§45 Написання слів іншомовного походження. Ознайомлення зі словником іншомовних слів

Запам’ятаймо!

У загальних назвах іншомовного походження букви звичайно не подвоюються: адреса, басейн, грип, колектив, піца, сума.

Лише в деяких загальних назвах пишемо подвоєні букви: бонна, ванна, вілла, мадонна, манна, мулла, панна, тонна. У власних назвах іншомовного походження пишемо подвоєні букви: Голландія, Марокко, Міссурі, Філіппіни; Грімм, Даррел, Керролл, Коллоді, Перро.

Щоб переконатися, чи правильно ви написали іншомовне слово, варто скористатися словником.

Написання слова, як відомо, перевіряють за орфографічним словником. Зі словника іншомовних слів дізнаються, з якої мови прийшли в нашу мову чужі, запозичені слова. Наприклад, відомі всім слова парашут, журі, брошура, парфуми, парфумерія запозичені з французької мови.

Розгадайте кросворд у зошиті.

1. Англійський письменник, який писав про життя тварин.

2. Містечко, де минуло дитинство Марка Твена.

3. Річка в Америці.

4. Французький казкар.

5. Прізвище персонажа твору Марка Твена, на захист якого став Том Сойєр.

6. Ім’я головного героя всіх творів Джоан Ролінг.

7. Англійський письменник, який вигадав дядечка Скруджа.

2. Запишіть ім’я та прізвище італійського казкаря, зашифроване у виділеному рядку.

Складіть і запишіть три речення зі словами-відгадками кросворда. Слова іншомовного походження запишіть із можливими переносами.

Запишіть слова, що відповідають поданим значенням, використовуючи довідку. Поясніть правопис.

1. Стиль у європейському мистецтві та архітектурі, що вирізняється урочистістю, вишуканістю.

2. Маса товару з упаковкою.

3. Вихователька дітей у багатих сім’ях.

4. Рід занять трудовою діяльністю, що є джерелом існування.

5. Розкішний будинок на околиці міста, звичайно з парком (садом).

Довідка: брутто, бонна, бароко, професія, вілла.

Випишіть 10 власних назв із подвоєними буквами, користуючись географічною картою.

X" 7 Запам’ятаймо!

У загальних іншомовних назвах після дев’яти букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишеться и.

Увага! За буквою и має стояти буква, що позначає приголосний (крім й). Наприклад: бензин, директор, жирафа, оптика, ритм, синоптик, чипси, шифр.

Дев’ять букв («дев’ятку») можна запам’ятати, вивчивши таке речення:

Де ти з’їси цю чашу жиру?

Букву і в загальних назвах пишемо:

• на початку слова (інженер, іподром, історія)’,

• перед голосними та й (діалог, зодіак, ієрогліф, сценарій);

• після букв, що не входять у «дев’ятку» (бізнес, епізод, мінімум, універсам).

Усміхнімось!

Мрійник

Дуже хочу я у Сочі. Там — прекрасне море, і все літо теплий вітер лагідно говорить.

По пероні ходять поні, і таксі літають…

І колібрі на балконі день і ніч співають…

Мама каже: «Досить мріять, ти роби задачу, бо відправлю тебе в Чилі, де папуги плачуть…»

Я не знаю, де те Чилі, як папуги плачуть.

А ще гірше, що не вмію розв’язать задачу.

Г. Чубач

Запам’ятаймо!

М’який знак у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, йо: ательє, Льюїс, мільйон, Ньютон, Редьярд.

Апостроф у словах іншомовного походження пишеться після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р перед я, ю, є, ї: В’єтнам, комп’ютер, кур’єр, об’єктив, П’єр, Х’юстон.

Прочитайте тексти. Обґрунтуйте написання и та і у виділених словах.

Шимпанзе

Поширені в лісах екваторіальної Африки. Довжина тіла — 150 см, маса — 45^50 кг. Сплять і відпочивають у гніздах. Харчуються рослинною їжею, а також мурахами й термітами. Для пиття роблять собі чашечки, скручуючи листок у конус. Доживають до 60 років.

Павіан бабуїн

Поширені від Північної Анголи до Північного Мозамбіку, а також у Кенії та Південному Сомалі. Великі тварини масою понад 25 кг. Самки майже вдвічі легші. Павіани всеїдні. У раціон входять рослинна їжа, ящірки, комахи. Давні єгиптяни поклонялися павіанам, а їх трупи муміфікували.

1. Прочитайте тексти. Випишіть географічні назви та назви порід тварин. Поясніть правопис.

Перський кіт

Батьківщиною породи вважають Туреччину, хоча в Європу тварина потрапила з Ірану. Відомо до 90 різновидів цієї породи. Масивні, міцні, пропорційні, з великими круглими очима. Утратили здатність ловити мишей, пацюків і не можуть жити поза домом. Спокійні, віддані.

Парусник (кавалер)

Один із найкрасивіших метеликів, поширених в Індонезії, Океанії та Південній Америці. У більшості з них кінці задніх крил витягнуті в довгі хвости. Цьому видові метеликів загрожує вимирання, оскільки ліси, де вони живуть, вирубують.

Кенгуру

Живуть у саванах Австралії. Тримаються невеликими стадами й харчуються травою. Малят виношують у сумці. Кенгуру не агресивні, але за певних умов можуть бути небезпечними. Стрибки кенгуру — одне з найефектніших видовищ у природі.

Бордер-коллі

Ведуть родовід від оленегінних собак, яких свого часу до Шотландії завезли вікінги. Розумні,

урівноважені, дуже чутливі, не байдужі до похвали. Чудові пастухи.

Кажуть, що своїм поглядом можуть гіпнотизувати худобу.

2. Напишіть коротку інформацію про будь-яку тварину, наприклад про вашого домашнього улюбленця.

Запишіть слова, вставляючи и або і. У кожному рядку підкресліть зайве слово.

1. Х..мія, математ.жа, астроном..я, г..мнастика.

2. Антаркт.-да, Мадр..д, Бразилія, Мар..я.

3. В..раж, ол..мп..ада, чемпіонат, еп..тет.

Випишіть зі словника іншомовних слів по 10 слів на орфограму «Букви и та і в словах іншомовного походження».

Запишіть назви розділів мовознавчої науки (див. с. 49). Поясніть правопис і та и в цих назвах.

(д<2Д\ Визначте, яку букву (и або /) потрібно вставити замість крапок у поданих словах. Запишіть ці слова у дві колонки: а) з буквою /; б) з буквою и.

Дж..нси, артер..я, д..алект, дистанція, с..лует, б..лет, п..лот, ж..рафа, м..раж, лог..ка, л..н..я, такс.. , жур.. , арт..лерія, в..траж, попур.. , дисципліна, ч..пси.

Це цікаво!

Чимало музичних термінів в українській мові запозичено з італійської: анданте, акорд, композитор, піаніно, опера, соната, віолончель, соло, тріо. А слова пенсне, жабо, кашне, манжет, пюре, бюро, манто, турне, лото, шасі, купе, рагу — французького походження.

Слова, пов’язані з мореплавством, прийшли до нас із голландської мови: флот, трос, трап, шлюпка, каюта, лоцман, бакен, матрос, гавань.

Серед наукової лексики багато латинізмів: консиліум, радіус, конус, конституція, еволюція, республіка, вектор. Чимало українських власних імен походить із грецької мови: Андрій, Арсен, Василь, Євген, Микола, Олександр, Олена, Софія, Федір та ін.

В українській мові є запозичення з польської мови: зичити, квапитися, мешкати.

Основні поняття до розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»

Звуки вимовляємо та чуємо

Букви бачимо та пишемо

голосні ^ приголосні 6 32

голосні , f приголосні

10 , — 22

м який знак

Алфавіт (абетка, азбука) — це сукупність букв (літер), розміщених у певному порядку.

Склад — частина слова, яка вимовляється одним поштовхом повітря.

Наголос — виділення одного зі складів у слові посиленим голосом.

Орфограма — написання слова, частини слова, яке відповідає певному правилу.

Орфоепія — правила літературної вимови.

Спрощення в

групах приголосних

тиждень —

тижневий

проїзд

………….»•

проїзний

зкн —

брязкіт —

брязнути

скн —

блиск

блиснути

стн —

перстень —

персня

стл —

щастя

щасливий

Основні чергування голосних

Чергуються звуки

Приклади

[О] — [а]

[е] — [і]

[е] — [и]

[о], [е] 3 [і]

[е] — [о] після ж, ч, ш

гонити — ганяти плести — виплітати здерти — здирати воля — вільний, село — сіл вечеря — вечори

Основні чергування приголосних

Чергуються звуки

Приклади

[г] — [ж] — [зЛ] [к] — [ч] — [цЛ] [х] — [ш] — [с’]

[д] — [дж]

[т] — [ч]

[ст] — [щ]

[б] — [бл]

[в] — [вл]

крига — крижинка — кризі бік — бічний — на боці муха — мушка — мусі водити — воджу освіта — освічений мостити — мощу любити — люблю ловити — ловлю

Завдання для самоперевірки

Розгадайте кросворд «Апостроф» у зошиті.

1. Те, що для людини найцінніше.

2. Маленькі птахи, яких вважають найкращими співаками.

3. 1-ша особа однини майбутнього часу дієслова прибити.

4. Верхня частина голови від чола до потилиці.

5. Те, що людина отримує, народившись.

6. «Молоко я люблю, я його щоранку…».

У поданих словах знайдіть [ф+].

Жирафа, телефон, Федір, фільм, фабрика, портфель, фургон, фанера, форма, рафінад, Марфа, фіранка.

Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки звуковим записом, охарактеризуйте приголосні звуки.

Прочитайте уривок із вірша П. Тичини. Запишіть фонетичною транскрипцією виділені слова.

Ми дзвіночки, Лісові дзвіночки, Славим день.

Ми співаєм,

Дзвоном зустрічаєм: День! День!

Прочитайте вірш-ребус. Випишіть зашифровані слова. Поясніть у них орфограми.

Скільки у світі є всього цікавого! Скільки на fj|t іще чудес!

Ось на річці дика | ^ плаває,

Ось схилилась Теплий

з небес.

5= щик миє білу

т

Десь зозуля нам кує.

Весело по травах ходить літечко. Райдуга із річки Ідуі п’є.

Н. Умеров (Переклади. Тимохіної) Це цікаво!

Гра в слова… і орфограми

* Створіть із поданих слів і запишіть ланцюжки, у яких ос-Ч* * тання літера попереднього слова була б першою в наступному. Якщо слово закінчується на м’який знак, то беріть попередню літеру. Підкресліть і поясніть орфограми.

Час гри визначає вчитель. Переможець той, хто створить найдовший ланцюжок і правильно пояснить орфограми!

Наприклад: алфавіт — театр — радіо — олень — неділя — якір — республіка____

Влітку, ґрунт, джміль, дзьоб, ім’я, їжак, кватирка, лелека, олень, олівець, подруга, посередині, Україна, цукор, якір, алфавіт, ведмідь, герой, диктант, жайворонок, завдання, календар, медаль, неділя, ознака, понеділок, середа, театр, учитель, читання, шофер, ясен, абрикос, бензин, велосипед, дециметр, кишеня, колектив, кукурудза, метал, очерет, пиріг, президент, пшениця, сантиметр, секунда, тривога, черемха, аеропорт, ввечері, гектар, дисципліна, ззаду, інженер, кілометр, мільйон, напам’ять, посередині, республіка, сигнал, температура, футбол, цемент, чернетка, шістсот, щотижня, ярина.

Виконайте тестові завдання. Фонетика вивчає

А звуки мови Б слова як частини мови В будову слова

2. Орфографія вивчає

А написання слів

Б правила вживання розділових знаків В правила літературної вимови

3. Український алфавіт нараховує

А 31 букву Б 32 букви В 33 букви

4. У слові ґедзь

А 3 звуки Б 5 звуків В 4 звуки

5. Неправильно наголошене слово в рядку

А швидкий Б подруга В келих

6. Помилка в переносі слова в рядку

А олі-я Б пра-пор В бур’-ян

7. Сполучник і неправильно вжито в рядку

А Архімед і Галілей Б Степан і Богдан В Віра і Олена

8. Слово, у якому відбувається подвоєння, у рядку

А повіс(т)ю Б молодіє(т)ю В розкі/ш)ю

9. Подвоєння НЕ відбувається в слові, що в рядку

А незліченний Б стара( н)ші В здійснеП н Дсть

10. Слово іншомовного походження, яке пишеться з н, у рядку

А жур(і, и)

Б ф(і, и^алка

В Братві, Не лава

11. Слово з буквосполученням йо в рядку

А с..годні Б бад..рість В під..м

12. Дієслово, у якому пишеться ь, у рядку

А смієш..ся Б дивині..ся В будуєтеся

13. Дієслово, у якому а чергується з о при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку

А заважати Б катати В казати

14. Слово, у якому е НЕ чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку

А восени Б село В верх

15. Слово, у якому о чергується з і при зміні форми слова чи в спільнокореневому слові, у рядку

А город Б шовк В дорога

16. При відмінюванні слова Київ чергуються звуки

А [і] — [е]

Б [і]-[є]

В [і] — [и]

17. Якщо вжити слово нога в М. в., то звук [г] чергується зі звуком

А [ж]

Б [з’]

В [Ц]

18. Із м’яким знаком (ь) пишеться форма слова

А на гіл..ці Б на лял..ці В на сон..ці

19. Слово з орфограмою «Подовження приголосних» у рядку

А вол ос., я Б порос..я В розріс..я