§38 Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів Запам’ятаймо!

Після букв ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів пишемо и: жити, прочитати, широкий, щирий, кислий, хитрий, гинути, розхитати, вищипати, кидати.

Букву і пишемо в словах, де відбувається чергування о, е з і: вхід (бо входити), вечір (бо вечори), щітка (бо щетина).

До поданих слів доберіть спільнокореневі з довідки. Прокоментуйте орфограму «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

Вигін, жінка, кізка, похід, розчісувати, шість, щілина.

Довідка: ходити, вигонити, ущелина, чесати, кози, женитися, ушестеро.

Запишіть слова, вставляючи потрібні букви. Поясніть написання.

Переж-.вати, відпоч..нок, щ..глик, ук..нути, прихильний, прих..д, ш..ло, щ..пати, щ..тка, г..ркати.

Спишіть текст. На місці крапок поставте пропущені букви.

1. Клянусь родом своїм чесним, клянусь дідом-кріпаком, праді-дом-запорожцем — не заг..нула іще честь і хоробрість. 2. Через це вірили в зорі й прекрасні ідеї, у частоту й мужність людської душі. 3. Шторм не вгавав, крига трощ..лася одна об одну, туман сунувся до берега. 4. Ж..нки підганяли чоловіків, діти поруч із батьками працювали, як дорослі. 5. На пісках росте вощанка менша; на воді — конюшина біла; на степах — ч..стотіл, чебрець, 144

х..зується щ..риця, похитується зміячка — жовта, як кульбаба; а слава людська росте з єдності та відваги! (За Ю. Яновським).

Пригадайте п’ять слів, у яких після ж, ч, ш, щ та г, к, х пишемо і, та складіть із ними речення. Запишіть речення.

Усміхнімось!

Відтворіть діалог.

Першокласниця приходить зі школи, а мама питає:

— Оленко, а хто за тобою сидить?

— Я не знаю, бо вчителька казала, що назад обертатися не можна.

Виконайте тестове завдання.

Букву и пишемо в усіх словах рядка А ч..плятися, розх..тати, приг..нати Б частота, щ..рий, х..трий В ш..піти, ч..тач, щ..чка

Знайдіть за поданим зразком слова з орфограмою «Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

т

ч

І

п

Б

в

г

к

р

и

X

щ

І

т

к

Щ

І

д

с

к

и

н

У

т

и

к

І

У

ч

и

А

и

ш

о

и

н

А

л

п

А

У

т

к

и

т

О

р

и

т

и

й

я

г

І

л

к

А

к

ь

л

Е

й

и

п

р

и

X

и

л

и

т

и

с

к

и

Б

к

А

й

Спишіть, підкреслюючи в кожному рядку зайве слово.

1. Ш. .ло, ч..н, к..стка, ч..ж.

2. Сх..д, веч..рній, к..дати, к..нський.

3. Сх..л, г..рка, щ..тка, шк..льний.

Спишіть речення. Підкресліть слова, у яких є орфограма «Букви и, і після ж, ч, ш, щтаг, к, ху коренях слів».

Читай рядки ці так і сяк — вони не зміняться ніяк

Жарт — суму страж. У хижу — вужиху.

Ти — щит. Живи ж (А. Мойсієнко).