Негативні

• Розорення західноукраїнських земель (зруйновано 40 % житлових і господарських будівель, близько 2 тис. підприємств, скорочено на третину видобуток нафти).

• Значні людські втрати (понад 500 тис. загиблих).

• Падіння виробництва, кризовий стан економіки (на початок 1917 р. у Наддніпрянщині скоротився видобуток залізної руди на 46 %, марганцевої — на 29 %, виплавка чавуну — на 32 %, сталі — на 33 % порівняно з 1913 р.; зростання залежності промисловості від іноземного капіталу.

• Диспропорція у розвитку промисловості (швидке зростання галузей воєнного виробництва, занепад цивільного виробництва).

• Скорочення посівних площ (на 1,88 млн десятин), зменшення збору зернових на 200 млн пудів, скорочення виробництва цукру (із 85 млн пудів у 1913 до 50 млн пудів у 1917 р.); загострення продовольчої проблеми в містах, поява черг.

• Скорочення працездатного населення на селі (у 1917 р. залишилось 38, 7 % працездатного чоловічого населення).

• Загострення соціальних проблем, перебої в роботі транспорту.

• Посилення страйкової боротьби робітників (загальна кількфсть страйкуючих склала у 1914 р.— ЗО тис. осіб, 1915 р.— 50 тис. осіб,

1916 р.— 200 тис. осіб) і виступів селян (протягом 1914—1916 рр. 160 виступів).

Позитивні

• Зростання національної свідомості населення.

• Створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду.

• Підняття «українського питання» на міжнародний рівень.