ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

“І Значення мови в житті людини і суспільства. Українська мова — державна мова України

1. Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок.

Українці називають маленьку дитину, яка не вміє говорити, «немовлям». І хоч немовлята «не мовлять», вони розрізняють звуки, упізнають голос мами. Діти більше люблять ніжний людський голос, аніж тишу чи незнайомий шум. Співає дитині колискову мати: «Ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота…» Дитина ще не скоро вимовить ці слова, але в її пам’ять уже ввійшли своїм неповторним звучанням «сон» і «дрімота», «кіт-воркіт» і «тепла хата».

Мама співає «Котка». Прилітають і сідають на бильце колиски гулі-голуби. Вони воркують — теж розмовляють із дитиною. Так із маминою піснею приходить у світ дитини Слово.

2. Про що розповідається в тексті? Зробіть висновок: яке значення має мова в житті людини.

3. Поясніть значення виділених слів, використовуючи тлумачний словник.

5

Прочитайте подані висловлювання про мову. Поясніть, як ви їх розумієте.

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування (Панас Мирний).

Мову чудову, глибинне й пружне слово, немов гостру зброю, дав нам народ. Дав цю мову і наказав пильно, свято оберігати її чистоту, збагачувати й відшліфовувати до блиску, до гостроти разючої (П. Тичина).

Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам засуджує себе на злиденність душі (І. Цюпа).

Прочитайте вірші. Випишіть слова, що характеризують українську мову.

Вивчайте мову українську —

Дзвінкоголосу, ніжну, чарівну,

Прекрасну, милу і чудову,

Як материнську пісню колискову.

А. Каніщенко

Із слова починається людина,

Із мови починається мій рід… Моя ласкава, мамина, єдина — Щебече соловейком на весь світ.

Це цікаво!

Н. Рій

У світі понад сім мільярдів людей і приблизно три тисячі мов.

Прочитайте виразно вірш.

Буква до букви — слово вродилось, Заусміхалось, заколосилось;

Серце зраділо слову, як брату,

Слово — це щастя, слово — це свято.

Вчімося, друзі, слово любити.

Слово до слова — й думка сповита. Люди без думки — птиці безкрилі,

З думкою люди мудрі й щасливі.

Л. Чернецька

6

2. Яку думку висловлено в цьому творі? Як потрібно розуміти вислів Люди без думки — птиці безкрилі?

3. Як мова допомагає виражати думки, почуття?

1. Спишіть прислів’я та приказки, вставляючи потрібні слова з довідки.

1. Слово — не , як вилетить, то вже не спіймаєш. 2. Від гарних слів … не облізе. 3. Слів не розкидаєш, добру … маєш. 4. Хто говорить — … , хто слухає — жне. 5. Не заживає … від лихого слова. 6. Слово без … нічого не варте. 7. Мудре слово в … вагоме.

Довідка: громаді, сіє, рана, горобець, славу, язик, діла.

2. Чого навчають ці прислів’я та приказки? Чому мова є найкращим засобом спілкування? Які ще засоби спілкування між людьми вам відомі?

Усміхнімось!_

— Не вірю я приказкам.

— Чому?

— Приказка каже, що мовчання — золото. Я мовчав на уроці, а вчитель мені 12 балів не поставив.

1. Прочитайте текст. Спишіть.

Державна мова — це мова, законодавчо визначена як обов’язкова в органах державного управління, у громадських організаціях, навчальних закладах, у галузі зв’язку тощо. Українська мова як державна закріплена в Конституції України. Це одне з найпереконливіших свідчень самобутності й незалежності будь-якої держави.

2. Як ви розумієте поняття «державна мова»? Чому в Україні державною мовою є українська?

Прочитайте вірш. Визначте його основну думку.

Як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі, любіть свою мову й ніколи її не забудьте в житті.

Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба нам, є, а хто свою мову забуде, той серце забуде своє.

7

Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ.

В. Сосюра

2. Які ще мови ви вивчаєте? Яка роль кожної з них у житті людини? Чому потрібно знати державну мову?

1. Поміркуйте над змістом пісенних рядків А. Демиденка.

Якого ж ми будемо племені-роду,

Якщо буде в устах наша мова згасать?

2. Підготуйте твір-роздум на тему «Чому я розмовляю українською мовою?».

Користуючись малюнком, розкажіть про значення мови вжитті людини й суспільства.

українська фТф

рідна ми

мамина

барвиста t калинова солов’їна квітуча чарівна

безсмертна

прекрасна

барвінкова

МОВА*

співуча Чиї мелодійна 4г

дивовижна **

пізнаємо світ

.^уеїДОС^

держава

передаємо знання від покоління до покоління

народ

8

g 2 Частини мови. Основні способи їх розпізнавання

1. Прочитайте уривок із вірша Д. Білоуса «Злитки золоті».

Чи ти задумувавсь, відкіль оті у нашій мові злитки золоті?

Як намистини, диво калинове — частини мови!

Який співець, поет, який письменник уперше слово вигадав — іменник? Іменник! Він узяв собі на плечі велике діло — визначати речі, — ім’я, найменування і наймення.

Робота. Біль. І радість. І натхнення.

Ну а візьмімо назву — дієслово, само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу на нього не навів, а вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику-предмету якусь його ознаку чи прикмету. Числівник може визначить тобі число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника:

«За кого він у мові?» За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник замінювать числівник і прикметник).

9

Прислівник звик, незмінний в мові, ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: «Скромну роль я маю, але слова я в мові сполучаю».

І частка мовить: «Слово я службове, але людині чесно я служу.

І, будьте певні, в інтересах мови і так, і ні, де треба, я скажу».

А вигук може пролунать, як дзвін, у мові, мабуть, найщиріший він!..

2. Назвіть за допомогою вірша відомі вам частини мови. Якої частини мови ви не дорахувались у вірші? Скільки всього частин мови? Наведіть приклади.

1. Прочитайте текст. Доберіть заголовок.

Назву першого місяця осені вересень пов’язують із пахучою рослиною — вересом. Ця рослина, як і липа, має велике значення для бджільництва. Цвіте вона у вересні, в Україні поширена на Поліссі.

У вересні природа має свої особливості: довшими й прохолод-нішими стають ночі, уранці над землею стеляться густі тумани, нерідко трава біліє від паморозі.

Вересневі дні іноді нагадують тепле літо, а часом приносять холодні дощі.

2. Розгляньте таблицю. Розкажіть за нею про частини мови, наводячи приклади з тексту.

Назва частини мови

Що означає

На які питання відповідає

Іменник

предмет

хто? що?

Прикметник

ознаку предмета

який? яка? яке? які?

Займенник

указує на особу або предмет

хто? що? чий? який?

Числівник

кількість, порядок предметів при лічбі

скільки? котрий? котра? котре? котрі?

Дієслово

дію предмета

що робити? що зробити?

Прислівник

ознаку дії

як? де? куди? звідки? коли?

Виконайте тестові завдання. Запишіть визначення.

Морфологія — це А словниковий склад мови

Б розділ науки про мову, що вивчає звукову будову слова В розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови

2. Усі частини мови поділяються на А службові частини мови Б самостійні частини мови

В самостійні та службові частини мови, вигук

Запам’ятаймо! * •

Слова поділяються на частини мови за такими ознаками:

• що слово означає (предмет, дію, …);

• на яке питання відповідає (хто? де? …);

• які граматичні ознаки має (рід, число, …);

• яким членом речення виступає (підмет, присудок, другорядні члени речення).

1. Прочитайте текст. Випишіть по 6-7 службових і самостійних частин мови. За якими ознаками ви розпізнаєте прикметники та прислівники?

Із середини вересня птахи відлітають у вирій. Наші пращури, побачивши в небі ключ журавлів, приказували:

— З чужої сторононьки вертайтеся додомоньку!

При цьому годилося загорнути в хустку грудочку землі й тримати її до весни. Помітивши перший журавлиний ключ, що повертався з вирію, ту грудочку одразу закопували в полі чи городі. Це означало, що весна буде щедрою і буйною (3 кн. «Український рік у прикметах і прикметниках»).

2. Розкажіть про вересень у вашій місцевості.

1. Виберіть три слова із поданих прикметників, якими описують осінь. Які з них найчастіше вживаються в художніх текстах? З якими ознаками осені пов’язані ці прикметники?

Багата, барвиста, бурштинова, золота, кольорова, ошатна, пишна, прозора, яснолиста, кучерява, ніжна, печальна, розкішна, жовтокоса.

2. Складіть і запишіть твір про осінь, використовуючи такі прикметники: золота, щедра, лагідна, багряна, жовтолиста, журавлина, мінлива, шкільна.

3. Над кожним словом у першому реченні твору позначте, якою воно є частиною мови.