§37 Букви е, о після ж, ч, ш

Запам’ятаймо!

Після ж, ч, ш пишеться:

перед складом із твердим при- перед складом із м’яким приго-шлосним: чоло, жовпшй, шолом лосним або складом з е: ожеледь,

четвер, вишень, чернетка Т

е або о

перед складом з и: пшениця, чотири, чорнило

Перепишіть прислів’я та приказки, вставляючи пропущені слова з довідки. Поясніть написання цих слів.

Де багато , там нема … .

Не вчи … їсти хліба … .

Хату жінка за три кути держить, а … за … .

… душу і милом не відмиєш.

Краще тепер, ніж у … .

Довідка: печ..ного, пташ.ж, уч..ного, комаш.ж, ч..ловік, четвертий, ч..рну, ч..твер.

Спишіть акровірш. Підкресліть слово з орфограмою «Букви е, о після ж, ч, ш».

Жовтіють на дубовім вітті, Осінній час — трусить пора. Летять вони додолу миттю,

У торбу їх лісник збира. Ділянку знайде залюбки,

І там з них виростуть дубки.

М. Романченко

Спишіть вірш, вставляючи потрібні букви.

Жуки дзижчать в садочку літом,

По стежці жабка — плиг та плиг! Ж..ржини квітнуть Ж..ВТИМ цвітом, Кружляють бдж..ли біля них.

Н. Забіла

Прочитайте вірш, виразно вимовляючи звук [ч]. Прокоментуйте на прикладах із скоромовки орфограму «Букви е, о після ж, ч, ш».

Чорно, чорно уночі, Чорні очі у сичів.

Чорні очі, чорні крила,

Чорна тінь усе накрила. Через чорних тих сичів — Чорно, чорно уночі.

Г. Чубач

2. Складіть і запишіть твір-мініатюру, використовуючи слова: вечоріє, женці, повечеряти, учорашній, черствий, шершаві.

Спишіть лічилку. До виділених слів доберіть спільнокореневі, у яких відбувається чергування о — е та е — і.

Раз, два, три, чотири, Коза бігає, кричить,

Козі дзвоника вчепили, Просить дзвоник відчепить.

Усміхнімось!_

— Мамо, а наша вчителька зовсім не знає тварин.

— Звідки ти це взяв?

— Я намалював коня, а вчителька питає, що це таке.

1. Прочитайте й розподіліть подані слова у відповідні колонки. Заповніть у зошиті таблицю за зразком.

Написання

Є після ж, ч, ш

о після ж, ч, ш

ПІ..лом, бдж..ла, ч..тири, четвертий, ш..рш..нь, оженитися, ч..рнота, ж..рдина, ж..ржина, ш..стий, дж..рело, Шестиденка.

2. Уведіть виділені слова в складне речення й запишіть його. Підкресліть головні члени речення.

1. Прочитайте вірш. Випишіть слова із буквами ж, ч, ш. Підкресліть ті, у яких є орфограма «Букви е, о, після ж, ч, ш».

Дощик стрекоче щоночі,

Небо додолу схилилось.

Сонце заплющило очі,

Мабуть, за літо стомилось.

Листя — пожовклі серветки.

П’янко всміхаються айстри.

Править червоним чернетки Жовтень, розгублений майстер.

Л. Лілова

2. Перелічіть у вірші образи осені. Запишіть свої думки й почуття про осінь.

1. Виразно прочитайте вірш. Якими звуками створено настрій вірша? Який це настрій?

Червоне сонце в Чорне море сіло.

Напнула ніч легку чадру на Крим.

Над Києвом вже теж повечоріло…

В думках сьогодні я побуду з ним.

Г. Литовченко

2. Запишіть вірш. Підкресліть слова, у яких є орфограма «Букви е, о після ж, ч, ш».