§ 42. Вигук як частина мови

Вигук — це незмінна особлива частина мови, яка служить для безпосереднього вираження емоцій, почуттів І ВОЛІ ЛЮДИНИ (агов, ох, ой).

Вигуки відрізняються від повнозначних слів тим, що не мають лексичного значення і граматичних ознак, а від службових слів—тим, що не виконують властивих їм службових функцій. Вигуки — слова незмінні. Вони не мають морфологічних ознак, притаманних повнозначним частинам мови.

В окремих випадках вигуки можуть вживатися в ролі членів речення: Гетьте. думи, ви хмари осінні (Л. Українка). Спасибі вам. люди добрі! Навколо чуєм хрум-хрум… хрусь-хрусь (М. Коцюбинський).

Вигуки бувають непохідні (а! е! у! ой! ех! кхе! гм! хм! бр! ого! гоп! нумо! ох!) і похідні (матінко! леле! диви! отакої, біда та й годі!). До похідних належать також вигукові фразеологізми (от тобі і маєш! матінко моя рідна! воронь боже!). Деякі вигуки утворились від іменників у кличній формі: Людоньки! Господи! Горенько моє!

Значення вигуків

Емоційні

виражають почуття, настрій, переживання

о, на, ой, ех, овва, ох, фу, пхе, от тобі й на!

Спонукальні

передають заклик, спонукання до дії, звертання, оклик тощо

агов, гей, геть, тпру, цить, гов, алло, ну, гей, гайда, нумо, вйо, ціп-ціп, киць-киць

Форми етикету та спілкування

виражають привітання, пробачення, подяку, побажання, лай-ку

прощай, перепрошую, вибачте, даруйте. добридень, добраніч, спасибі, да побачення, дякую, будь ласка

Звуконаслідувальні слова

виражають голоси тварин, різні звуки навколишнього світу

ку-ку, му-у-у, бе-е-е, кукуріку, няв. гав; дзень, брязь, тік-так. геп. хрясь, цок-цок

Правопис вигуків

Вигуки, що складаються з протяжних звуків або повторюваних частин, пишуться через дефіс: шур-шур, ж-ж-ж, аго-о-ов, гай-гай, киць-киць та ін.

Вигуки, вжиті у значенні іменників, часто пишуться в лапках: Твоє журливе «ку-ку» спливало, як сльози по плакучій березі (М. Коцюбинський).

ВПРАВИ

ВПРАВА 198. Підкресліть вигуки і визначте, шо вони виражають.

і. Гей ., удярмо в струни, браття, у золотії (М. Рильський). 2. Ой веснянко біла, звідяи ти прибігла? Звідки, звідки, звідкіля впали квіти на поля? (В. Крищенко). 3. Трембіта! Туру-рай-ра… Туру-рай-ра… (М. Коцюбинський). 4. Овва! Не вихоплюйся, синку, з нерозумним словом, бо назад ніяково вертатися (М Коцюбинський). 5. Ах, так добре, захоплює дух, летиш, здається, кудись далеко, відірвавшись від землі (М. Коцюбинський). 6. Мисливець почув лише: «Кур! Кур! Кур!» (О. Іваненко). 7. Каштани падають на брук: тук-тук-тук-тук (М. Ткач). 8. Людей і долю ороклинать не варт. Їй-Богу (Т. Шевченко). 9. О, якби-то я міг повернути неповторную юність мою (В. Сосюра). ІО. Ой березо кучерява, ти красуня лісова! Ти рости, здіймайсь на славу (О. Ющенко). 11. Ага, то ти? Ось дов’яжи снопів, а я піду (Л. Українка). 12. Не жартуй наді мною, будь ласка, і, говорячи, не мовчи (В. Симоненко).

310

1231. Усі вигуки спонукальні в рядку А геть, годі, цить, гайда

Б агов, гпру, фу, по В киш, ну, алло, пхе Г спасибі, соб, годі, агов Д добридень, цить, овва, боронь Боже

1232. Усі вигуки емоційні в рядку

А тьху, от тобі й на, гайда, будь ласка Б ой, ах, цур йому, до побачення В ух, слава Богу, ого, гиля Г вибачте, хай ому грець, овва, іч Д ого, по, лишенько, гвалт

1233. Усі звуконаслідувальні слова в рядку А ку-ку, му-у-у, агов! гей!

Б хрась! цок-цок! добридень, добраніч В ех! овва! бе-е-е, кукуріку Г киць-киць! тпру! тік-так, геп Д няв, гав; дзень, брязь 1234-Усі форми етикету в рядку

А гей! геть! даруйте, от тобі і на!

Б спасибі, прощавай, будь ласка, вибачте В хай йому грець! вибачте, тпру! кукуріку Г цур йому, до побачення, геть!, цьом-цьом Д даруйте, добридень, гей! геть!

1235.Вигуку немає в реченні

А Ой, як же ви мене налякали!

Б Тут чисто, ясно, весело, ох, як весело!

В Анумо, в ліс ходімо, хай дощ проходить мимо.

Г Якби-то я міг повернути неповторную юність мою. Д Гей ги, поле колоскове, молодість моя!

311

ТЕСТИ

(на встановлення відповідності)

1236. З’ясуйте, якою частиною Мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1 ^Надвечір хуга втихла, хмари на заході почервоніли, сніг стужавів і гостро заблищав, а повітря стало (2)таким прозорим, (3)що було далеко видно голі дерева (4)понад шляхом.

А іменник Б прислівник В займенник Г сполучник Д прийменник

1237. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Ось (1 )тут, (2)6іля віковічного лісу, при злитті (3)восьми річок, (4розташований невеликий, але високий острівець, обрамлений звідусіль молодими деревами.

А числівник Б прислівник В займенник

Г дієприкметник (форма дієслова)

Д прийменник

1238. З’ясуйте, якою частиною мови с виділені слова в реченні (цифрв позначає наступне слово).

Те живе, що має прийти, що неодмінно мусить прийти, чулося в усьому: і в (І )уьому свіжому повітрі, (2W в тому (3)вічиоосяйному сонці, і навіть у цьому жовтому листі, що, {4)зогнивіии, мусило дяти початок новому буйному життю.

А прикметник Б займенник В прийменник

Г дієприслівник (форма дієслова)

Д сполучник

1239. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Літописні джерела свідчать, (1)що (2)зведену (3)ще за часів Київської Русі фортецю, як і (4)саме

місто, зруйнували 1239 року татаро-монгольські орди.

А прислівник Б займенник В частка

Г іієгірикметник (форма дієслова)

Д сполучник

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

1240. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1 ^Відвідавши Січ (2)наприкінці XVI століття, посол австрійського імператора Еріх Лясота повідомляв. що дах куренів, у (3)яких жили козаки, був {А)покритий кінськими шкірами.

А прислівник

Б В Г Д

□СЕ

В дієприслівник (форма дієслова) Г дієприкметник (форма дієслова) Д прийменник

312

1241. З’ясуйте, якою частиною мови с виділені слова в реченні (цифра позначає цаступне слово).

(1 )На чужині (2)не (3)ті люди, (4)тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити.

А іменник Б прислівник В займенник Г частка Д прийменник

1242. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1 )Несли, несли з чужого поля (2)і в Україну принесли (3)ееликих слів велику силу та й більш

А Б В Г Д

(4)«/чого.

А дієслово Б прикметник В займенник Г сполучник Д прийменник

А Б В Г Д

1243. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1 )Помшіувши рідкі (2)колючі зарості глоду і терну на посульських (3)схилах, вершники в’їхали (4 )до міста.

А іменник А Б В Г Д

Б прийменник В прикметник Г СПОЛУЧНИК

Д дієприслівник (форма дієслова)

1244. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)3 давніх-давен барвінок (2)був відомий (3)я* надзвичайно (4)цілюща трава, приворотне зілля,

символ пам’яті.

А частка Б прислівник

В сполучник Г прикметник Д дієслово

А Б В Г Д

1245. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Так (Цуже здавна (2)заведено, що (3)якнайпишніше святкували напередодні Нового року, (4)тобто опівночі.

А іменник

Б дієслівна форма на -но, -то В прислівник Г частка Д прийменник

А Б В Г Д

313

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання