§30 Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником

Види орфограм

Назва орфограми

Написання

Частка не

не боятись, небезпека, непомітно

Апостроф

п’ять, пів’яблука, свято

Подвоєні приголосні

беззахисний, віддати, туманно

Ненаголошені е, и в коренях слів

грудень, весело, зима

Букви о, а, що позначають ненаголошені голосні

багатий, гончар

Префікси роз-, без-

розваги, безкраїй, розписатися

М’який знак (ь)

місяць, близький, менше

Перенос слова

олі-вець, сум-ний

Запам’ятаймо!

Орфограма — написання слова, частини слова, яке відповідає певному правилу.

Орфографічний словник містить інформацію про правильне написання слів. Слова в ньому розміщені за алфавітом. Орфографічна помилка — це неправильне написання слова, її позначають так (І).

1. Спишіть текст, вибираючи з дужок потрібний варіант. Підкресліть і поясніть орфограми.

Ось так (не^помітно й закінчився рік. Народне прислі (вя, в’я) стверджує, що сумний грудґе, и)т> у с(вя, в’я)то і в будґе, и)пь, проте саме оста("к, нн)ш міся(ц, ць) року налаштовує кожного з нас на в(е, и)селу хвилю. Хоч з(е, и)ма і пов("е, и)ртае на мороз, однак сонце вже йде на літо. 3(е, и^мові місяці б(о, а^гаті на с(вя, в’я)ткові ро(з, с^ваги.

2. Запишіть власні приклади, щоб пояснити наведені у вправі орфограми.

Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою «Частка не».

Випишіть з орфографічного словника 10 слів з орфограмою «Апостроф».

Випишіть з орфографічного словника 10 слів, правопис яких видається вам складним.

Розгадайте ребуси. Слова-відгадки запишіть. Підкресліть орфограми.

1. Прочитайте вірш. Випишіть словосполучення, у яких головне слово іменник, а залежне — прикметник. Підкресліть і поясніть орфограми.

Кольоровий вірш

Червоне сонце освітило промінням жовтим білий світ, дерева чорні, небо синє,

жовтогарячий небозвід.

Червоне сонце освітило лютневий білий-білий сніг, само вже стало біле-біле: зима на ньому залишила холодний слід…

О. Черняк

2. Розгляньте фотографію. Доберіть словосполучення, які описують зиму.

Спишіть речення, вставляючи потрібні букви. Написання слів звірте з орфографічним словником.

1. Сніг у грудні глибокий — урожай високий. 2. Сумний грудень у свято і в буд..нь. 3. Заступи грудня дв..рима, то він тобі вікном улізе. 4. Грудень землю груд..ть і хату остуд..ть.

5. Груднева днина куца: сюди тень, туди тень — та й м..нув день. 6. Грудень — кінець року, а початок з..ми (Народна творчість ).

Прочитайте вірш. Випишіть виділені слова, поясніть орфограми.

Сиджу я біля підвіконня, Коли дивлюся — у садку На груші… яблука червоні Висять на самому вершку. Та от підкрався кіт-гульвіса, На грушу глянув, як сова, —

Червоні яблука знялися І — полетіли! Ну й дива! Взяв олівець я із пенала І записав в календарі: «Сьогодні вперше прилітали До нас у гості снігурі».

А. Качан

Запишіть і відгадайте загадку. Підкресліть слова, які пояснюють орфограму «Частка не».

Три брати ідуть по світу з осені назустріч літу. Перший — землю закував, лід під ноги нам поклав.

Другий — снігом засипає. Третій — віхолами грає. Нерозлучні три брати.

Не стрічався з ними ти?

За В. Верховнем