§55 Вимова і написання префікса з- (зі-, с-)

Запам’ятаймо!

Перед дзвінкими приголосними префікс з- вимовляється дзвінко, а перед глухими наближається у вимові до парного глухого [с].

Буква с пишеться перед літерами ге, п, т, ф, х: сказати, список, створити, сформувати, схопити. їх легко запам’ятати у вислові кафе «Птах».

В інших випадках потрібно писати букву з: зчистити, зжувати, змити, зцідити, здружити.

Прочитайте слова. Зверніть увагу на вимову префікса з-. Поясніть вживання цього префікса.

зсунути збити здмухнути скочити

зцідити збудити зіскочити спитати

зшиток зібрати зіштовхнути схитрувати

1. Спишіть вірш. Підкресліть слово з префіксом з-. Поясніть вживання цього префікса.

Хмари

То не хмара, а дірява парасоля: сама змокла, ще й мене до нитки намочила.

Бачив я, бачив, як несе вона на плечах малі хмарята.

І. Калинець

2. Поясніть виділений вислів.

1. До поданих слів додайте префікс з- (с-).

Пробувати, рівнятися, одягнений, малювати, орати, кинути, нівечити, економити.

2. Складіть другі букви кожного утвореного слова й дізнаєтесь, що буде з тим, кого дощ до нитки намочив.

Запам’ятаймо!

Для полегшення вимови при збігові кількох приголосних префікс з- уживається з голосним [і]. На письмі він передається сполученням букв зі: гнути — зігнути.

Запишіть слова в три колонки, розкриваючи дужки, за зразком.

Зразок. з-

змити

зіскочити

спіймати

(3-, зі-, обставити, (з-, зі, с ^найти, (з-, зі-, с-)м’ятий, (з-, зі-, с ) фотографувати, (з-, зі-, с )псувати, (з-, зі-, оббирати, (з-, зі-, с-^брати, (з-, зі-, с-Дламати, (з-, зі-, с^в’ялий, (з-, зі-, с^тулити, (з-, зі-, с )йти.

1. Прочитайте й запишіть вірш Л. Костенко. Поясніть правопис префіксів і написання и у виділених словах.

Дощ полив, і день такий полив’яний.

Все блищить, і люди як нові.

Лиш дідок старесенький, кропив’яний, блискавки визбирує в траві.

Струшується сад, як парасолька.

Мокрі ниви і порожній шлях…

Ген корів розсипана квасолька доганяє хмари у полях.

2. Що означають вислови: «грибний дощ», «сліпий дощ», «каштановий дощ»?

Це цікаво!

Прикметники, що характеризують дощ: рясний, густий, дрібний, проливний, короткочасний, безпросвітний, теплий, благодатний, мрячний, жаданий, прямий, скісний, дзвінкий.

«Дощові» дієслова: збиратися, уперіщити, ляпотіти, ущухнути, сипнути, упасти, ушкварити, полити.

Прочитайте закличку. Прокоментуйте вимову слів із префіксом з- (с-).

Дощику, дощику, Зварю тобі борщику В новенькому горщику, Поставлю на дубочку.

Дубочок схитнувся,

А дощик минувся. Цебром, відром, дійницею Над нашою пашницею.

Спишіть текст, розкриваючи дужки.

Гарчання розлягалося все дужче й дужче і нарешті (з-, ^кінчилося громовим «аррр!» тигра, який кидається на (з-, с )добич. Рев тигра, мов грім, заполонив усю печеру. Мати Вовчиця (з-, с ^ки-нула із себе вовченят і стрибнула вперед; очі в неї (з-, с-^палахну-ли, мов дві зелені зірки в пітьмі (За Дж. Р. Кіплінгом).

1. Прочитайте текст. Поясніть орфограму «Букви з, с у префіксі з- (зі-, с-)».

Заховався

Стоїть хлопчик під зливою і не тікає. Якийсь чоловік спинився і вражено спитав:

— Чого, парубче, стоїш? До нитки промокнеш! Тікай!

— А я від мами сховався, — сказав хлопчина. — Вона мене хотіла помити.

2. Доберіть синоніми до слова злива.

Запишіть народні прикмети, вставляючи на місці крапок потрібний префікс.

Дощ ..ранку — надівай дранку та поганяй у поле. Дощ іде — гриби ..ростуть.

..ранку парить — дощ ушкварить.

Виконайте тестове завдання.

Усі слова треба писати з префіксом с- у рядку

А (з-, с-^писати, (з-, с-^характеризувати, (з-, с-^ламати,

(з-, с )качати

Б (з-, с Спорожнити, (з-, с-^триманий, (з-, с-Скласти,

(з-, с-Сформований

В (з-, с-Стертий, (з-, с-Сплетений, (з-, с-Сшити, (з , с-Счіплювач