§31 Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів

Запам’ятаймо!

Голосні

Вимовляються

усі наголошені

чітко і виразно

[а], [і], [у]

чітко і виразно

[о] ненаголошений

ніколи не наближається до [а]

[о] ненаголошений перед складом з наголошеними [У], И

нечітко, наближається до [у]

ненаголошений [е]

нечітко, наближається до [и]

ненаголошений [и]

нечітко, наближається до [е]

1. Прочитайте слова, дотримуючись правильної вимови.

Гайдамака, холодно, караван, розумний, коло, галас, молоко, салат, полонина, гарячий, солодко, голубка, каюта, вологий, лопух, карусель, подружжя, покотитися, каструля, зозуля, боротьба, дарма, лоскотно, капітан, новобудова, газ, тобі, гама, голова, гора, сова, солома, солдат, кожух, козуля.

2. Випишіть слова, у яких вимова ненаголошеного [о] нечітка й наближається до [у].

знаків, правильно вимовляючи голосні

Прочитайте назви дорожніх звуки.

/0\ /h

Діти Слизька Пішо-дорога хідний перехід

®о

Рух пішо- Рух Рух на ве-ходїв за- заборо- лосипедах боронено нено заборонено

Прочитайте вірш. Випишіть слова з ненаголошеними [е], [и], [о].

Кізка

Бігла кізка по мосту,

Збила куряву густу.

Тут листочок, там листочок Схопить, вхопить і навскач. Он яка рогата, бач!

Он яка, бач!

А назустріч не орда —

Суне з поля череда.

Кізка вправо, кізка вліво,

В неї роги — мов рогач.

Он яка завзята, бач!

Он яка, бач!

Де взялися пастухи, Молодці, не лінюхи,

Прип’яли козу за роги. А вона у крик, у плач… Он яка завзята, бач!

Он яка, бач!

А. Малишко

Запам’ятаймо!

У коренях слів із ненаголошеним [е] пишемо букву е.

У буквосполученнях ере , еле

берегиня, лелека, пелена

Якщо при зміні слова [е] чергується 3 [і]

осені — осінь, на печі — піч

Якщо при зміні слова [е] випадає

палець — пальця, вітер — вітру

У коренях слів із ненаголошеним [и] пишемо букву и.

У буквосполученнях ри , ли

бриніти, гриміти, глитати

У коренях -бир-, -дир-, -мир-, -пир-, -етил-, якщо далі є наголошений [а]

перебираю, задираю, завмираю, запираю, застилаю

Сумнівний голосний у коренях слів можна перевірити наголосом, тобто так змінити слово, щоб [е], [и] звучали чітко. Наприклад: далечина — далеко, реготати — регіт, кривий — криво, випиляти — випилюю.

1. Запишіть словосполучення, вставляючи потрібні букви.

Уважно д..витися, молодша е..етра, неслухняний хлоп..ць,

з..лєнє дер..во, об..режно переходити, в., се лий гурт, дж..рело живлення, б..шкетник на дорозі, л..гковий автомобіль.

2. Придумайте казку про дорожні знаки, скориставшись записаними словосполученнями (на вибір).

Це цікаво!

Крім відомого вам слова правило, є ще й слово правило. Його чуємо рідко. Але для веслярів, шевців, будівельників це слово звичне. Так, за допомогою правйла змінюють

рух човна, розправляють цупку тканину чи шкури, вирівнюють стіни. А вам правило допоможе перевірити написання ненаголошеного [и] в словах правило, правильний.

1. Розгляньте уважно малюнки. Випишіть виділені слова, поясніть їх правопис.

Щоб зупинитись, потрібно перестати крутити педалі, а потім гальмувати переднім чи заднім гальмом. Переднім гальмом треба гальмувати м’яко й використовувати його переважно на повороті. Хто з дітей на малюнку гальмує правильно?

Я гальмую почергово Я гальмую тільки

обома гальмами. перед самою перешкодою.

Я гальмую лише переднім гальмом.

Я гальмую лише заднім гальмом.

2. Який вид транспорту обрали для себе герої коміксу? Запишіть його назву.

Поясніть правопис ненаголошених голосних у коренях слів.

Везуть, вивчення, далечінь, дерево, дівчинка, заборонено, керувати, крилатий, нахилитися, обережно, триматися.

2. Розкажіть про правила дорожнього руху для велосипедистів, використовуючи подані слова.

Запишіть слова, вибравши з дужок потрібну букву. Свій вибір обґрунтуйте (усно) .

3(е, и)мнйй, ос(е, и)литися, п(е, и)чера, д(е, а^тинство, зб(е, нарешті, тр(е, и)мтіти, в(е, и)лйкий, в(е, и)черя, тр^е, и)ва.та, в(е, «^чорхв, сп(е, и)нятися, щ(е, и^рбатий, м(е, и)лосердя, в(е, и^шневий.

Спишіть текст, вставляючи потрібні букви.

Сучасні винахідники працюють над тим, щоб водій і пішохід почувалися якомога безпечніше. На деяких авто вже встановлені електронні системи, які здал..ку розпізнають обр..еи людини та відстань до неї. І якщо ця відстань загрозл..ва, машина вм..кає сигнал і зупиняється.

Змініть подані слова за зразком так, щоб ненаголошений е чергувався з і. Пари слів запишіть.

Зразок. Кореня — корінь.

Кореня, лебедя, кременя, село, принести, семи, променя, вести, плести, шести.

Виконайте тестове завдання.

Усі слова написано правильно в рядку

А затерати, видирати, відгриміти, забриніти Б лизати, помиритися, заберати, переливатися В дрижати, тривати, заблищати, перестилати