§39 Найголовніші правила чергування приголосних звуків

Запам’ятаймо!

При творенні й зміні слів у корені може відбуватися чергування приголосних.

Основні випадки чергувань:

[г] — [ж] — [з ] — нога, ніжка, на нозі

[к] — [ч] — [ц ] — юнак, юначе, юнацький

[х] — [ш] — [с ] — рух, рушати, у русі

[д] — [дж] — ходити, ходжу

[т] — [ч] — летіти, лечу

[ст] — [щ] — чистити, чищу

[б] -[бл] — любити, люблю

[в] — [вл] — ловити, ловлю [м] — [мл] — громити, громлю [п] — [пл] — ліпити, ліплю [ф] — [фл] — графити, графлю

Прочитайте текст. Випишіть виділені слова й доберіть до них такі форми слів або спільнокореневі слова, щоб відбулося чергування приголосних звуків.

Мудра природа

Як же в сувору зимову пору виживають наші менші брати? Як почувається рослинний світ?

Багатьом допомагають вижити люди, а також природні властивості тварин і птахів. Деякі птахи можуть змінювати температуру тіла, тому не охолоджуються.

Природа живе й під снігом. І взимку дерева, квіти чують весну. Поставте у воду гілку бузку чи вишні — зацвіте!

1. До кожного слова доберіть і запишіть пару з чергуванням приголосного за зразком. Звуки, що чергуються, підкресліть.

Зразок. Сніг — сніжинка.

Берег, гладити, їздити, казати, кликати, птах, пух, сидіти, скакати, увага.

2. Складіть усну розповідь про лісову прогулянку, використовуючи подані слова.

Прочитайте народні вислови. Випишіть слова, у яких може відбуватися чергування приголосних звуків. Поясніть правила чергування звуків.

Січневі — сікти, серпневі — пекти.

Квітневий сніг такий, як жіночий плач.

Миші бігають по снігу — на тривалу відлигу.

£>60і Спишіть текст, вставляючи потрібні слова з довідки.

Квіти як подарунок є виявом добрих почуттів, доброго ставлення до того, кому їх дарують. Радісним стає будь-яке свято, коли … , рідні приносять улюблені квіти. Зі … скомпонований букет надає кімнаті святковості й затишку. Квіти пробуджують у нас людяність, щирість, ….

Довідка: іменник друг у Н. в. мн.; спільнокореневе слово до дієслова смакувати — іменник в Ор. в. одн.; іменник, спільно-кореневе слово до прикметника сердечний.

Це цікаво!

Коли найкраще зрізати квіти для букета?

Вранці. Лілії, гвоздики — тільки-но забарвився бутон; гладіолуси — коли розкрилися дві перші квітки; айстри й жоржини — розквітлими.

У яку воду ставити квіти?

У відстояну протягом доби: хлорована вода шкідлива для рослин.

Які речовини можна додати у воду з букетом, щоб квіти довше зберігали свіжість?

Борну кислоту, аспірин, цукор.

1. Запишіть вірш М. Воробйова. До виділених слів доберіть спільноко-реневі чи змініть форму, щоб відбулося чергування приголосних.

Січень-сікач Та привіз до Вітра-брата,

Ой багато насік. Поскладав у холодній хаті,

Насік з морозу гілок До весни іще довго жити,

Та запріг снігура у візок, Буде чим у печі топити.

2. Поясніть, чим збирається топити в печі Січень-сікач.

Запишіть подані словосполучення у формі місцевого відмінка.

Ялинова гілка, кетяг горобини, різдвяна свічка, тернова хустка, тертий мак, чарівний запах.

Виконайте тестове завдання.

Чергування приголосних звуків можливе в усіх словах рядка А молоко, поріг, вухо, поспіх Б вік, читає, пече, наука В пейзаж, жінка, берег, спокій

Усміхнімось!

Прочитайте скоромовку вголос у швидкому темпі.

Пилип посіяв просо, Просо поспіло, Пташки прилетіли, Просо поїли,

Пилип плаче.

Відгадайте слова, зашифровані в ребусах. Запишіть їх, доберіть до кожного спільнокореневі чи змініть форму, щоб відбулася зміна приголосного в корені.

1. Спишіть текст, ставлячи слова в дужках у потрібній формі. Назвіть орфограму «Чергування приголосних».

Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. На обидва боки від (дорозі), скільки скинеш (очі), розстелилось поле, вкрите снігом, мов білою (скатерці). Василько не (постережу), що коні звернули з (дорозі) і (побіжать) праворуч. Трісь! Щось (тріщати)

в санях, і Василько дав сторчака в сніг. Підвівся, (підбіжу) до саней. (Запобіжу) лихові не (могти) було. Хлопець (випряжу) коні, сів верхи і поїхав назад по (дорога). Він (заблуджусь), (заплачу). Василькові згадалась ясна батькова хата. Батько та дві (сестричці) (сиджу) за столом, мати подає вечерю (За М. Коцюбинським).

2. Підкресліть однорідні члени речення.