§ 3. Наголос. Наголошені й нснаї олошені склади Наголос — це виділення голосом одного зі складів слова.

Склад, на який падас наголос, називають наголошеним. Усі інші склали в слові ( ненаголошс-

ІІИМН.

На відміну від деяких європейських мов (французької, польської тощо), в українській мові наголос вільний, оскільки він не закріплений за певним складом. У різних словах він може гадати на перший, на другий, на третій склади тощо: ма-ти. о-се-ля. ма-га-зйн. ав-то-мо-біль.

У рі іних формах одного й того ж слова наголос може зміщуватись на інший склад: се-ло се-ла. Такий наголос називають рухомим.

У деяких словах наголос може бути подвійний: завжди, корисний, мабуть.

За допомогою наголосу можуть розрізнятися значення слів. Порівняйте: атлас (збірник карт) і атлас (тканина), ірис (рослина) та ірис (цукеряа).

Уміння правильно наголошувати слова — одна з вимог культури мовлення. Якщо виникають труднощі при наголошуванні деяких слів;, слід звертатися до словника наголосів або до орфографічного словника.

ВПРАВИ

ВПРАВА 18. Поставте в поданих словах наголос. Випишіть спочатку ті слова, у тих наголос падас на перший склад, потім — ті, у яких він падає на другий склад, а після них — ті. у яких наголос падас на третій склад.

Індичка, цурпавок, амфора, напій, айва, камбала, череда, петля, вільха, ваги, статуя, центнер, сердити, випадок, вчення, виразно, омеяа, каталог, колія, вільха, завдання, ненависть, олень, феномен, корисний, всередині, квартал, параліч, слина, одинадцять, навчання, запитання, фартух, адже, дрова, цемент, іистопад, обіцянка, кропива, тарантул, сантиметр, бюлетень.

1. А ифора,_

ВПРАВА 19. Знайдіть неправильно наголошені слова. Випишіть їх, ставлячи наголос правильно.

Черговий, вантажівка, адже, подруга, ступінь, айва, загадка, бавовна, кролйва, бадилина, ярмарковий, амфора, напій, індустрія, завдовжки, балачки (Н. в. мн.), вчення, ненависть, верба, статуя, вірменин, знання, індик, байдуже, рукопис, апокаліпсис, збірник, прийде, тарілки (Н. в. мн.), барвник, кажу, випадок, живопис, люблю, каталог, чорнозем, довідник.

Черговий._____

34

ТЕСТИ

(з вибором однієї Правильної відповіді)

*4 :

J6I. Наголос на першому складі мають усі слова рядка А спина, подруга, випадок, приятель Б верба, загадка, олень, квартал В виразний, рукопис, спаржа, в’язкий Г граблі, товстий, разом, приязнь Д вимова, фетиш, слина, причіп

162. Наголос на першому складі мають усі слова рядка А індичка, цурпалок, амфора, винахід

Б напій, айва, камбала, череда В петля, вільха, аншлюс, ваги Г статуя, центнер, сердити, вчення Д виразно, випадок, деспот, колія.

163. Наголос на другому складі мають усі слова рядка А щогла, новий, гуртожиток, порядковий

Б подушка, середина, літопис, вантажівка В каталог, чарівний, висіти, перепустка Г псеадонім, каталог, вітчим, верба Д горошина, бородавка, статуя, мережа

164. Наголос на другому складі мають усі слова рядка А вільха, завдання, олень, феномен

Б предмет, квартал, параліч, слина В одинадцять, корисний, всередині, навчання Г запитання, фартух, адже, дрова Д омела, цемент, ненависть, рукопис

165. Наголос на третьому складі мають усі слова рядка А обіцянка, кропива, тарантул, сантиметр

Б український, веретено, коромисло, решето В каталог, ялиновий, черговий, бюлетень Г завдання, диспансер, комірчина, черговий Д кілометр, попереду, хутряний, визнання

166. Неправильно наголошено слово в рядку А черговий

Б вантажівка В адже Г подруга Д ступінь

167. Неправильно наголошено слово в рядку А айва

Б напій В альвеола Г симетрія Д бавовна

АП

35

168. Неправильно наголошено слово в рядку А бадилина Б кропива В ярмарковий Г амфора Д новий

169- Неправильно наголошено слово в рядку А напій Б індустрія В завдовжки Г балачки Д вчення

170. Неправильно наголошено слово в рядку А ненависть Б верба В статуя Г вірменин Д знання

171- Неправильно наголошено слово в рядку А азбест Б індик В байдуже Г рукопис Д апокаліпсис

172. Неправняьно наголошено слово в рядку А збірник

Б прийде

В таріякн (Н. в. мн.)

Г барвник Д кажу

173. Неправильно наголошено слово в рядку А випадок

Б живопис Влюблю Г газопровід Д чорногуз

174. Неправильно наголошено слово в рядку А бородавка

Б дефіс В гайворон Г моє Д каталог

175. Неправильно наголошено слово в рядку А довідник

Б було В бармен Г літопис Д квітковий

А

Б

Г

дії

АП

А

Б

А

Б

Г

дії

А

Б

Г

дС

А

Б

В

Г

дП

АП

БП

вП

Я

36

176. Установіть відповідність

Місце наголосу

1 перший склад

2 другий склад

3 третій склад

4 четвертий склад

Приклад А завдовжки Б черговий В найцікавіший Г сільськогосподарський Д олень

177. Установіть відповідність між словами та їх значеннями

Місце наголосу

1 перший склад

2 другий склад

3 третій склад

4 четвертий склад

Приклад А обіцянка Б вірші

В чотирискладовий Г довідник Д недоторканний

178. Установіть відповідність між словами та їх значеннями

Місце наголосу

1 перший склад

2 другий склад

3 третій склад

4 четвертий склад

Приклад А приятель Б одноліток В одинадцять Г речовина Д обмундирування

179. Установіть відповідність між словами та їх значеннями

Місце наголосу

1 перший склад

2 другий склад

3 третій склад

4 четвертий склад

Приклад А павич

Б пересічний (чоловік) В позачерговий Г короткостроковий Д подруга

180. Установіть відповідність між словами та їх значеннями

Місце наголосу

1 перший склад

2 другий склад

3 третій склад

4 четвертий склад

Приклад А мережа Б зручний В одноразовий Г водонепроникний Д кропива

А Б в г Д

2

3

4

2

3

4

2

3

4

А Б В Г Д

А Б В Г Д

А Б В Г Д

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання