Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення — значущі частини слова. Спільнокореневі слова

Пригадаймо!

Позначення:

основа;

корінь;

префікс;

суфікс;

закінчення.

,П Р О Л І С К| и

1. Прочитайте текст. Випишіть виділені слова. Що їх об’єднує?

Як тільки починає відступати зима й на узліссях з’являються проталини, першими вітають весняне пробудження природи ран-ньоквітучі дикорослі першоцвіти: підсніжни-ки, білоцвіти, проліски, шафрани та інші.

Ці ніжні витончені квіти називають провісниками весни, символами пробудження природи, відродження життя. Але, на жаль, багато хто з нас появу першоцвітів спостерігають у переходах до метро, на вулицях і ринках, де продають рослини, занесені до Червоної книги України.

2. Чому не можна не лише рвати, а й купувати рослини, які занесені в Червону книгу?

Спишіть загадки. Поясніть роль слів-відгадоку будові слова.

1. Нас слова міняють часто, і, звичайно, це — на щастя, бо якби ми не мінялись, то слова б не поєднались.

2. Ми віддавна і віками

чесно дружимо з майстрами, які вміють нас так вжити, щоб нові слова створити.

Запам’ятаймо!

Слова складаються: а) з основи та закінчення; б) тільки з основи, закінчення не мають.

Основа — частина слова без закінчення, яка виражає лексичне значення слова.

Закінчення — змінна частина слова, яка служить для зв’язку слів у словосполученні й реченні.

Корінь — значуща частина слова, спільна частина спіль-нокореневих слів, яка виражає їх лексичне значення. Спільнокореневі слова утворюються за допомогою префіксів і суфіксів від одного кореня.

Наприклад: береза, березовий, підберезник.

Префікс — значуща частина слова, яка стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів.

Наприклад: летіти — прилетіти, облетіти, перелетіти, влетіти.

Суфікс — значуща частина слова, яка стоїть після кореня й служить для утворення нових слів.

Наприклад: сад — садок, садовий.

Запишіть спільнокореневі слова, зашифровані в «чарівних колах». Позначте графічно частини слів.

альня

пере ання

за ( чит ) ати ацький анка

ачка ач

ськии ництво онька

ничий

я

/ 7 Запам’ятаймо!

Корені слів, які звучать однаково, але мають різне значення, — це різні корені. Наприклад, слова вода і водій — не споріднені, бо в них корені різні за значенням.

У кожній групі поданих слів виберіть спільнокореневі і запишіть. Позначте корінь.

1. Бережок, бережливість, бережливий, бережно.

2. Дорога, придорожній, дорожній, доріжка, дорогий.

3. Сова, совок, совеня, совиний.

4. Сирість, сирий, сирник, відсиріти.

Спишіть текст. Позначте корінь у виділених словах.

Часто в березні зима ще могла нагадати про себе. Нерідко теплу погоду змінювали заморозки, пролітав сніг. Тому й кажуть, що в березня крутий характер: він і усміхнеться, і заплаче. Але все це — тимчасове явище. Хай там що, а березень, як мовить відоме прислів’я, березовим віником зиму вимітає (3 кн. «Український рік у прикметах і прикметниках»).

1. Запишіть слова, зашифровані в «чарівних колах», поясніть їх лексичне значення.

недо о

приX

с

від/

\ за

під писати

1 за

на V

J

/ пере

на Г

пере

в

4—^ об

в ^ До

2. Яка значуща частина слова допомагає змінювати значення цих слів?

Це цікаво!

У слові може бути 2—3 префікси, корені, суфікси.

Наприклад: перерозподіл, вогнегасник, садочок.

За допомогою префіксів утворіть антоніми до поданих слів.

Заїзд, зубатий, налити, прибувати.

Доберіть до поданих слів можливі означення, виділіть у них суфікси, запишіть.

1. Весна — гарна, … . 2. День — теплий, … . 3. Хмара — дощова, …. 4. Блискавка — біла, … . 5. Клен — гіллястий,

Перебудуйте словосполучення за зразком. Запишіть, позначивши суфікси.

Зразок. Вітер із моря — морський вітер.

Меблі з дерева, сік із малини, співи солов’я, одяг козаків, руки матері, слово вчителя, порада батька, табір студентів.

1. Спишіть текст. У виділених словах позначте префікс, корінь, суфікс, закінчення.

Сніг залишився тільки в ярках і вибалках — ніздрюватий, завіяний порохом, прижухлий. День і ніч дзюрчали з ярів каламутні струмочки. А на пагорбах під сонцем витиналася з відталої землі перша свіжа яскраво-зелена трава (За А. Шияном).

2. Доберіть синоніми до прикметників прижухлий, відталий.

1. Складіть слова за схемами. Запишіть.

2. Складіть із цими словами речення.

Виконайте тестове завдання.

Усі слова спільнокореневі в рядку

А дослід, дослідити, дослідник, дослідження Б радіус, порадниця, зрада, радість В нога, ніжка, підніжжя, ніж