководні жолоби. Наприклад, Зондський жолоб є найглибшою ділянкою дна Індійського океану і має глибину 7729 м.

Найбільшою формою рельєфу дна Індійського океану є серединно- океанічний хребет, на який припадає майже 20 % площі ложа океану. Один його рукав — західноєвропейський хребет — простягається в бік Африки і з’єднується із Серединно-Атлантичним хребтом, інший — до півдня Австралії і сполучається із серединно-океанічним хребтом Тихого океану. Обидва рукави з’єднуються приблизно посередині океану й утворюють Серединно-Індійський хребет, що тягнеться на північ.

У північній частині серединно-океанічного хребта існує рифт, розчленований глибокими поперечними розколинами. Неподалік від Червоного

235 ЧГ

РОЗДІЛ 5

image623

РОЗАІЛ 5

моря зона розколин розгалужується.
Одна гілка продовжується на сході Аф-
рики у вигляді складної системи розло-
мів (Великого Африканського розлому),
інша пролягає по дну Червоного моря
та по території Євразії (через дно Мерт-
вого моря і далі на північ). Зона розко-
лин серединно-океанічного хребта Індій-
ського океану є «живою» ділянкою земної
кори. Про це свідчать наявність тут гаря-
чих джерел і часті землетруси.

Клімат і води. Що далі від еква-
тора і тропіків до високих широт, то
клімат і води океану стають холодніши-
ми. Проте температура води на більшій
частині поверхні океану перевищує
+20 °С (мал. 192). Прибережні тропічні
води на півночі Індійського океану най-
тепліші у Світовому океані. Наприклад,
температура вод у Червоному морі ста-
новить +34…35 °С. По-справжньому хо-
лодно лише на крайньому півдні, де
температура опускається нижче як 0 °С.

Широтна зональність чітко просте-
жується і в розподілі атмосферних опа-
дів над океаном. В екваторіальних ши-
ротах за рік тут випадає близько 3000 мм
опадів. У районі тропіків — у Червоному
морі, Перській затоці, на півночі Ара-
війського моря — їхня кількість не пере-

вищує 100 мм на рік.

Співвідношення опадів і випаровування впливає на солоність вод Індійського океану. Якщо на екваторі вона становить 34 %о, то в тропічному поясі — 37 %о. У Червоному морі зареєстровано найвищу у світі солоність океанічних вод — близько 42 %о, адже в нього не впадає жодна річка, а опадів щорічно випадає лише 25 мм. Водночас сухі гарячі вітри з материка зумовлюють надзвичайно високу випаровуваність.

На клімат Індійського океану впливає материк Євразія, з яким пов’язана мусонна циркуляція. Під її дією водні маси на півночі Індійського океану також змінюють напрямки свого руху двічі на рік. Морські течії — Південна Пасатна, Сомалійська, що біля берегів Африки, і Мусонна течія, що прямує вздовж узбережжя Євразії, — утворюють в океані так званий мусонний колообіг (мал. 193). Півроку води в такому колообігу рухаються за годинниковою стрілкою, а наступні півроку — проти неї.

У південній частині Індійського океану циркуляція повітряних і водних мас майже така сама, як і на півдні Атлантичного та Тихого океанів. Морські течії тут рухаються проти годинникової стрілки, утворюючи величезний колообіг.

236

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image624.jpeg

Мал. 192. Температура вод океану

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image625.jpeg

і

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image626.jpeg

твц\* західних В/трів Мал. 193. Течи Індійського океану

Морська зірка

Риба-іжак

Морський дракон

— Плямистий хвостокіл

Мал. 194. Підводний світ Індійського океану

Органічний світ і природні ресурси. Найбагатший органічний світ — на півночі Індійського океану, де разом з річковими водами в океан потрапляє велика кількість поживних речовин. Унаслідок бурхливого розмноження планктону вода іноді навіть починає «цвісти», змінюючи при цьому свій колір (звідси й назва Червоного моря).

В океані мешкають численні види риб — сардинела, нототенія, тунець, риба-їжак, летючі риби, велика кількість акул, скатів. На шельфі багато коралів, трапляються морські зірки, змії, черепахи (мал. 194).

У помірних і полярних широтах Індійського океану живе багато кальмарів, водяться численні ссавці, зокрема кити, ластоногі, дельфіни. Серед птахів трапляються альбатроси, фрегати, пінгвіни.

^ НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Жива викопна риба. В Індійському океані живуть примітивні риби-латимерії. До 1938 р. вважали, що вони вимерли 65 млн років тому, аж поки одну з них не виловили біля східних берегів Південної Африки. Латимерії живуть на глибинах понад 150 м і живляться дрібними придонними рибами й каракатицями.

Індійський океан відомий своїми мінеральними ресурсами, серед яких виділяються передусім запаси нафти й газу. Найбільшим у світі постачальником нафти є район шельфу Перської затоки. Останнім часом і в Бенгальській затоці було відкрито паливні скарби. У рифтових зонах виявлено поклади залізних, марганцевих і мідних руд.

І Як впливає Індійський океан на життєдіяльність людей прилеглих материків. Індійський океан омиває береги Євразії, Африки та Австралії. На узбережжя цих континентів, подібно до інших океанів, Індійський океан

237

РОЗДІЛ 5

image627 image628

РОЗАІЛ 5

помітно впливає через атмосферну циркуляцію. Найяскравіше цей вплив,
як уже зазначалося, простежується на півночі океану, де внаслідок вза-
ємодії величезного євразійського суходолу та акваторії Індійського океану
виникла мусонна циркуляція.

Саме на півночі Індійського океану пролягли головні морські шляхи,
які сполучають морські порти Атлантичного і Тихого океанів. Так само
передусім на півночі океану у зв’язку з інтенсивним видобутком нафти й
газу його води часто забруднюються нафтопродуктами. Це створює серйоз-
ну загрозу не лише для всього живого в океані, але й для населення узбе-
режних районів. * 1 2 3 4 5 6 7 8

МОЇ ДО С ЛІ ДЖЕНН Я

За картою атласу визначте райони забруднення океану нафтою.

Як це впливає на природу Індійського океану та його узбереж?

йк ,

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 12 (продовження)

Позначення на контурній карті географічних об’єктів і те-
чій Індійського океану

Позначте на контурній карті: Зондський глибоководний
жолоб; підводні хребти: Західноіндійський, Аравійсько-Ін-
дійський, Австрало-Антарктичний; течії: Мусонну, Сома-
лійську, Мадагаскарську, Західноавстралійську.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

1. Де найглибші ділянки Індійського океану?

2. Де найтепліші води в Індійському океані?

ЧИ РОЗУМІЮ

3. Які існують відмінні особливості будови серединно-океанічного хребта Індійського океану?

4. Як змінюється циркуляція поверхневих вод океану під впливом мусонів?

ЧИ пояснюю

5. Чому неоднакова циркуляція водних мас у північній і південній частинах океану?

6. Чим зумовлено екологічні проблеми в районі Перської затоки?

ЧИ ВМІЮ

7. За додатковими джерелами підготуйте інформацію про вплив мусонів на життя населення прибережних районів Індійського океану.

8. За картами атласу порівняйте особливості природи Індійського, Тихого та Атлантичного океанів, визначте спільні та відмінні риси.