§56 Вимова і написання префіксів роз-, без-

Запам’ятаймо!

У префіксах роз-, без- завжди вимовляється дзвінкий звук і пишеться буква з: розписка, розбити, беззахисний, безтурботно.

Для полегшення вимови при збігові кількох приголосних до префікса роз- додається голосний [і]: розігнутись, розіслати.

^д\ 1. Запишіть слова, зашифровані в «чарівних колах», запам’ятайте їх правопис.

думи__ квіт

бір ( роз ) вязка мір повідь

мах гін помічність

відка смертя

2. Слова з виділеними частинами розберіть за будовою.

доріжжя

притульність ^^ вість

СОННЯ [ без ) робіття силля

Утворіть від сполучень іменників із прийменниками прикметники з префіксом без- за зразком.

Зразок. Без язика — без’язикий.

Без совісті, без вусів, без крил, без меж, без хмар, без помилок, без надії, без ціни, без зубів.

Усміхнімось!

1. Спишіть вірш. Поясніть правопис виділеного слова.

Посварилися ми з братом,

Брат мовчав, і я мовчав,

А дідусь обох повчав:

Що це ви розбили глека? Так до бійки недалеко! Братик, плачучи, сказав:

— Глека я не розбивав!..

Ну й дідусь мій Веремій!

Що він каже? Зрозумій.

Г. Бойко

2. Поясніть, що означає вислів «розбити глека».

Запишіть слова, вставляючи пропущені букви. Складіть із четвертих букв записаних слів початок прислів’я « … — найбільший скарб».

Ро..дати, бе..радісний, бе..утішний, ро..жувати, бе..барвний, безадресний.

Випишіть слова з орфограмою «Буква з у кінці префіксів роз-, без-».

1. Як прийде туга, розпізнаєш друга. 2. У лиху годину розпізнаєш вірну людину. 3. Слів не розкидаєш — добру славу маєш. 4. Не стримав слова — і вже людям розмова. 5. Хочеш у сварці гору взяти — розкажи, що ти винуватий (Народна творчість).

Спишіть вірш, вставляючи замість крапок потрібні букви.

Весна

Засяяла, приголубила, зігріла;

Заврунилась, заквітувала, ро..цвіла,

Заструменіла, ро..лилась, побігла;

Заметушилась, постр..бала, попливла.

Я. Шекера

2. Доберіть до поданих дієслів, де можливо, спільнокореневі з префіксом роз-.

Спишіть слова, вибираючи з дужок потрібні префікси. Поясніть їх правопис.

(Роз-, розі-)ломити, (роз-, розі-)гнути, (роз-, розі-)рвати, (роз-, розі-)гріти, (роз-, розі-)гнати, (роз-, розі-)слати, (роз’-, розі-)°д-нати, (роз-, розі-)йтися, (роз-, розі-)лляти.

Прочитайте текст. Випишіть слова з префіксами. Префікси позначте.

Перо — така собі застібочка. «Розстібнути» та «застібнути» її можна безліч разів. А як вона влаштована, ти легко збагнеш, якщо уважніше роздивишся схему будови. Деякі борідки мають гачечки. Ними вони скріплюються з іншими борідками, та так щільно, що між ними й вітру не пролетіти, і воді не просочитися. Ось чому, розправивши крила, птах легко ловить повітряні потоки й здіймається в небо.

Звичайно, перо не могло зостатися поза увагою науковців. І ось вам — застібка-блискавка. А ще липучка, яка точно повторює будову пера: перша стрічка містить гачечки, а друга — хвилясті ворсинки, мов петлі.

На відміну від більшості птахів страус на борідках пера гачечків не має. Тому він не може літати. Таким пір’ям не «впіймаєш повітря». Вітер продуває його, мов пухнасте хутро (Із журналу «Професор Крейд»).

Застібка-блискавка

Опахало Стрижень

Гачечки Борідки Будова пера

1. До поданих слів доберіть антоніми з префіксом без- (за зразком).

Зразок: вольовий — безвольний, безвольна людина.

Вольовий, людяність, обмежений, небезпека, захищений, аварійний, адресний, барвистий, крилатий, бородатий, візовий.

2. Утворіть з дібраними антонімами словосполучення за зразком.