§41 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака

Запам’ятаймо!

В українській мові м’якість приголосних на письмі позначають:

1) буквою ь (м’який знак): січень, льодовий;

2) буквами є, ю, я, коли вони стоять після м’якого приголосного: синє, люди, пісня;

3) буквою і: ліс, сірий.

1. Прочитайте прислів’я. Запишіть звуковим записом виділені слова.

1. Січень снігом січе, а мороз вогнем пече. 2. Січень без снігу — літо без хліба. 3. Січень січися, а ти до печі тулися. 4. Січень наступає — мороз людей обіймає (Народна творчість).

2. Які букви вказують на м’якість приголосних у виділених словах?

Прочитайте текст. Випишіть із тексту слова, у яких м’якість приголосних позначається буквами і, я, ь.

Січень вважається найхолоднішою порою року. Адже на цей місяць припадає найбільше морозних днів і снігопадів. Саме така погода, за тривалими спостереженнями, віщувала добрий урожай, тому й казали: «Хвали січень сніговий!» Що більше було опадів, то щедріше зволожувалася навесні земля (3 кн. «Український рік у прикметах і прикметниках»).

Відгадайте загадки. Зробіть звуковий запис відгадок. Визначте, за допомогою яких букв у них позначено м’якість приголосних звуків.

1. Шумить, гуде і все горою іде.

2. Хто перший у хату заходить?

Виконайте тестове завдання.

Усі підкреслені букви позначають м’який приголосний звук

у рядку

А шість, ліцей, міркувати, піти Б ізюм, пиріг, тюхтій, ллється В діти, тямити, нюх, синє

Запам’ятаймо!

Правила вживання м’якого знака

ь пишеться

ь не пишеться

1. Після м’яких д, т, з, с, ц, л, н:

а) у кінці слова: мідь, гість, зав’язь, вісь, олівець, сіль, олень;

б) у середині слова перед буквами, що позначають тверді приголосні: дядько, різьба, косьба;

в) перед я, ю, є, що позначають два звуки: мільярд, портьєра, досьє;

г) перед о: дьоготь, льон.

1. Після б, п, в, м, ф:

голуб, насип, любов, вісім, верф.

2. У дієсловах на -ться: вибачається, умивається.

2. Після букв ж, ч, ш, щ: ріж, річ, вишня, хвощ.

3. Після букви л, що позначає м’який приголосний, який стоїть перед іншим м’яким приголосним: їдальня, пальці, сільський.

3. Після букви р: базар, кобзар, писар.

4. У буквосполученнях -льк-, -льч-, -льц-, -ньк-, -ньч-, -ньц-:

лялька — ляльчин — ляльці,* ненька — неньчин — неньці

4. Після букв н, л у буквосполученнях -лк-, -лч-,

-лц-, -як-, -нч-, -нц-: Наталка — Наталчин — Наталці; хустинка — хустинці

Букви, після яких пишеться м’який знак, легко запам’ятати, якщо скласти з ними таке речення:

Нам треба добре запам’ятати ці сім літер.

Перепишіть речення. На місці крапок, де потрібно, вставте м’який знак.

1. Гриц.. завбільшки із мізинец.. , але еправж..ній коляди-нец.. . Колядує, як годит..ся: «Коляд-коляд-коляд..ниця!» (Д. Білоус). 2. Прийшла осін.. смутна, прийшла зима л..юта,

а сосон..ці байдуже! (Олена Пчілка).

3. Низ.жо, низ.жо я зігнувс.. і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміх-нувс.. і подав сірен.жу лапку (О. Олесь).

4. Цілий міх гостин..дів нашій госпо-дин..ці (Є. Гуцало).

Спишіть текст. Підкресліть слова з орфограмою «Правопис м’якого знака». Поясніть правопис.

Колись наші пращури Новий рік зустрічали навесні. Із запровадженням християнства в Київській Русі 988 року новоліту-вання перенесли на вересень. Згодом його почали відзначати в січні. У січні святкують велике християнське свято — Різдво.

Виконайте тестове завдання.

М’який знак треба писати в усіх словах рядка

А бул..ба, мал..ви, перстен.. , секретар..

Б першіст.. , стрибунец.. , близький, піднімаєтеся В вишен.щі, вигул..кнути, крад.жома, у спіл..ці

Прочитайте вірш. Випишіть слова, у яких м’якість приголосного передається за допомогою ь, я, ю, і.

Січень

Дідусь Січень сніговий Випустив пухнастий рій, Нарядив у диво-шати Поля, діброви і хати.

Сам насунув білу шалю З блискітками із кришталю, Теплу шубу одягнув,

Биті валяночки взув.

Ой, щипає личко, вуха Зла мачуха-завірюха. Надулася, наче міх,

Дме, дітей збиває з ніг.

Проте хлопчики й дівчата Впевнено ведуть санчата.

З гірки лине сміх і крик,

А мороз скрипить: рип-рип…

Б. Козярський

Розгадайте ребуси. Запишіть слова-відгадки. Поясніть правопис м’якого знака.