ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 20. Лексикологія. Ознаки слова як мовної одиниці- Лексичне значення слова

Усі слова, які вживаються в мові, становлять її словниковий склад, або лексику

Лексиколої ія це мовознавча наука, яка вивчає словниковий склвд мови.

Слово — цс основна одиниця мови, яка служить для називання предметів, властивостей, дій і процесів.

Найважливіші ознаки слова:

• маг фонетичне оформлення (складається з одного чи кількох звуків);

• мас наголос;

• мас лексичне значення, тобто щось називає чи виражає;

• мас граматичне оформлення;

• пов’язується з іншими словами в реченні змістовими й граматичними зв’язками, виконує в реченні певну синтаксичну функцію.

Основна функція слова — номінативна (функція називання), бо слоав являють собою назви предметів і явиш. їх ознак, дій, станів, кількостей тощо. У словах реалізуються наші думки й почуття. Кожне слово мас певне значення. Кожне слово становить найменшу відносно самостійну значеннєву одиницю мови.

Однак слова не рівноцінні щодо значення. Одні з них мають лексичне значення (позначають предмети, явища, дії тощо) і одночасно певні граматичні значення. Таких слів абсолютна більшість, це повнозначні слова. Слів неповнозначннх (службових) зовсім мало: по, за, на, а, та, і, але, ж, би тощо, їм властиве лише граматичне значення (просторовості, причини, мети, єднальності. протиставлення тощо). Коли слова характеризують як мовиі одиниці, то переважно мають на увазі повнозначні слова.

Лексичне значення слова — це те, що слово означає, це зміст, вкладений у нього народом — творцем певної мови. Кожне повнозначне слово може мати одне або кілька лексичних значень. Лексичні значення слова пояснюються в тлумачних словниках. В І І-томному Словнику української мови, виданому в 1970-1980 рр._ з’ясовано значення 134 тисяч слів. 2001 року видано Великий тлумачний словник сучасної української мови, що охоплює пояснення 170 тисяч слів.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання