§ 49. Односкладні речення

Односкладні речення — це речення з одним головним членом. В односкладних реченнях другий головний член не потрібний, оскільки зміст речення і так зрозумілий: Зіграй мені осінній плач калини (Л. Костенко).

Залежно від значення та способу вираження головного члена односкладні речення поділяють иа два

• з головним членом у формі присудка: Заберуть тебе додому з полонини (О. Олесь);

• з головним членом у формі підмета: Розлогі верби. Затишок і тіні (В. Симонснко).

■яи

Означено-особові

ЯііЙІ^И

з головним членом у формі підмета

Узагальнено-особові

Типи односкладних речень

Тип речення

Форма пираження головного члена

Приклади

Означено-особовими називають односкладні речення, головний член яких означає дію, виконувану певною особою

Дієслово у формі:

• і-ї та 2-ї особи однини й множини дійсного способу;

• 2-ї особи однини й множини наказового способу

Жду ласкавої одповіді на цей тст (М. Коцюбинський). Світи, щоб звеселилась хата (В. Бровченко).

Неозначено-особовими називають односкладні речення, головний член яких означає дію, виконувану невизначе-ною особою

Дієслово у формі:

• 3-ї особи множини теперішнього або майбутнього часу дійсного способу;

• множини минулого часу

Мод лиманом білить синім, білять білим над лиманом (В. Він-грановський)

Бо мене хоч били, бобре били, а багато дечому навчили (Т. Шевченко).

Узагальнено-особовими називають односкладні речення, головний член яких означає дію, ідо може стосуватися будь-якої особи в будь-який момент часу. Основне призначення узагальнено-особових речень — образне вираження загальних суджень, узагальнень, тому особливо поширення вони набули в народній творчості (прислів’я, приказки, загадки, казки)

Дієслово у формі 2-ї особи однини теперішнього чи майбут-нього часу дійсного або наказового способу, рідше в інших формах.

Любиш поганяти, люби й коня годувати (Нар. тв.).

Вчи дітей не страшкою, а ласкою (Нар.тв.).

В океані води не зміряєш (Нар. тв.).

356

Безособовими називають односкладні речення, головний член яких назнаає дію або стан, які не мають виконавця чи носія або реалізуються незалежно від них

• Безособове дієслово

• Особове дієслово в безособовому значенні

• Прислівник (із допоміжним д ієсловом або без нього)

• Дієслівна форма на но-, то-

• Інфінітив або інфінітив + прислівник чи присудкові слова треба, можна, час, слід, жаль

• Слова нема, не було, ие буде, при яких є додатки в родовому відмінку

Тим часом розвиднялося, світало (М Рильський).

У лузі пахне вогкою травою (0. Гончар).

Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява (0. Довженко). Всі взолочено віконця (П. Тичина). Нам треба голосу Тараса!

(П. Тичина).

Де нема святої волі, не буде там добра ніколи (Т. Шевченко).

Називними (номінативними)

називають односкладні речення, у яких головний член стверджує наявність якихось предметів чи явищ у реальній дійсності

Здебільшого іменником у називному відмінку, рідше — займенником або іменним словосполученням

Зима. Холоднеча. Засніжений ліс (М. Стельмах).

ВПРАВА 217. Прочитайте речення, визначте, які з них односкладні, а які — — двоскладні. Обґрунтуйте свою думку.

І А я дивлюся і серцем ЛДНУ в темний садочок на Україну (Т. Шевченко) (двоскп.). 2. Один з останніх його рейсів був винятковим (О. Готар). 3. У травні стихло навкруги, і встала знову хата (М. Луків). 4. Дорога. Ранок. Тиша. Довгий яр, весь білою черемхою залитий. Гроза минула, і пахучі квіти усі в краплинах (А/. Рильський). 5. Сміло сядьмо в човни швидкокрилі (/7. Гоабовський). 6. Погане літо, не 6j до арожаю (//. Костенко). 7. Багато таких суден тепер списують, ріжуть, вантажать на платформи й відправляють на металургійні заводи (О. Ганчар). 8. З одинокої на ціле татарське село кав’ярні дуже добре видно було і море, і сірі піски, берега (А/ Коцюбинський). 9. Благодійну теплоту сонця однаково сприймали, благословляючи природу, і в Новосілках на Полтавщині, і в одному прикордонному містечку (/. Ле). 10. Нас сіпнуло; ви кинулися, наче проснулись, розкриваєте очі (П. Мирний). І і. Здобудеш освіїу — побачиш більше світу {Нар. те). 12. Світало. Надворі стало сіріти (А. Головко). 13. На морі здіймались великі хвилі (/. Багмут). і4. Мене любили, я любив — і це найбільше в світі щастя (М. Стельмах).

ВПРАВА 218. Прочитайте такст. Знайдіть і підкресліть односкладні речення. Визначте їх

тип.

Тихо й нудно, і спека пекельна… і десь далеко, за темною смугою лісу, обізвався грім. Щось наступало грізне. Потемніло, завітрило, заарутила курява. Гримнуло ближче, немов звалив хтось на поміст деревину, загуркотіло й покотилось у небі.

Вітер ущух. Між листом зашелестів густий, рівний дощ А на небі зчинилась іуркотнява: кидало колоддям, ламало, трощило, і луною розкочувавсь гук над хмарами но широких небесних просторах.

357

А з-під па тарахкотні тихо сіявся на прив’яле листя, на присмажені трави й хліба, як з-під каміння у млині борошно на кіш, дрібний, як роса, холодний дош.

Тихо шуміла трава під бризками, захлинаючись, ковтала воду суха земля, пирскало й плюскотіло віття на дереві. Вип’яли лани проти хмар широкі грудн й заніміли: сипте, хмари, давайте, до живого промочіть моє жагуче серце…

Хмара сіяла й сіяла — щедро, не жаліючи. (С. Васильченко).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1391. Односкладним означено-особовим є речення А До гори вийдеш, а з гори зійдеш.

Б Посадили над козаком явір та калину.

В Любимо Вкраїну, та не сліпо, щирим серцем, чистою душею.

Г Чи хоч пучечок тої калини мені на грудн покладуть?

Д Гарно у таку пору в полі.

1392. Односкладним означено-особовим є речення

А Марную день на пошуки незримої німої суті в сутінках понять.

Б В травні стихло навкруги.

В Дорога. Ранок. Тиша.

Г Покромсали життя моє ня частки, на тьмяну січку слів і суєти.

Д Нас зустрічають хлібом-сіллю.

1393. Односкладним означено-особовим є речення А Задзвонили у Констанці рано в усі дзвони.

Б Назриваю в гаю запашного зілля, запашного зілля, вибуялих трав.

В Сійте вчасно — матимете рясно.

Г До лисини дожив, а розуму не нажив.

Д Лійкові не спалося.

1394. Односкладним означено-особовим є речення

А На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий.

Б Між будинком табрукованою вулицею розбито мальовничий палісадник. В Замороенао осінь у сльозу.

Г Надворі було тихо, як у хаті.

Д В далекій дорозі найду або долю, або за Дніпром ляжу головою…

1395. Односкладним означено-особовим є речення А В тропіках темніє одразу.

Б Взимку та повесні курінь відчинено з ранку до вечора і цілу ніч.

В Там того поля на заячий скік.

Г Не поганьбімо ж бо ніколи міщанством романтичних шат.

Д На небо не скочиш, а в землю не закопаєшся.

і>[_

358

1396. Односкладним неозначено-особовим е речення

А На ланах співають ще не часто, і сьогодні в полі день важкий.

Б Доберемся за три годиночки за стонадцять верств до родиночки.

В Мої любі, до мене ходіть!

Г Разом ходімо в майбутнє.

Д Вчись не до старості, а до смерті.

1397. Односкладним неозначено-особовим є речення А Сонця решетом не вхопиш.

Б Гпрод було засаджено всякою всячиною.

В На полянах поміж дубами викосили траву.

Г Для добрих друзів відчиняю дім.

Д Не зоравши, не посієш.

1398. Односкладним неозначено-особовим є речення

А Не виливай каламутну воду, доки чисту не знайдеш.

Б Пошлем душу аж до Бога, його розпитати.

В Зачерствілі очищуймо душі!

Г Весною в селі встають рано.

Д В океані води не зміряєш.

1399. Односкладним неозначено-особовим с речення А Пройдено багато сіл, містечок, хуторів.

Б 3 усіх садків пахло нагрітою на сонці корою дерев, набубнявілими бруньками. В Як парость виноградної лози, плекайте мову.

Г Сльозам немає влади.

Д Продавали за маєтки волю, засівали головами безголів по полю.

1400. Односкладним неозначено-особовим є речення А В злагоді з совістю хочу жити.

Б Недарма бузьків у народі називають священними.

В Гарно і при місяцю, коли сонця немає.

Г Сьогодні чогось не спалося хлопцеві.

Д Світлішає в житті і на душі.

1401. Односкладним узагальнено-особовим є речення А По правді роби, по правді й буде.

Б Щоб спрагу вгасити, треба водн попити.

В Море перепливти не поле перейти!

Г Зранку було тихо на обох пагорбах.

Д Без труда нема плода.

1402. Односкладним узагальнено-особовим є речення

А Кругом гомоніли, вешталися, лагодилися до чогось.

Б Не бійся досвітньої мли, досвітній вогонь запали.

В Весною в селі встають рано.

Г Що посієш, те й пожнеш.

Д Не злічити мені цих зірок.

1403. Односкладним узагальнено-особовим є речення А Сумно тут усюди

Б Вчителя й дерево пізнають з плодів.

В Пахне в’ялою травою, квітами.

Г і все на світі траба пережити.

Д Все квапимось із «ніколи» й «ніколи».

АР

АП

АИ

БГ=

BL

г _

359

1404. Односкладним узагальнено-особовим є речення А Не шуміть, сади, в цвіту.

Б Не додавай знесиленим журби.

В Ночвами моря не перепливеш.

Г А слова дружнього за гроші не купити.

Д1 найменша іскорка зродить найбільший вогонь.

1405. Односкладним узагальнено-особовим є речення А Ой як гарно на річці, що в зелені й осоці.

Б Позбутись краще язика, ніж мови матері своєї! В На сході вже світає.

Г Лічить не буду роки невблаганні.

Д Як робимо, так ходимо, як дбаємо, так маємо.

1406. Односкладним безособовим є речення А Не додавай знесиленим журби.

Б У лузі пахне вогкою травою.

В Скажи мені, соловейку, правду…

Г Прислухаюсь до шереху вітру.

Д Уже весняний вітер віє.

1407. Односкладним безособовим є речення А Нема диму без вогню.

Б На сіно грекам кинули верету.

В Йшли не довго, не блукали…

Г Без вітру і билинка не ворухнеться. Д Посієш вітер — пожнеш бурю.

1408. Односкладним безособовим є речення А 3 малої хмари великий дощ буває.

Б На дощі змокнеш і в плащі.

В Слабка роса проти морозу.

Г Скрізь було тихо, спокійно.

Д їхали довго душними вулицями.

1409. Односкладним безособовим є речення А Перемнеться — та й так минеться.

Б День дармувала, два дні спочивала.

В Ніч-мати не дасть погибати.

Г В зимову днину не забудь про худобину. Д Жилося Давидові хоч і тяжко, зате весело.

1410. Односкладним безособовим є речення А Від добра добра не шукають.

Б Краще в темний ліс мерщій ходімо.

В Усі шляхи позамітало в полі.

Г До мене приносять лампу і прохають на чай. Д Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

ДІЇ

360

ТЕСТИ

(на встановлення відповідності)

1411. Установіть ВІДПОВІДНІСТЬ

Вид односклодного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Приклад

А Тим часом розвиднялося, світало.

Б Назриваю в гаю запашного зілля, запашного зілля, вибуялих трав.

В На ланах співають ще не часто…

Г Зима. Холоднеча. Засніжений ліс.

Д Що обсієш, те й пожнеш.

1412. Установіть відповідність Вид однос кладного

речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

1413. Установіть відповідність

Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Приклод

А У лузі пахне вогкою травою.

Б Уморився, поки хліба наївся.

В Давнішу траву згорнули в копички.

Г Дай же руку мені, і ходімо у даль.

Д Пітьма. Дощ. Приглушений гамір табору. 1414. Установіть відповідність

Вид односкладного „

Приклад

речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 називне

А Відпочити б з дороги.

Б Вчись не до старості, а до смерті.

В Стою над урвищем у ночі на краю.

Г Після цієї розмови діждали неділі.

Д Ось ранок. Ясний та погожий ранок.

АБВГД

Приклад

А Курява, собачий гвалт, ревіння верблюдів, скрипіння гарб.

Б Немає мудріших, ніж народ, учителів.

В Ночвами моря не перепливеш.

Г В далекій дорозі найду або долю, або за Дніпром ляжу головою.

Д На полянах поміж дубами викосили траву.

А Ось місяць, зорі, солов’ї.

Б Грудям бракувало повітра.

В Відмикаю світанок скрипнчним ключем.

Г Покремсали життя моє на частки, на тьмяну січку слів і суєти.

Д Сійте вчасно — матимете рясно.

1415. Установіть відповідність Вид односкладного

Приклад

А Б В Г Д

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання