§27 Позначення звуків мови на письмі.

^ Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв є, ї, ю, я та щ

Пригадаймо!

Український алфавіт

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Be Єє Жж Зз Ии Іі Її

(а) (бе) (ве) (ге) (ґе) (де) (е) (є) (же) (зе) (и) (і) (ї)

Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф

(йот) (ка) (ел) (ем) (єн) (о) (пе) (ер) (ес) (те) (у) (еф)

Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя

(ха) (це) (че) (ша) (ща) (м’який знак) (ю) (я)

Спишіть текст. У виділених словах назвіть букви.

Коли відчуваєш зблиск першого променя на світанні, коли проймає спів соловейка поміж міських висоток, ти відчуваєш таємницю своєї країни. Рідна країна — це не лише найвідоміші архітектурні ансамблі, це не лише знані люди. Країна — це простір сили, простір казки й глибини! Це простір, у якому все живе і дихає до найменшої дрібнички. Щоб відчути країну, не треба їхати на край світу. Усе для щастя є поряд! Треба тільки відкритися і довіритися йому! (За Б. Гдалем).

Запам’ятаймо!

Буква — це графічне зображення звука. Звук ми чуємо й вимовляємо, а букву — пишемо й бачимо.

Не можна плутати назви звуків і букв. Наприклад, слово край складається зі звуків [к], [р], [а], [й], які ми позначаємо буквами к (ка), р (ер), а, й (йот).

Сукупність букв кожної мови, які розміщені в певному порядку, називається алфавітом.

За алфавітом подають слова в словниках, довідниках, складають списки тощо. Слова на однакову букву розташовуються за алфавітним порядком наступних букв.

Наприклад: калина, картка, каштан.

Запишіть назви міст України в алфавітному порядку.

Вінниця, Київ, Боярка, Рівне, Ковель, Житомир, Львів, Харків, Одеса, Чернігів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Луцьк, Алушта, Джанкой, Полтава, Луганськ, Бату-рин, Суми, Яготин, Черкаси, Горлівка, Ніжин, Євпаторія.

Прочитайте. Знайдіть порушення алфавітного порядку в переліку назв областей України. Запишіть правильно.

1. Волинська

2. Вінницька

3. Дніпропетровська

4. Донецька

5. Житомирська

6. Запорізька

7. Закарпатська

8. Івано-Франківська

9. Київська

10. Кіровоградська

11. Луганська

12. Миколаївська

13. Одеська

14. Полтавська

15. Рівненська

16. Сумська

17. Тернопільська

18. Хмельницька

19. Херсонська

20. Харківська

21. Черкаська

22. Чернівецька

23. Чернігівська

24. Львівська

Запишіть в алфавітному порядку назви 5-7 міст, що розташовані у вашій області.

Кількість звуків і букв в українській мові не збігається.

Букв

усього

=

букви на по значення голосних звуків

+

букви на позначення приголосних звуків

+

м’який знак (ь), що не позначає звука

=

+

+

1

Звуків

усього

=

голосні

+

приголосні

=

6

+

Точної відповідності між звуками та буквами немає, тому що:

1) ь (м’який знак) не позначає окремого звука: Тернопіль [терноп’іл ] — 9 б., 8 зв.;

2) буква щ позначає два звуки [ш] і [ч]:

Батьківщина [бат к’івшчина] — 11 б., 11 зв.;

3) звуки [дж], [дз] позначаються на письмі двома буква ми відповідно д і ж, д і з. Ці ж букви позначають окре мі звуки: [д] і [ж], [д] і [3]:

віджити [в’іджити] — 7 б., 7 зв.; джміль [джм’іл ] — 6 6., 4 зв.;

4) буква ї позначає два звуки — [йі]:

Київ [кийів] — 4 б., 5 зв.;

5) букви я, ю, є мають подвійне звукове значення:

^ [йа] — Румунія [румун ійа] — 7 б., 8 зв.;

^ [а] — Козятин [коз’атин] — 7 б., 7 зв.;

/ [йу] — юнак [йунак] — 4 б., 5 зв.;

\ [у] —Ізюм [із ум] — 4 б., 4 зв.;

^ [йе] — Євпаторія [йевпаторійа] — 9 б., 11 зв.;

Є ^ [е] — синє [син е] — 4 б., 4 зв.

5254а 1. Розгадайте кросворд «Країни — сусіди України» у зошиті.

1. Кишинів — столиця … . 2. Варшава — столиця … . 3. Москва — столиця … . 4. Братислава — столиця … . 5. Бухарест — столиця … . 6. Будапешт — столиця … . 7. Мінськ — столи-

ЦЯ • • • •

2. Запишіть слова-відповіді, у яких кількість букв і звуків не збігається.

Запишіть назви країн-сусідів України. Визначте кількість звуків і букв у кожному слові.

Польща, Румунія, Росія, Білорусь, Угорщина, Молдова, Словаччина.

;gg\ Прочитайте текст. Зробіть фонетичний розбір виділених слів за зразком.

Зразок. Україна [украйіна]

У —[у] — голоси., ненагол. к —[к] — приг., глух., тв. р — [р] — приг., дзвін., тв. а — [а] — голоси., ненагол.

[й] — приг., дзвін., м’як.

[і] — голоси., нагол.

н —[н] — приг., дзвін., тв. а — [а] — голоси., ненагол.

7 букв, 8 звуків.

Наша Вітчизна, наша Батьківщина — мати-Україна. Вітчизною ми називаємо Україну тому, що ми народжені в ній, у ній розмовляють рідною мовою і все в ній для нас рідне.

Батьківщиною ми називаємо Україну тому, що в ній жили наші батьки і діди, а матір’ю — тому, що вона годує нас своїм хлібом, зігріває сонцем, чарує красою природи.

Українська земля має багату історію, уславлену героїчними подвигами наших предків. За княжих часів українська держава була найбільшою в Європі.

Це цікаво!

Від назв перших двох букв різних алфавітів походять слова: абетка — від українських «а» і «бе»; алфавіт — від грецьких «альфа» і «бета»; азбука — від старослов’янських «аз» і «буки».

Усміхнімось!

Що посеред землі стоїть?

Хоч не риба, є в Дніпрі, Десні, Дінці, Дністрі, Дунаї.

Прочитайте назви міст. Випишіть ті, у яких кількість звуків і букв збігається.

Васильків, Гадяч, Гребінка, Грем’яч, Калуш, Канів, Ковель, Макіївка, Маріуполь, Олександрія, Судак, Ямпіль, Яремча.

Прочитайте текст. Випишіть слова, у яких є букви, що позначають два звуки.

Слово «Україна» означає країна, земля, край, де живуть українці. Ця назва вперше згадується 1187 року в «Руському літописі» на означення земель Київщини й Переяславщини. З найдавніших часів українські землі мали ще одну назву — Русь, Руська земля, а українці називали себе русичами, русинами, руськими людьми. Український народ належить до слов’янських народів. Поряд з українцями на території країни мешкають росіяни, поляки, білоруси, молдавани та інші народи (За О. Кучеруком).