§ 36. Дієприслівник як особлива форма дієслова Дієприслівник особлива незмінна форма дієслова, яка означає додаткову дію до основної дії, вираженої дієсловом. Дієприслівник відповідає на запитання щороблячи? що зробивши?

Дії, названі дієсловом-присудком (основна) та дієприслівником (додаткова), виконуються однією й тією ж особою або предметом-підметом: Річка плине, берег рвучи (Л. Українка).

Дієприслівник поєднує ознаки:

дієслова

прислівника

1) має з дієсловом близьке значення: співаючи пісень — співати пісень

і) не змінюється

2) керує іменником або займенником: працюючи вчителькою, йдучи на роботу

2) у реченні є обставиною: Усі принишкли, услухаючись у тишу.

3) утворюється віддієслівних основ: прийшов —» прийшовши

4) зберігає вид того дієслова, від якого утворений: читаючи, говоривши (недок.), зробивши, побачивши (док.); час: сидячи (теп.), сидівши (мин.); перехідність / неперехіднисть: вмиваючи (пер.) дитину, вмиваючись (непер.)

Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення

Дієприслівники недоконаного виду означають незакінчєну додаткову дію, яка відбувається одночасно з дією, вираженою дієсловом-присудком, відповідають на питання що роблячи?: І полем, степом ідучи, свого ти сина закриваєш (Т. Шевченко).

Дієприслівники недоконаного виду творяться від дієслів недоконаного виду теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи) (від дієслів і дієвідміни), -ачи (-ячи) (від дієслів і дієвідміни): розповідаючи, люблячи.

Дієприслівники доконаного виду означають завершену додаткову дію, відповідають на питання

що зробивши? і творяться від основи інфінітива за допомогою суфіксів -вши. -ши: розповівши, полюбивши.

Дієприслівники недоконаного виду бувають теперішнього і минулого часу (бачачи, бачивши), а доконаного — лише минулого {побачивши).

Дієприслівниковий зворот

Дієприслівник разом із залежними словами становить дієприслівниковий зворот: Не спитавши броду, не лізь у воду. У реченні він виступає обставиною.

Дієприслівниковий зворот і одиничний дієприслівник на початку речення або в кінці його виділяється комою, а в середині виділяється комами з обох боків.

Не виділяються комами:

1) фразеологічні звороти: Сидіти склавши руки.

2) одиничний дієприслівник, який стоїть у кінці простого речення (в основному, відразу після присудка і і відповідає на питання як? яким способом?: Ми працювали не відпочиваючи

272

ВПРАВИ

ВПРАВА 169. Знайдіть у тексті дієприслівники, впишіть їх. Визначте їх час і вид.

і. Бували місяці, коли я ані одної днини не пропускала, не вийшовши на якийсь шпиль гори, не відкривши якогось нового чарівного закутка між скелями, не сполохавши якогось хижака з-поміж густих смерек і не покупавши босих ніг в розпіненому потоці (О. Кобилянська). 2. Ніч, тиха, тепла, стояла над землею, поблискуючи зорями, мліючи у своїй розкоші (Я Мирний). 3. Дивлячись на людей, усміхався мій батько, великий добрий чоловік (О Довженко). 4. Рим переміг Грецію мілітарно, але вона його підкорила культурою, продовживши себе в античному інваріанті і подарувалши йому історичне безсмертя (Л. Костенко) 5. Блискавиці шматували чорне небо, розколюючи важкі темні олов’яні хмари… (і. Цюпа). 6. Хома якусь хвилину сидів замислений, лише оглядаючи рівну дорогу (О. Гончар). 7 Водяні млини, попритулювавшись до високого каміння, поховавшись під зеленими вербами, крутять день і ніч чорними колесами (І. Иечуй-Левицький). 8. Христя, почувши нестямний голос, підійшла до дверей (П. Мирний). 9. Хай, розгорнувши строфи, наче крила, наспупас ранок (/».-І Антонич).

ВПРАВА 170. Від поданих дієслів, ураховуючи їх вид. утворіть усі можливі форми дієприслівників. Виділіть дієприслівникові суфікси.

Бачити, побачити, робити, зробити, писати, написати, говорити, сказати, повідомляти, повідомити, ловити, піймати, сидіти, сісти, відрізати, відрізати, викликати, викликати, створювати, створити, читати, прочи гати.

Зразок: Почити (недок. в.) —» бачачи, бачивши. Побачити —» побачивши.

Вправа 171. Запишіть речення, виправляючи помилки. Підкресліть дієприслівники. і. Під’їжджаючи до Тернополя, з мене впав капелюх. 2. Залишаючи приміщення, світло обов’язково повинно вимикатись- 3. Дізнавшись про твої у спіхи, мені було дуже приємно. 4. Розірвавши конверт, лист був одразу прочитаний

Вправа 172. Прочитайте речення. Розставте пропущені розділові знаки. Знайдіть і підкресліть дієприслівникові звороти як члени речення.

і. Літак пішов на зниження і незабаром* злеіуф_підскакуючи! побіг на лижах і зупинився (О. Дон-ченко). 2. Вузька стежка підбігла до кручі і повилась далі крутим берегом над річкою то видираючись на голі горби то ховаючись у низинах (О. Донченко). 3. Отак сплелись життя і пісня, переливаючись в

273

18* Біаєцькв О. Укр. мова. Комплексна підготовка до ЗНО

одне (Б.-І. Антонич). 4. Коні почувши волю шарпнули з копита, витятися і помчалися стрілою наввипередки згинувши незабаром у густій куряві (М Коцюбинський). 5. Лише рілля в степу зберігши колір чорний його перелива у золото колось (А. Малишко). 6. Роман хотів виряатися, але капітан міцно струснувши його поставив на місце (В. Собко). 7. Сагайда напнувшись плащ-палаткою сидів не втручаючись в розмову (О. Гончар). 8. Ще хвилину люди стояли тихо немов не вірячи в розчарування немов чогось ще сподіваючись (М Коцюбинський). 9. Світить річка гуляючи заплавами зникаючи у маревах небосхилу (О. Гоичар).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1116. Дієприслівник € в реченні

А Степ, оповитий тишею, дихав пахощами росяних трав.

Б А земля лежить медова, а поля пожаті мріють, на городах достигають гарбузи зеленоребрі. В Запарувала рілля, тьмяно заблищали на сонці одвернуті лемешами скиби землі.

Г Жайворонок, співаючи, ніби висить на невидимій нитці.

1117. Дієприслівник є в реченні

А Соромлячись, сміючись і закриваючись рукавом, Максим поривався сховатись за хлопців.

Б Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір’ям, лоскотали марево золотим сузір’ям.

В Мої суцвіття, биті холодами, ви добру зав’язь все-таки дали.

Г 3 тих двох золотих, що були зав’язані в Ганниній хустці, вигодуватись було не можна.

1118. Дієприслівниковий зворот є у реченні

А Співають ідучи дівчата. дГ_

Б Блискавиці шматували чорне небо, розколюючи важкі темні олов’яні хмари.. Б

В Багаття розгорілося; гілля весело палало, шиплячи, тріскаючи. В [_

Г Незважаючи на малесенький вітерець, парило й робилося душно. Г

1119. Дієприслівниковий зворот є у реченні А Раділи люди встаючи.

Б В дні, прожиті печально і просто, все було як незайманий сніг

В Хоч нікому Тоня не потурає, всякого вміє приструнчити, і все ж, незважаючи на це, малюки чомусь линуть до неї найбільше.

Г Пронизливо і пристрасно кричали чайки, стрічаючи день.

1120. Дієприслівниковий зворот є у реченні

А Плив корабель, роздираючи хвилі. дГ~

Б Затремтіло зразу сонне повітря, і зграї срібних звуків, плутаючись і виграваючи, полеті- Б ~ ли яром і далеко кругом заснували степ. В[_

В Він не плакав і не стогнав, він умирав стоячи, і він не знал, що так умирают ь в легендах. Г[_ Г Тепер, співаючи, дівчата тією стежкою ідуть на спільну працю.

274

1121. Усі дієприслівники доконаного виду в рядку

А працюючи, розсердившись, лежачи, сказавши Б розплющивши, роблячи, сидячи, пишучи В описуючи, намалювавши, йдучи, падаючи Г написавши, зробивши, поклавши, полетівши

1122. Усі дієприслівники доконвного виду в рядку А линучи, фарбувавши, мовчавши, діливши

Б принісши, прочитавши, звернувши, розбивши В писавши, увійшовши, розробляючи, сказавши Г поклавши, отримавши, змінивши, вмиваючись

1123. Усі дієприслівники доконаного виду в рядку

А вмикаючи, розмальовуючи, випивши, -гортаючи Б сівши, набираючи, схилившись, малюючи В опрацювавши, систематизувавши, купивши, розбивши Г вигукнувши, про літаючи, групуючи, побудувавши

1124. Усі дієприслівники недоконаного виду в рядку А співаючи, вішаючи, описуючи, струсивши

Б складаючи, плаваючи, зааживши, тягнучи В крутячи, гріючи, розкручуючи, випивши Г ріжучи, кричачи, зітхаючи, стаалячи і 125. Усі дієприслівники недоконаного виду в рядку А друкуючи, перемагаючи, помивши, стежачи Б креслячи, наївшись, шнуруючи, страждаючи В споглядаючи, забруднившись, наражаючись, почистивши Г розгортаючи, снідаючи, жартуючи, саджаючи

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання