Омоніми

Запам’ятаймо!

Слова, однакові за звучанням або написанням, але різні за значенням, називаються омонімами.

Наприклад: чайка (морський водоплавний птах) — чайка (бойовий човен запорозьких козаків); коло (замкнена крива, що має форму кільця) — коло (хоровий танець) — коло (прийменник).

1. Прочитайте уривки з віршів. З’ясуйте лексичне значення виділених слів.

Васильки у полі, васильки у полі, і у тебе, мила, васильки з-під вій…

В. Сосюра

Вдаримо гучно ми дзвонами, — всесвіт обійде луна…

В. Чумак

Нічого не треба, нічого не хочу від світу, лишень аби мати на білому світі жила.

С. Пушик

2. Доберіть до виділених слів омоніми. Введіть їх у речення.

Спишіть пари словосполучень з омонімами. Визначте, якими частинами мови є омоніми.

Веселі діти — нікуди діти; швидкий потяг — потяг до малярства; рідна мати — мати досвід; народні байки — піжама з байки; тільки не плач — голосний плач.

Спишіть речення. Визначте, якими членами речення є омоніми. Підкресліть їх.

1. Виплива на сині ріки ясен місяць іздаля (М. Рильський).

2. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко). 3. Буває так зажуришся, що люлечка не куриться (Л. Глібов).

4. Шляхом куриться курява (А. Малишко). 5. Було чути, як на річці тріскотів мотор, — то йшов моторний човен (М. Трубленні).

6. Еней був парубок моторний… (І. Котляревський).

Це цікаво!

Ви гралися коли-небудь у слова? А знаєте, що й слова «граються» між собою? Вони перегукуються, міняються місцями й ніби хизуються: ось які ми подібні! Така гра слів називається каламбуром.

Майстром гри в українські слова є Ігор Січовик.

Спишіть вірш. Визначте, скільки лексичних значень має дієслово грати.

Грає слово

Грає слово, виграє.

Грає Гриць — м’яча він б’є. Грає мама роль в кіно.

Грає тато в доміно.

Грає братик на гітарі.

Грає з ним сестра у парі. Вдома, в класі, на перервах Граю я усім… на нервах.

І. Січовик

Прочитайте каламбур. Випишіть словосполучення з омонімами.

Чом ти, гуско, боягузка? Я зробила піну з мила,

Бо я — гуска. Та її водичка змила.

Б. Чепурно

І. Січовик

Прочитайте каламбури І. Січовика. Спишіть. Поясніть значення слів рій і вирій.

Запитав у нас Андрій:

— Чи не бачили ви рій? Відповів дідусь Порфирій:

— Відлетів той рій у вирій.

Спишіть каламбури І. Січовика. Підкресліть головні члени в усіх реченнях.

Вовк

В лісі вовк страшний живе, Поїдає все живе.

Я кота шукав уранці І знайшов його у ранці.

їжачок

їжачиха сину шила Чобітки без голки й шила.

Не любить їсти рис Борис,

Бо рис — це вам не барбарис.

82 \ Виконайте тестове завдання.

Омоніми вжито в реченні

А Мені потрібне слово, а не слава.

Б Прозелень жовта зліта з літа.

В Зацвіли луги, діброви, повно гомону, розмови.

Людей, які вміли складати каламбури, цінували за розум і дотепність. Тож до справи! Складіть власні жартівливі віршики з омонімами: ніс (іменник), ніс (дієслово).