§57 Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-

Запам’ятаймо!

У префіксах пре-, при- ненаголошені голосні [е], [и] вимовляються невиразно. Щоб уникати помилок, префікси пре-, при- треба розрізняти за значенням. Слова з префіксом прі- потрібно запам’ятати.

Префікс

Значення

Приклади

пре-

вища міра ознаки (можна замінити прислівником дуже)

превеликий, преспокійно, премудрий

при-

наближення, приєднання, неповнота дії або ознаки

приїхати, приклеїти, прикрити, приморський

прі-

вживається тільки в трьох словах

прізвище, прізвисько, прірва

Прочитайте словосполучення. Поясніть, якого значення надає словам префікс при-.

Прийти вчасно, привести подругу, приміська зона, прилетіти в аеропорт, приморожені ягоди, причинене вікно.

Доберіть 6 слів із префіксом пре-. Утворіть і запишіть із ними словосполучення.

Запишіть слова у дві колонки: а) із префіксом при- \ б) із префіксом пре-.

Прибрати, пр..мокрий, пр..дивний, пр..ручений, пр..азовський, протримати, пр..важко, пр..ніс, пр..ірпінський, пр..хилити, пр..скорити, пр..мудрий, пр..чинити.

Прочитайте вірш. Випишіть слова із префіксами при-, пре-, прі-

Коли в небі залюбки сонечко пригріло, придорожні будяки нижче трав присіли. Як на грядці залюбки горобці кричали,

преколючі будяки преспокійно спали. Сонях голову задер і кричав у небо:

— Препоганих будяків в прірву кинуть треба!

Г. Чубач

Спишіть слова, вставляючи потрібні букви. У кожному рядку підкресліть зайве слово.

1. Пр..звище, пр..рва, пр..рва, пр..віт.

2. Приміський, пр..великий, пр..красний, пр..цікавий.

3. Пр..погано, пр..крити, пр..шити, пр..йти.

4. Пр..азов’я, пр..звисько, пр..вітати, прибадьоритися.

5. Пр..гірко, пр..злючий, пр..чистий, пр..звище.

Усміхнімось!

Хвастунець

Хлопчик Толя молодець, Тільки трішки хвастунець.

Якось ми ішли на став,

Він мені таке сказав:

— Слово честі, не хвалюся, Я ні-чо-го не боюся!..

Враз на слові цім — з дороги Толі ящірка під ноги.

З переляку, у тривозі Наттт хвалько мерщій навтік. Та спіткнувся на дорозі Й прикусив собі язик!

* * *

Хто хвалитись полюбляє, В кого звичка є така, — Хай ці вірші прочитає І прикусить язика!

Г. Бойко

1. Спишіть приказки, розкриваючи дужки.

Надмірне базікання, як і надмірне мовчання, до добра не (при-, пре )водить.

Краще (при-, пре )кусити язика перед мовою, ніж по мові. Від (при-, пре-)красних слів язик не відсохне.

2. Поясніть, що означає вислів «прикусити язика».

Тупий олівець і гостра пам’ять

Бабуся. Ти записав, Дмитрику, що треба купити в магазині?

Дмитрик. Ні, не записав. Я тримаю це в пам’яті: п’ять пунктів або п’ять позицій!

Яся. Гляди, бо не втримаєш. Зав’яжи краще вузлики, щоб не забув.

Дмитрик. То хай дівчата в’яжуть вузлики, а я тренуватиму свою пам’ять.

Бабуся. Згадай, Дмитрику, як ти тренував пам’ять минулого тижня: ми вечеряли без хліба. Мабуть, не випадково американці кажуть: «Краще тупий олівець, ніж гостра пам’ять».

Яся. Це ж треба весь час носити олівець із собою і записник, щоб усе записувати…

Бабуся. Але зате нічого не забуватимеш. Хай тупий олівець, але він гарний помічник для пам’яті.

1. Спишіть текст. Підкресліть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть правопис.

Прислухаймося до нашої мови. Чи завжди ми використовуємо багатство словника? Чи вміємо з цієї прекрасної скарбниці вибрати точне й виразне слово? Відомо, що між глибокою думкою та її словесною формою не існує прірви: що багатша мова, то багатша й думка.

2. До слів: прислухатися, багатство, скарбниця доберіть і запишіть спільнокореневі слова. Позначте корінь.

Це цікаво!

Рима — співзвучність закінчень слів у віршових рядках.

1. Закінчіть рядки вірша, скориставшись словами з довідки. Не забувайте про риму.

Ще до півневого … , Коли всі на світі … , Йде Ведмедиця … Шляхом зоряним … . Я, вітаючись, … їй крізь марево … .

І вона мені … Золотинками … .

Н. Умеров (Переклад О. Тимохіної)

Довідка: очей, крику, сплять, моргає, Велика, ночей, гулять, махаю.

2. Від слів: сплять, Йде, велика, вітаючись, моргає утворіть спільно-кореневі слова з префіксами при-, пре-. Запишіть їх.

Виконайте тестове завдання.

Усі слова треба писати з префіксом при- в рядку

А причаїтися, пр..горілий, пр..мружити, пр..гірко Б пр..скакати, пр..довгий, присадибний, принишклий В пр..озерний, припорошити, причинити, пр..горнути

Основні поняття до розділу «Будова слова. Орфографія»

Спільнокореневі слова — це слова, утворені від одного кореня: ліс, лісник, лісок, пролісок.

Форма слова — це те саме слово, що стоїть в іншому відмінку чи роді, числі: сонце, сонця, сонцем; високий, високе, високою.

префікс

Будова слова

корінь суфікс закінчення

1

іп р и к р а ш

и

и

основа

Змінювані та незмінювані слова

Змінювані слова обов’язково мають закінчення

Незмінювані слова не мають закінчення

L_.□

,

рІСН,[ЯІ

іуденьї

(ГОЛОСН, | ИЙ І

гписатиі

прибігл, [сГ]

іідучи

істіл.1 1 — нульове закінчення

ІШВИДКОІ

Правопис префіксів

Правила

Приклади

1. Префікс с- пишемо перед глухими приголосними к, ті, т, ф, х

скочити, спалах, стриматися, сфотографувати, схреститися

2. Префікс з- (зі-) пишемо перед іншими приголосними та голосними

збори, зріз, згусток, зранку, зіставити

3. У префіксах роз-, без- кінцевий приголосний не змінюється

розклеїти, безтурботно, розставити, беззахисний

4. Префікс пре- вживається для вираження найвищої міри ознаки (можна замінити словом дуже)

прегарний, превесело, прекрасна

5. Префікс при- вживається в словах, що означають наближення, приєднання, неповноту дії чи ознаки

приворожити, придбати, приручити, прикрити

6. Префікс прі- вживається в кількох словах

прізвище, прізвисько, прірва

Це цікаво!

Гра в слова: хто вправніший?

Виконайте завдання. Яка група швидше й без помилок виконала його, та й переможе.

1. Доберіть якомога більше спільнокореневих до слів сніг, ліс, рік, ніж.

Завдання для самоперевірки

Виконайте тестові завдання.

1. Змінюване слово складається з А префікса та суфікса Б суфікса та закінчення В префікса, кореня, суфікса і закінчення

2. Нульове закінчення є в слові А берег Б небо В високо

3. Спільнокореневі слова є в рядку

А задум, задуманий, задуха Б колос, колодязь, колисанка В красень, прекрасний, окраса

4. Форми одного слова є в рядку

А рік, роковини, щорічний Б він, йому, його В вода, водій, водії

5. Префікс при- треба вжити в слові

А ..клеїти Б ..рва В . .чудово

6. Префікс з- передається буквою с перед

А д, т, з, с, ч, ш, р Б б, п, в, м, ф В к, п, т, ф, х

7. Префікси роз-, без- пишуться

А перед дзвінкими Б перед глухими

В завжди, незалежно від того, який наступний звук після префікса

8. Для вираження вищої міри ознаки вживається префікс

А з-Б роз-В пре-

9. На неповноту дії чи ознаки вказує префікс

А без-Б про-В при-

10. Помилку допущено в слові

А зкопіювати Б здогадатися В стягти

11. Неправильно визначений корінь у слові

А беззубий Б розлад В попрочитувати

12. Закінчення є в слові

А тінь Б низько В пішки