§ 59. Безсполучникове складне речення

Безсполучниковим складним називають речення, частини якого поєднані за змістом та інтонацією без допомоги сполучників і сполучних слів: Прийде час — всі дороги на світі повернуть у край наш крилатий на печаль ворогам, на утіху тобі (М. Стельмах),

За характером смислових відношень між частинами безсполучникові складні речення поділяють на дві основні групи:

• речення з однорідними частинами, які е синтаксично рівноправними. Ці речення співвідносні іі складносурядними реченнями: І сивітимуть знов у далині високі могили, віятиме вітер полиневим духом, хлюпатиме степ колоссям в обличчя (А. Головко);

• речення з неоднорідними частинами, одна з яких залежить від іншої. Ці речення співвідносні із складнопідрядними реченнями: (За якої умови?) Посієш вчасно— вродить рясно (Нар. тв.).

Речення кожної групи виражають певні смислові відношення.

422

УВАГА! Часто безсполучниковим зв’язком може об’єднуватися кілька простих речень, між якими існують різні відношення. Наприклад: Я муку свою, в кайдани навік закую: народ мій закутий в каіідани. горять його рани. (О. Олесь’ ■ • мі рєчгинг [ ]: | | І І.

Частини безсполучникових складних речень можуть вимовлятися з інтонацією переліку, пояснення і зіставлення.

Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні

Кому між частинами в безсполучниковому складному реченні ставлять, якщо вони вказують на одночасність або часову послідовність явищ, дій: Мороз притискує, зривається північний вітер, мете сніг через рейки (О. Десняк)

Крапку з комою ставлять між частинами безсполучникового складного речення, якщо вони далекі за змістом або поширені й уже мають в середині розділові знаки: Од зеленого берега ніби повіяло холодком: холодок ніби лащився до лиця, милував його, влив в тіло розкіш життя, почування родіспе. безклопітне й безжурне, як сама молодість (!. Нечуй-Левицький).

Двокрапку ставлять між частинами безсполучникового речення, якщо:

• друга частина його пояснює або доповнює зміст першої: Лаврін не поганяв волів, він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку (І. Нечуй-Левицький).

• друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій: Далеко на сході стало червоніти небо: сонце сходило (О. Маковей).

Тире між простими реченнями в безсполучниковому ставлять, якщо:

• зміст обох частин протиставляється або зіставляється: Думав, доля зустрінеться — спіткалося горе (Т. Шевченко);

• перша частина речення вказує на час або умову, а друга — на наслідок дії: Я входжу в ліс — трава стає навшпиньки, коиїлатий морок лапу подає (Л. Костенко).

• друга частина виражає наслідок або висновок із того, про що мовиться в першій: Вдаримо гучно ми в дзвони — всесвіт обійде луна (В. Чумак).

• друга частина речення виражає швидку чи несподівану зміну подій; Лише, бувало, розплющиш очі — ласкавий світ б’с. в вікно, в шибку зазирає веселий поранок, озивається іагідний материн голос (К. Гордієнко).

ВПРАВИ

ВПРАВА 238. Спишіть безсполучникові складні речення. Назвіть смислові зв’язки в них. Накре-сліть схеми речень. Поясніть розділові знаки.

f. Дзвенять пташки в садах рясних, сміються знову трави, квіти (О. Олесь). 2. Тут, за хатою на осонні, росли вишні вздовж дерев’яної огорожі, за ними купчилися куші малини та смородини (Є. Гуцало). 3. Дзвенить у зорях небо чисте, Палає еннім льодом шлях ІД. Павличко). 4. Ось і сонце. Вся природа радіє йому: сміються поля, дзвенять у повітрі бджоли, птахи розспівалися в діброві (Ю. Збанацький). 5. Защебетав соловейко — пішла луна гаєм (7. Шевченко). 6. Пригріло сонечко, обсохла земля потягло орача в поле (М Коцюбинський). 7.3 нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіятелів: він годивсь на все (О. Довженко). 8. Я бачу: ту кору пробивають зелені голови жаб, розкривають широкі рожелі роти, а відтак плямкають мокрими губами, немов старі ласуни (А/. Коцюбинський). 9. Біля самої дороги проглянула купка молоденьких печериць; далі хтось розбризкав по траві суниці; на білій черешні соковито рожевіють ягоди (А/. Стельмах).

423

Дзвенять пташки в садах рясних, сміються знову трави, квіти. (Вщн. одначасн. подій, явищ.) […], […].

ВПРАВА 239. Перебудуйте речення так, щоб утворились безсполучникові складні конструкції. t. Я пам’ятаю, що на Дніпрі од берегів тик пахли трави (За В. Сосюрою). 2. Ми стукали, але нікого не було вдома (Ю. Збанацький). 3. Наука вчить багато, а життя — ще більше. 4. Найшла коса на камінь, бо коса не втне, а камінь не подасться’ S. Якщо раніше встанеш, то більше діла зробиш (Нар. те.). 6. Ще сонячні промені сплять, а досвітні огні вже горять (За Л. Українкою). 7. Він зрозумів, що життя дається лише один раз і двічі молодим не бути. 8. Золотіє вечірня тополя, й дивним світлом горять небеса, покотилась зоря, мов сльоза, у долоні пшеничного поля. 9. Доброта —- це наче руки мами, на яких тримається життя (3 те. М. Луківа).

Я пам ‘ятаю, що на Дніпрі од берегів так пахли трави. Я нам ‘ятаю: на Дніпрі од берегів так

пахли трапи. ** * 1

ВПРАВА 240. За допомогою сполучників (де це можливо) перебудуйте безсполучникові складні речення на синонімічні складносурядні та складнопідрядні.

1. Заходить місяиь, гаснуть зорі, з-за гаю спів несе луна (М. Старицький). 2. Шумлять жита, хвилюється пшениця, народжується ранок вдалині (П. Воронько). 3. Весняне тепло раптово топило товсті шари снігін — зима цього року не поскупилася снігами (/. Де). 4. Хмарка над Одесою поворушила крайками крил, зривався вітрець, море почорніло (Ю Яновський). 5. Біля самої дпроги проглянула купка молоденьких печериць; далі хтось розбризкав по траві суниці; на білій черешні соковито рожевіють ягоди (14. Стельмах). 6. Старі люди кажуть: два хитрих мудрого не переважать. 7. Здобудеш осві-424

іу — побачиш більше світу (Нар. те.). 8. Стихла пісня — тихо стало над степом (С. Скляренко). 9. Подивись: з початку року на землі лежать сніги (Н. Забіла). 10. Ми можем померти — не вмре Батьківщина. Ми можем загинуть — не згине народ! (М Стельмах).

Заходить місяць, гаснуть зорі, з-за гаю спіє несе луна. — Заходить місяць, й гаснуть зорі, й з-за гаю спів несе луна. І

ВПРАВА 241. Спишіть безсполучникові речення. Вставте, де потрібно, пропущені розділові знаки.

І. Подивилась ясно Q заспівали скрипки (77. Тичина). 2. А вгорі вже блідли зорі западала пізня осіння ніч (Ю. Смолич). 3. То не хмара біла шашка хмарою спустилась (Т. Шевченко). 4. Засієш вчасно вродить расно (Нар. те.). 5. Дзюрчапи десятки фонтанів лящали та щебетали всілякі птахи у клітках попід піддашшям свистів стругом бондар (М. Коцюбинський). 6.1 враз він відчув усередині якийсь поштовх його самого сповнило відчуття сили, нестримності, майже лету він розкинув руки і засміявся (Ю- Мушкетик). 7. Ластівки низько літають дощ обіцяють (Нар. те.). 8. Прийняла я дарунок від нені то мова тому скарбу ніколи не скласти ціни моє серце вона осява барвінково (Л. Забашта). 9. Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями гудуть плугатарі з плугами йдуть (Т. Шевченко). 10. Рука його вчепилась у лутку вікна він весь подався назустріч тому неймовірному диву здавалося, між ним і морем іде нечутний діалог ще мить, ще одне зусилля і вони, зрештою, порозуміються (В. Шевчук)

І і. В ясному небі білосніжними айстрами пропливають хмари; на деревах чіткішає різьба пуроурових узорів; всі дороги дивовижно пахнуть свіжим зерном і яблуневим повівом (М Стеїьмах). І2. У цьому році йому буде вдосталь роботи намахається крилами, нагуркочеться жорнами, навітається з людьми (М Стельмах).

425

1591. Безсполучниковим є речення

А Коли на Юр’їв день мороз, то і під кущем овес.

Б Що за літо заробить Мотря, те за зиму і проживуть.

В Будеш сіяти з сумом — вродить печаль.

Г Хай наше слово ие вмирає і наша правда хай живе!

Д Зрідка пробіжить туї заєць або спиниться на кручі вовк.

1592. Безсполучниковим є речення

А Тепло було, й вишні цвіли рясно.

Б При світлі волі всі краї хороші, всі води гідиі відбивати небо, усі гаї подібні до Едему! В Мабуть, батько ще більше посивів і мати ще дужче зігнулась.

Г Чи то мені здасться, чи то справді свист тихшає?

Д Коли копають картоплю, ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у невідомі краї.

1593. Безсполучниковим є речення

А На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах

золотої мли.

Б Що перед Юрієм виросте, то після Якова висохне.

В Дивиться так, немов тільки він усе розуміє і знає ціну всьому.

Г Як працюватимеш вволю, то матимеш долю.

Д Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.

1594. Безсполучниковим є речення

А Дерево стояло ще голе, однак на вітах його вже починалось пташине життя.

Б Хтось шарпонув даері, і вони розчинилися навстіж.

В Учися як слід, то й добро буде.

Г Місяць на небі, зіроньки сяють,тихо по морю човен пливе.

Д Говорили ті книжки про право кожного й про волю те право здобувати.

1595. Безсполучниковим є речення

А Щойно полуниці відходять, а вже буріють вишні-петринівочки.

Б Ся розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак, але миритись не було бажання В Іван розказував, як зуетрів у вагоні друга.

Г Юрій з водою, а Микола з травою.

Д Все море зараз спузирняо, водою мов в ключі забило, Еней тут крикнув як на пуп

дГІ

1596. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові пропущено)

А Усі обличчя повернулися до Олександри (?) усі очі втупилися в неї Б Гаї шумлять (?) я слухаю.

В Микола впізнваав і не впізнавав дівчину (?) вона була не вербівська.

Г Місяць на небі (?) зіроньки сяють.

Д Струмки полощуть срібло тиші (?) в росі купається трава.

знаки

1597. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення пропущено)

А У товаристві лад (?) усяк тому радіє.

Б Порозтають тії білії сніги (?) покриються травицею асі луги.

В Гули бджоли (?) щебетало птаство.

Г У всякого своя доля і свій шлях широкий (?) той мурує, той руйнує…

Д Нема без втрати перемоги (?) без горя радості нема.

(розділові знаки

426

1598. Тира слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові пропущено)

А 3 усього відчувала (?) сьогодні мас статися щось важливе.

Б Нема без втрати перемоги (?) без горя радості нема.

В Танцюють зорі (?) на мороз чималий показують.

Г Небо все яснішає (?) з-за видноколу показується повний місяць Д У гаю. гаю вітру немає (?) місяць високо (?) зіроньки сяють.

знаки

1599. Тирс слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові пропущено)

А Я в давню істину увірував глибоко (?) найвища мудрість в простоті високій.

Б Душевна людина як гарне дерево (?) дає затінок, годує, зогріває.

В Пора до двора (?) сходить місяць і зоря.

Г Вже купол на Аскольдовій Могилі зійшов хрестом (?) розцвів золотоквіт!

Д В осінній час сім погод у нас (?) сіє, віє, туманіє, шумить, мете, гуде і зверху йде.

знаки

1600. Тире слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові пропущено)

А Не вчи плавати шуку (?) щука знає цю науку.

Б Так вже склалось (?) все життя плямисте.

В Прокидалось усе та цвіло навкруги (?) енній пролісок вився з-під снігу.

Г А вгорі вже блідли зорі (?) западала пізня осіння ніч.

Д Любов і надія не в зорях, не в морі (?) між людьми поради питати!

В І

1601. Двокрапку сяід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено)

А Ще сонячні промені сплять (?) досвітні огні вже горять.

Б Вся природа радіє сонцю (?) сміються поля, дзвенять у пслпрі бджоли, птахи розспівалися в діброві.

В Літо дбає (?) зима поїдає.

Г Вітри вщухли (?) розп’ялися хрестами вітряки на вигоні.

Д Вечір в срібній млі розтанув (?) ніч спустилася на землю.

А..

1602. Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові зна-

ки пропущено)

А Бери до серця і затям (?) душа творця не переквітне

Б Гляне (?) холодною водою обіняє.

В Защебетав соловейко (?) пішла луна гаєм.

Г Подивилась ясію (?) заспівали скрипки.

Д Засієш вчасно вродить расно.

1603. Двокрапку сяід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено)

А Дмухнув вітер понад ставом (?) сяіду не стало. А|

Б Злітає листя з осокора (?) летять листки з календаря. Б _

В Журиться жайворон-серпень (?) літня нора промина. В _

Г Садок вишневий коло хати (?) хрущі над вишнями гудуть г =

Д Поети йдуть за горизонт (?) поезія зостається віч-на-віч з вічністю. Д*—

427

1604. Двокрапку слід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено)

А Багато снігу (?) багато хліба. А

Б Диригент змахнув паличкою (?) у музикантів надулись щоки. Б

В Січень без снігу (?) літо без хліба.

Г Март з водою (?) квітень з травою.

Д Бери до серця і затям (?) душа творця не переквітне. ^

1605. Двокрапку сяід поставити між частинами безсполучникового складного речення (розділові знаки пропущено)

А Метушня слабким притаманна (?) безголосим властивий галас. АГ~]

Б Спека та польові гарачі вітри пообпалювали дівчат (?) стали вони аж чорні. Б _|

В Відчинила двері (?) вітер як дмухне, аж засвистів. в| |

Г Не бійтесь заглядати у словник (?) це пишний яр, а не сумне провалля. Г J

Д Зійде сонце (?) утру сльози, ніхто не побачить. ДІ—І

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання