§ 26. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика

За емоційним забараленням лексику поділяють на нейтральну та смоційно-забарвлену, або експресивну. Нейтральна лексика слова, позбавлені будь-якого стилістичного забарвлення і вільно вживані в усіх стилях мови: іти, сидіти, холодний, високий, синій, розумний, рука, небо, вода, будинок, десять, сто, я, ти, мій тощо. У тексті, як правило, більшість слів нейтральні, стилістичну ж належність його визначає порівняно невелика кількість стилістично забарвленої лексики. Багатозначні слова можуть бути нейтральними в одних своїх значеннях і стилістично забарвленими в інших. Так, слова рука (покровительство), вода (порожні слова), небо (доля. Бог) стають стилістично маркованими.

Емоційно забарвлена лексика, крім аласне називання об’єкта, передає ще й суб’єктивну оцінку мовцем цього об’єкта, всієї повідомлюваної інформації або адресата повідомлення.

Це додаткове стилістичне забаралення може мати якнайширший спектр — урочисте, піднесене, шанобливе, ввічливе, пестливе, лагідне, схвальне, фамільярне, жартівливе, іронічне, зневажливе, грубе, вульгарне: злато, злото, величний, титан, знамено, предтеча, визволитель, шановний, любий, мудрий. миленький, крихітка, синочок, хатинка, тюхтій, всезнайко, вайло, мудрагель, пуцьвірінок, ново-спечений. жевжик, писако, вляпатись, шкандибати, цмокнути, вирячитись, патякати, комизитись, нанизатися, свиня, собака, наволоч.

«■ПНІ

ВПРАВА 89. Прочитайте текст, з’ясуйте різні значення слова земля. Запишіть ?х.

1. Дерева посхилялись під вагою плодів, і плодн падали на землю й лежали на ній (О. Довженко). 2. Якийсь час пливли вони в тумані, поміж берегами, одірвані од землі й безпомічні (М. Коцюбинський). 3. Нехай розвідниками в небо летять супутники Землі (М. Рильський). 4. Земля плаче у кайданах (Т Шевченко). 5. Мій рідний край, моя земля велика-превелика (Н.’. Забйіа). 6. Колись і в Обухівиі шуміла революція: одібрали землі панські та в куркулів (А. Головко). 7. Земля набирала сили, хліба помітно зеленішали, ніби набракли зеленим соком (О. Гончар).

120

ВПРАВА 90. Запишіть у дві колонки багатозначні й однозначні слова.

Київ, земля, сонце, Дніпро, лінгвістика, понеділок, іти, Львів, джміль, голова, ключ

ВПРАВА 91. Прочитайте поданий уривок. Підкресліть (у словосполученнях) слова з переносним значенням. Поясніть значення кожного переносно вжитого слова.

Надходила степова буря; попереду сивими кіньми мчали вітри; за ними, вибиваючи у великого бубна якийсь дивний ритм, співало кожне стебло землі; навіть маленька суха берізка перегнула на стежці свого тонкого хребта та надулася, мов ящірка, і злякано прислухалася, — а вітри схиляли, перебігаючи полями, крихкі хліба долу…

Сонце у тьмі пилу було дивне: синє — ніколи не бачив Короп за своє життя такого сонця! (Г. Косинка).

ВПРАВА 92. Поясніть, чому одним словом можна назвати різні предмети, ознаки, дії. які нижче перелічуються. Позначте, яке з цих значень пряме, а яке — переносне.

Золотий (перстень) — золотий (вчинок), ніс (людини) — ніс (корабля), хвіст (собаки) хвіст (комети), йде (людина) — йде (годинник) — іде (дощ) — іде (торгіаля), витримати (натиск вітру) — витримати (іспит) — витримати (характер), гострий (ніж) — гостре (слово), сіра (сукня) — сірий (кардинал).

ВПРАВА 93. За допомогою тлумачного словника українсько) мови до поданих слів, де можливо, доберіть омоніми (або їх різновиди).

Образ, ласка, бабка, вал, буит, розвідка, ріг, запал, захват, захід, кілька, кредит, гурток, лак, лайка, магазин, накидка, натяжка, націнка, орган, пересипати, послатися, спасти, слід, старець, старшина, рибка, ручка, лист, діяння, листопад. * І.

ВПРАВА 94. Спишіть, підкресліть омоніми і поясніть їх значення.

І. Був холодний міслць лютий, лис ходив голодний, лютий (А. Качан). 2. Вони тихо доспівали пісню (В. Сосюра). Пам’ятаю, вишні доспівали, наливались сонцем у саду (В. Сосюра). 3. Я візьму легенький прут, пожену гусей на Прут (С. Павленко). 4. До млина Мусіїв віз два мішки пшениці віз. Ось за

121

гаєм блиснув став, вісь із колеса — віз став. Що ж, не буде наша мати борошна сьогодні мати (3 журналу «Пїінайко»).

ВПРАВА 95. Підкресліть омоніми у поданих словосполученнях. Поясніть їх значення.

Падати на землю, падати духом, старовинний лук, масиви зелених лук, глибока балка в степу, залізна балка, земляний вал, вогневий вал, сільський клуб, клуб диму, край вікна, край лісу.

ВПРАВА 96. Прочитайте речення. Знайдіть і підкресліть у кожному реченні синоніми.

1. Краще в ріднім краї милім полягти кістьми, сконати, ніж в землі чужій, ворожій в славі й шані пробувати (М. Вороний). 2. Усі діти як діти, — граються, бавляться тихо, лагідно [В. Винниченко).

3. Взаємодія споріднених літературних мов, літературні контакти, передусім міжслов’янські зв’язки у період національного відродження відчутно збагатили лексичний склад української мови (3 монографії). 4. Угорська Русь, так називалася тоді Закарпатська Україна, намагалася дотримуватися східних традицій (3 підручника). 5. Дивлюся їм у вічі, а вони плачуть. І я знаю, що і в мене зараз очі повні сяіз (Б. Костюк). 6. Та є серед цих чинників один з найголовніших. Ім’я йому сім’я, родина [Б Олійник) 7. Надворі багрець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів (М Бажан). 8. Українська мова… ніжна і тендітна, а міцніша броньованої броні, бо єднає дух і тіло, бо в її основі — непорочність, цнота, чистота (Б. Харчук). 9. Кожна строфа (куплет, — казав Павло Григорович) написана на окремому аркуші паперу олівцем (Я. Моргаєнко).

ВПРАВА 97. Утворіть синонімічні ряди до поданих слів.

Прозорий, щирий, розумний, просити, говорити, дорога. 1

ВПРАВА 96. Користуючись словником, поясніть смислові відтінки та емоційне забарвлення поданих синонімів.

1. Огорожа, паркан, частокіл, тин, пліт. 2. Майстер, митець, художник, мастак. 3. Плакати, ридати, голосити, зужити, рюмсати, хлипати, пхикати. 4. Хороший, гарний, красивий, вродливий, миловидний, чудовий, гожий, чарівний.

122

ВПРАВА 99. Запишіть речення, добираючи з поданих у дужках синонімів найдоцільніші.

1. На землі, мабуть, (нелегко, важко, тяжко, трудно) (знайти, відшукати, підшукати) двох людей, (які б, котрі б) однаково (відповіли, сказали) на (питання, запитання, запит), шо вони (розуміють, усвідомлюють) під щастям. 2. Поети (зображують, описують) щастя (синім, блакитним) птахом, який (тікає, киває п’ятами, уникає) від нас у (той, такий) самий (момент, час, мить), коли ми (готові, підготовлені) (схопити, взяти) його за крила (Тепер, нині, зараз) ми (міцно, тривко) (тримаємо, держимо) його. Воно в нашій (праці, роботі, труді, ділі), в благородстві нашої (мети, цілі, завданнях), у прагненні (боротися, битиел, воювати) за найшвидше досягнення щастя.

ВПРАВА 100. Замініть запозичені слова українськими відповідниками — синонімами.

Лінгвістика, імідж, фактор, біографія, дискусія, пейзаж, експорт, аргумент, шофер, рандеву, вояж, електорат, домінантний, ілюмінація, реставрація, термометр.

Лінгвістика — мовознавство,_

ВПРАВА 101. Доберіть до поданих слів антоніми і визначте, якими частинами мови вони виражені.

Купівля, порожній, старий, літо, тепло, світає, ранок, частина, життя, світло, голодний, пізно, успіх, тиша, гострий, шити, праворуч, рідний, опускати, починати, воля, журба, актиа, без, мовчун, обмеженість, боротьба, низина, незалежність, глибочінь, іуманний.

Купівля — продаж (їм),___________ 1

ВПРАВА 102. Доберіть і запишіть антоніми до слів тихий і темний у поданих словосполученнях.

1. Тихий голос, тихий крок, тиха їзда, тиха розмова, тихий дощ, тиха людина, тиха ніч. тиха година, тихе море, тиха погода, тиха вулиця, тихий сон, тихі коні, тихе джерело, тихий вітер.

2. Темна кімната, темна ніч, темний день, темна справа, темне волосся, темна людина, темний час, темне місце, темне поняття, темний голос, темна історія.

І23

ВПРАВА 103. Знайдіть антоніми у наведених реченнях, підкресліть їх. Поясніть, яку функцію у тексті вони виконують.

І. Там всі невірні і христьяни, були пани і мужики, була іут шляхта і міщани, і молоді, і старики, були багаті і убогі, прямі були і кривоногі, були видющі і сліпі, були і штатські, і воєнні, були і панські, і казенні, були мнрани і попи (/. Котляревський). 2. Чорнії брови, к,арії очі, темні, як нічка, ясні, як день.. (К. Думирашко). 3. Все йде, все минає —І і краю немає, куди ж воно ділось, відкіля взялось? 1 дурень і мудрий нічого не знає. Живе… умирає… одно зацвіло, а друге зав’яло, навіки зав’яло (Т. Шевченко). 4. Печаль і радість наша, пісне (А/. Рильський). 5. Ідуть сніги… Плюс-мінус безконечність. Сніжинка тане в мене на щоці (Л. Костенко). 6. Усякі люди траплалися на містку: і щедрі, і скупі, і веселі, і сумні, і мовчазні, і говіркі. 7. Здасться, легше брати, ніж віддавати (А/. Стельмах). 8.1 старі й малі зійшлися, люди прості і вельможні (В. Симоненко). 9. Що темне для ума, для серця ясне й явне (/. Франко). 10. Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну (В. Соаора)

ВПРАВА 104. Визначте тлумачення слів-гіаронімів. складіть з ними речення.

Професійний — професіональний, поверхнеанй —- поверховий, паливо пальне, орден — ордер, нагода — пригода, здравиця — здравниця, лікувати — лічити, інформативний — інформаційний.

ВПРАВА 105. Доберіть із довідки синоніми до слів-ларонімів. Запишіть їх у дужках.

Людний людяний, авторитарний — авторитетний, мимохідь — мимохіть, фамільний — фамільярний, чудесний— чудний, уява — уявлення, привітальний— привітний, визначальний — визначний, таємний — таємничий, розбещений — розпещений, дефективний — дефектний, рідкий — рідкісний, глуз — глузд, гармонійний — гармонічний, вирішальний — рішучий, ослаалювати — уславлювати, настійливий — настійний, ефективний — ефектний, дружний — дружній.

Довідка: гуманний, дивини, безцеремонний, фантазія, образ, багатолюдний, розум, ненормальний, смішний, смисл, владний, основний, вітальний, завзятий, доцільний, корисний, дійовий, результативний, глузування, впливовий, обмовляти, підпільний, морально зіпсований, побіжно, злагоджений, милозвучний, істотний, зіпсований, видатний, співзвучний, рівномірний, доброзичливий, орихи-льний, одностайний, непохитний, невідкладний, неповноцінний, панібратський, возвеличувати, секретний, найважливіший, головний, вражаючий, доброзичливий, згуртовалий, сміливий, енергійний, до-

124

брозичливий. добрий, недисциплінований, розріджений, несвідомо, наполегливий, прекрасний, щирий, неслухняний, мимоволі, вередливий, родовий, незрозумілий, ганьбити, загадковий, незвичайний.

Людний (ібагатолюдний) —людяний (ігуманнийі),_

421. Слово свіжий вжито в прямому значенні в рядку А свіжа газета

Б свіжий хліб В свіжа сорочка Г свіжий вигляд

422. Слово чистий вжито в прямому значенні в рядку А чисте повітря

Б чистий погляд В чиста совість Г чисте сумління

423. Слово важкий вжито в прямому значенні в рядку А важкий характер

Б важкий погляд В важкий портфель Г важкий день

424. Слово зелений вжито в прамому значенні в рядку А зелена сукня

Б зелене вино В зелений змій Г зелений юнак

425. Слово голова вжито в прямому значенні в рядку А голова колгоспу

Б голова колони В ламати голову Г голова людини

125

426. Слово білий вжито в прямому значенні в реченні А Як упав же він з коня та й на білий сніг.

Б Вулиці залиті молочним світлом білої ночі.

В Сумує, воркує, білим світом нудить.

Г Там лакомини різні їли: буханчики пшеничні білі, кислиці, ягоди, коржі.

427. Слово умиватися вжито в прямому значенні в реченні А Що дня божого умивається Олеся дрібними сльозами.

Б В снах доволі налітавшись, місто гасить чари ночі і на березі крутому умивається Дніпром.

В Дівчина, дожидаючи свого милого, умивається й прибирається, тремтить, мов у лихоманці, й палає, наче в огні.

Г Ой пішли, пішли славні запорожці, та не пішки — дубами, ой, як оглянуться до славної Січі, умиваються сльозами.

428. Слово пливе вжито в прямому значенні в реченні А За сонцем хмаронька пливе.

Б Пливе човен води повен.

В Час рікою пливе, як зустрів я тебе.

Г Музика пливе і манить здалля, пісня кличе, ніби лебідь душу по крилля.

429. Слово танцювати вжито в прамому значенні в реченні

А У веснянім гаї, на пеньочку, танцювала танець Мавка свій.

Б Ксана мовчала. Вона стелила свої думки туди, де танцювала смерть.

В Танцювала душа під дощем.

Г Десь в душі танцювала осінь — дощ із сліз, листопад із думок.

430. Слово сміятися вжито в прямому значенні в реченні

А Сміються, плачут ь солов’ї і б’ють пісилми в груди… а[^

Б Квіти сміються на шовку. Б[

В Повість Івана Франка «Борислав сміється» друкувалася в журналі «Світ», з номера в номер аж до його закриття у 1881 році. ГП

Г Коли ти смієшся, тобто радієш, неначе кіт, примружуєш очі — нічого навколо не бачиш.

431. Слово золотий ужито в переносному значенні в рядку А золотий ланцюжок Б золота осінь В золота корона Г золота каблучка

432. Слово лисячий ужито в переносному значенні в рядку А лисяча вдача Б лисяча нора В лисячий хвіст Г лислчв хатка

433. Слово ведмежий ужито в переносному значенні в рядку А ведмежа послуга Б ведмежий барліг В ведмежа лапа Г ведмежий жир

126

434. Слово легкий ужито в переносному значенні в рядку А легкий пух

Б легке зерно В легка поведінка Г легка валіза

435. Слово вовчий ужито в переносному значенні в рядку А вовчий хвіст

Б вовче лігво В вовча зграя Г вовче життя

436. Слово голова вжито в переносному значенні в реченні А Святослав спав на землі, поклавши під голоту сідло.

Б Хліб — усьому голова.

В Голова без розуму як ліхтар без свічки.

Г Бриніла жалібно бандура, а кобзар, схиливши голову, слівав про Морозенка.

437. Слово воювати вжито в переносному значенні в реченні

А Ще перед татарами були тут селища, та городи, та замки, де князі наші рядили, та воювали із ворогами, що на землю нашу нападали.

Б Гаро.тьд воював з дружиною вікінгів і на Сицилії, і у Візантії, і в Африпі.

В 3 бідою не раз воювали натруджені руки мої.

Г Щоб виграти війну, окрім хоробрості, потрібне ще вміння воювати по-сучасному.

438. Слово засміятися вжито в переносному значенні в реченні А Засміється любо день, зашепче темна ніч.

Б Заплаче красуня — дощ іде, засміється — сонце слє, вмиється — золото зі щік котиться.

В Засмісгься панотець: «Га-га-га!».

Г Сам засмієшся із себе, мов пекло кругом загуло.

439. Слово крильце вжито в переносному значенні в реченні А У вікно крильцями забила голубка.

Б А ластівочка своїх діточок, маленьких ластів’яток, під крильцями тулить.

В Десь у іущавині стріпнула крильцями сполохана пташка.

Г В гніздах під стріхою — крильця весни.

440. Слово вмирати вжито в переносному значенні в реченні А Десь вмирали дуби й розцвітало кохання.

Б Таке життя. Молоде народжується, старе вмирає.

В Проходять віки, вмирають люди, але живе народ допоки лунає рідна мова і пісня рідна.

Г У тихий сумний передсвітній той час сам серед степу німого вмирав на високій моїи-лі славний козак-характерник.

441. У реченні«Львів був … Данилом Г’алицьким» пропущено сяово А побудований

Б заснований В основаним Г зведений

442. У реченні «Між цими державами встановилися добі» ■ ~» пропущено слово А відносини

Б відношення В взаємини Г взаємовідношення

127

443. У реченні «Софію охопила… журба» пропущено слово А болюча

Б хвороблива В больова Г боляща

444. У реченні«Перед очима… безкраї простори ланів» пропущено слово А стають

Б встають В постають Г повстають

445. У реченні «.Артамонові… сліпота» пропущено слово

А грозила

Б погрожувала

В пригрожувала

Г загрожувала

446. Виділені слова с омонімами у рядку

А Самовар радісно клекотів і випускав

пару.

Б Гість лави не засидить, ліжка не залежить

В На ліжка послали чисту накрохмалену білизну.

Г Вільне, творче слово—це душа кожного народу.

447. Виділені слова є омонімами у радку

А Будь високий, як верба, а багатий, як

земля.

Б А далі за гарматами знов козацькі лави, знов полки.

В Косарі косять, а вітер повіває, шовкова трава на коси лягає.

Г Лебідка згортає крила, коли помирає лебідь, і каменем падає з неба на синє свічадо води.

448. Виділені слова є омонімами у рядку

А Здійнялись над Дніором шпичасті гори з зеленими садочками, темними балками, ланами золотої та червоної стерні.

Б Еней був парубок моторний.

В Брови довгі і тонкі підкреслювали білизну крутого дівочого чола.

Г А надворі мороз лютий, а я стою як прикутий, і не видно місяця ніде.

Нахилялось до мене тепле обличчя разом з парою променисто-цікавих очей.

Роман сидів тлові, коло самісінького столу, спершись обома руками на нього.

Кузька, жалібно скиглячи, поліз під поріжок, де

йому вже послали сіна

Слово, чому ти не твердая криия!

Земля молодою травицею вкрита, ніжні листочки з набухлих бруньок звільняються. Стояли в хаті жовта нефарбована лава, стіл, високий чорний комод, побитий шашелем. Жовтогаряче поле загородилося полукіпками, співає косами, сріблиться серпами, цвіте жіночими спідницями.

Рідко козакові сниться рідна хата, дідова криниця, сиві мама й тато, а частіше сниться дївчнт-лебідка й чарівна рушниця, що стріляє мітко.

А яке величезне задоволення від ночівлі у відкритому степу або де-небудь у широкій й розлогій балці на сліжоскошеному сіні!

То була Варка, дочка одного вербівського ба-гатира, молода ймоторна дівчина.

Жінка намочила в ночвах білизну і заходилася прати.

Могутні праліси шуміли над лиманами і самісіньким Дніпром та заходили в глибінь степів, цс люті тури вільно ховалися у високій траві.

АЦ

128

449- Виділені слова є омонімами у рядку

А Хлопець дістав із кишені приготовленого заздалегідь гостинця і сором’язливо простяг дівчині.

Б Річка Стир оперізує дугою гнучкий стан міста і стереже його красу з трьох боків.

В Яка авжка учительська робота щодня проблеми, клопоти, турботи.

Г Козак розвіяв ватру, що своїми жовтими язиками облизуавла казанок з усіх боків.

450- Виділені слова є омонімами у рядку

А 1 жаль мене чомусь бере, що вже нема в річках русалок, і водяних-мірошників нема.

Б На ціле століття закували тебе, Києве, в татарські кайдани.

В Загальновідомо, що пісня впливає на стан людської душі, формує її красу.

Г Чайки цілими зграями літали над водою, жалібно скиглячи.

Від цього ж місця важкі пороми ходили й до лівого берега, де починався й зникав у лісах гостинець, яким приходили сюди заморські гості. Шия у князя Святослава товста, плечі широкі, і весь стан досить стрункий.

Учительська праця — святиня саята.

І сонна тиша сонним язиком шепоче саду сиву колискову.

І ранкові, й вечірні дороги чаять у собі таємницю, сподівання і жаль.

В бою з османами чайку полковника було потоплено, а його самого турки виловили з води і закували в бранці на свою галеру.

Надто справжнім був цей нововідкритий стан світу, надто світлою — та спокійна сила, що струменіла довкруги.

На морі жоден корабель не є в безпеці, якщо зустрінеться з козацькими чайками.

451- Омоніми використано в реченні

А Думи мої, думи мої, квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти?

Б Польові клени, осокори та берізки вже викинули клейкі листочки, спалахнули живим вогнем.

В Спіють яблука, і зріє виноград, стигнуть сливи золотисті.

Г Вона тут тілько і робила, що всім гадала, ворожила, могуща в ділі тім була.

452. Омоніми використано в реченні

А До втоми, до сльозинок на щоці про мене будеш думати-гадати.

Б Пострибали жабки в став, сірий вовк тремтіти став.

В Як горить і мигтить інша зірка, сріблом міниться іскра.

Г Після кількаденного свисту вітру прибляк степ, притьмарився, прижухнув.

453. Омоніми використано в реченні

А Дніпр клекоче, стогне, плаче й гриву сивую трясе.

Б Краще в ріднім краї милім полягти кістьми, сконати, ніж в землі чужій, ворожій в славі й шані пробувати.

В Через досвіду й сумління брак йде з фабрики суцільний брак.

Г Уже веснить, уже весніє, уже весняний вітер віє.

454. Омоніми використано в реченні

А Усі діти як діти, — граються, бавляться тихо, лагідно.

Б Переливати з пустого в порожне дуже тяжка робота.

В Бідиі невольники просили та благали.

Г Прийшла дорога дорога і до нас до тебе і до мене.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання