§ 21. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова

Слова можуть бути однозначні й багатозначні.

Слово, шо мас одне значення, називається однозначним. Одне значення мають переважно назви людей за різними ознаками (білорус. львів’янин, токар, журналіст, директор, удова), назви тиарин (лось. рись. щука, дельфін, джміль), назви рослин (ялина, береза, пшениця, кропива), назви конкретних предметів (сервант, стілець, викрутка, спідниця), назви місяців і днів (січень, лютий, понеділок, вівторок), більшість відносних прикметників (сільський, березовий, сьогоднішній, тритомний), числівники (п ять, дев ‘яносто) тощо. Також однозначними є терміни (мовознавство, нирка, кілограм, гіпотенуза).

Слово, що має два і більше значень, називається багатозначним. Багатозначні слова називають предмети, ознаки, дії, у чомусь подібні між собою. Наприклад, колодязний журавель обрисами нага-

113

8* Енецько О. Укр. мова. Комплексна підготовка ло ЗНО

дує птаха журавля. Конкретне значення багатозначного слова виявляється в словосполученні та реченні. У тлумачному словнику різні значення слова наводяться в одній статті під окремими номерами.

Наприклад:

ЗЕМЛЯ -і, ж. І. тільки одн. Третя від Сонця велика планета, яка обертається навколо своєї od та навколо Сонця. І І Місце життя і діяльності людей. 2. тЬькиодн. Верхній шар земної кори. І І розм. Земляна поверхня, площина, по якій ходять. 3. тількиодн. Речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори. 4. тільки одн. Суходіл (на відміну від водяного простору). 5. Ґрунт, який обробляється і використовується для вирощування рослни. 6. Країна, край, держава.

Більшість загальновживаних слів української мови — багатозначні. Наприклад, у «Словнику української мови» зафіксовано 9 значень іменника голова: «частина тіла людини або тварини, у якій міститься мозок», «орган мислення, мозок», «особа, яка керує зборами, засіданням», «керівник установи, товариства, організації та їх відділів», «у складі офіційної назви керівника держави, уряду та інших державних установ», «основне, головне в чому-небудь», «авторитетна особа», «перші ряди, передня частина чого-небудь (колони, загону тощо), що ру хається», «продукт харчування у вигляді кулі, конуса» Слово ключ мас 13 значень: «знаряддя для замикання та відмикання замка», «знаряддя для загвинчування і відгвинчування гайок, болтів тощо», «засіб для розуміння, розгадування чогось», «знак на початку нотного рядка» і т. д.

Багатозначність дає змогу за відносно обмеженої кількості слів називати ними практично необмежену кількість предметів та явищ.

Багатозначні слова можуть уживатися в прямому й переносному значеннях.

Пряме значення безпосередньо вказує на співвідношення слова з тим чи іншим явищем об’єктивної дійсності, як це історично закріпилось у свідомості мовців. Пряме значення є переважно первинним значенням слова. Наприклад, пряме й первинне значення слова журавель — «великий пер-літиий птах із довгими ногами, шиєю, і прамим гострим дзьобом», два інших — переносні й похідні.

Переносне значення це одне зі значень слова, яке виникло внаслідок перенесення найменувань одних явиш, предмет ів, дій, ознак на інші і закріпилося в ньому як додаткове. Переносне значення завжди похідне, вторинне. Наприклад, значення «довга жердина, приладнвиа біля колодязя як важіль для витягування води, або й весь пристрій з такою жердиною» у слові журавель — переносне, засноване на подіблості цього пристрою до птаха. Переносне значення виникає шляхом перенесення назви з одного явища дійсності на інше, бо вони чимось подібні одне до одного. Вживання слів у переносному значенні робить мовлення виразнішим, образнішим, поетичним. Найчастіше слова в переносному значенні вживаються ь художньому стилі мовлення. У статті т лумачного словника переносне значення слова подається під окремою цифрою і позначкою перем.:

КОСИЙ, -а, -е. 1. Який падає або розташований під кутом до горизонтальної площини. 2. Зроблений криво, скривлений, перекошений. 3. Який має неоднаково спрямовані зіниці: зизнй, зизоокий. 4. перем. Який виражає неприязнь, ворожість (про очі. погляд тощо).

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання