§32 Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом

Запам’ятаймо!

Написання слів, які не можна перевірити наголосом, треба перевіряти за орфографічним словником. Такі слова потрібно запам’ятовувати.

Наприклад: апельсин, чемодан, календар.

Запишіть слова з ненаголошеними голосними, які не можна перевірити наголосом. Запам’ятайте їх правопис.

Абрикоса, апетит, бензин, бузина, кишеня, вінегрет, кермо, левада, метал, метелик, пенал, секунда, театр, щеня.

В..дмідь, г..рой, д.жтант, д..ван, за..ць, кил..м, ч..р..вики, м..даль, ц..мент, н..діля, понеділок, пр.-дмет, т..атр, ч..твер, яс..н.

Запишіть слова. Запам’ятайте їх правопис. Яке значення мають перелічені слова? Скористайтеся тлумачним словником.

Леміш, метушня, плекати, пшениця, серпанок, тремтіти, чепурний.

Прочитайте слова, запам’ятайте їх правопис. Складіть із трьома словами (на вибір) речення. Запишіть їх. Поясніть орфограму «Не-наголошені голосні, що не перевіряються наголосом».

Диплом, директор, кипарис, лиман, минулий, цибуля, цимбали, чинара.

1. Прочитайте уривок вірша. Про яке правило в ньому йдеться? Перевірить неможливо

…Але є слова, що в них написання голосних через наголос бува перевірить неможливо, а тому такі слова пам’ятати нам важливо.

Я включаю їх у вірш: це, наприклад, керувати, це — легенда і чекати, це — левада і леміш.

Д. Білоус

2. Виберіть три слова, правопис яких потрібно запам’ятати. Поясніть значення цих слів. Складіть і запишіть із ними речення.

Установіть відповідність між словом і його тлумаченням.

Справедливість — Толерантність — Вимогливість —

терпимість до чиїхось думок, поглядів.

об’єктивне ставлення до когось, чогось.

відповідальне ставлення до себе, до когось, до виконання певного завдання.

2. Поміркуйте, яку з названих рис характеру вам треба в собі виховувати.

Відгадайте загадки. Слова-відгадки запишіть. Запам’ятайте їх правопис.

1. Жовте, соковите, на дерев’янку надіте. 2. Залізний кінь пофарбований і гумою підкований. 3. Горбатий мішок на чотирьох стовпах стоїть. 4. Видно край, а до нього не дійдеш. 5. От чудасія! Лечу на коні, що бігати вміє, а стояти — ні.

1. Прочитайте подані слова й запам’ятайте їх правопис.

Інженер, океан, температура, телефон, Інтернет, бейсбол.

2. Складіть із поданими словами речення. Запишіть їх.

Виконайте тестове завдання.

Усі слова записано правильно в рядку

А коридор, президент, тривога, фермер Б секунда, горезонт, пиріг, колектив В сантеметр, черемха, криниця, депутат