§ 48. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні

Порівняльний зворот — це другорядний член речення, який приєднується до пояснюваного слова за допомогою порівняльних сполучників як, мов, немов, неначе, наче, мовби, немовби, нібн, начебто, буцім, буцімто.

Порівняльний зворот, порівнюючи одні предмети з іншими, образно характеризує їх.

Порівняльний зворот може бути виражений:

• іменником у називному або непрямому відмінку: Дуб стоїть, як воїн. Треба навчитися шанувати свою Батьківщину, як матір (А. Яна);

• прикметником: Повітря тут у видолинку особливо прозоре, наче скляне (В. Пономаренко);

• займенником: Волю першу твою виконаю, як мою;

■ дієприкметником: Микола раптово пішов, а Марія залишилась стояти, як вкопана (В. Під могильний);

• дієприслівником: До хати, наче рятуючись, вбіг Микопка (В. Підмогильний);

• числівником: Всі, як один, вони повернулись до рідного села (3 журн.);

• прислівником: Далекий ліс також видавався не сірим, як раніше, а бархатно-чорним (О. Десняк).

Порівняльний зворот у реченні може виступати:

• обставиною способу дії: Над нами день встає, як стяг зорі багряний (В. Сосюра);

• обставиною мсти, часу, місця, причини: У цей час. наче на сміх, зайшов до передпокою вітчим і щось почав розповідати… (А. Яна). Ганна була такою ж стрункою та привабливою, як колись (О. Донченко). Рівний голос батька лунав з лісу, наче з якогось приймача (Ф. Маківчук). Василина повільно, наче побоюючись, повернулась до нього (і. Нечуй-Левицький);

• означенням: Великі, як блюдця, темні очі коричнево-карого, аж червонуватого, кольору виглядають із довжелезних вій (В. Совко);

• присудка: Вийшовши з вулички. Гнат наче впірнув у море білого світла (М. Коцюбинський).

УВАГА! Порівняльний звиро» в жодному разі не слід ототожнювати з порівняльною підрядною частиною складнопідрядного речення. Відмінність між ними полягає в тому, ідо підрядна частина містить граматичну основу: A тепер) у серці щось тремтить і грає, як тремтить на сонці гілка золота

Також порівняльний зворот ся ід відрізняти від прикладки зі словом як: Тарас Шевченко як художник посідає одне ? найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві.

Порівняльні звороти в усному мовленні виділяються інтонацією, а на письмі — комами. Якщо зворот стоїть в середині речення, то коми ставляться з обох боків: Чорногуз стояв у господі, клацаючи дзьобом, наче розмовляючи сам із собою (Ю. Яновський). Час летів, немов на крилах, і. мов сон, життя минало (Л. Українка).

Порівняльні звороти не відокремлюються:

• якщо порівняльний зворот є частиною присудка: 3 кожним порухом твоя сила мовби міиніє (О. Гончар). Село на нашій Україні — неначе писанка село (Т. Шевченко);

• якщо перед ппрівняльним зворотом є орислівники майже, зовсім: Ходжу на лижах майже як пінгвін (Л. Костенко);

• якщо ппрівняльний зворот входить до складу фразеолог ізмів: Став і дощик накрапати, поливає як з відра (Г1. Грабовський). Від люті став Штрайбель червоний як рак… (І. Нехода).

352

ВПРАВИ

ВПРАВА 216. Запишіть речення. Знайдіть і підкресліть порівняльні звороти. Поставте, де потрібно, пропущені розділові знаки. Обгрунтуйте їх.

1. Благословенна в болях ран степів широчина бездонна, що як зелений океан тече круг білого Херсона (Л/. Рильський). 2. Посипався як з решета наглий краплистий дощ, а далі полив як з відра. (/. Нечуй-Левицький). 3. В синіх скелях поезії волею й розумом я обтесую слово мов камінь тверде (В. Забаиопанський). 4. Любіть Україну як сонце любіть як вітер, і трави, і води (В. Сосюра). 5. Листку подібний над землею, що вітер з дерева зрива, хто мову матері своєї як син невдячний забува (В. Сосюра). б. У книги люди наче бджоли в соти знесли духовний, чародійний мед (Д. Павличко). 7. Гори збудились і лине як птах пісня весела і сміла (Д. Павличко). 8. Задумана береза над яром посумніла і мов золоті сльози без вітру ронить додолу свої пожовклі листочки (/. Фраико). 9. Погляди збираю наче квіти, погляди зриваю наче цвіт на безмежних велелюддях світу, і від того не бідніє світ. (Є. Гуцало). !0. Я не на те, слова, ховала вас і напоїла кров’ю свого серця, щоб ви лилися мов отрута млява і посідали душі мов іржа (Д. Українка). II. Голова без розуму як ліхтар без свічки {Нар. те.).

12. Неволя як той чад задурманила людям голови {П. Мирний).

353

23* Бікзіью О. Укр. нова Комплексна підготовка до ЗНО

1381. Речення з порівняльним зворотом

А Білосніжні хмаринки, як пір’я, легенько пливуть краями неба.

Б Село, зачароване зоряним небом, синіє розкиданими хатками.

В Шуміла річка, вкрита білими сережками піни.

Г Так йому треба, як лисому гребінця, сліпому дзеркала, глухому музики.

Д Заходить сонце, сповіщаючи засуху і спеку

1382. Речення з порівняльним зворотом

А Хлопець і тепер карбованця варт, а як йому боки намнуть, то два дадуть.

Б На дощ ще і хмари не збираються, а вона вже змокла, як квочка.

В Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, расно вкриті краплистою росою.

Г Хліба, змиті дощем, яскраво зеленіли.

Д Клим, з бичачою шиєю, мав уже власний розум і кулаки не менші за батькові.

1383. Речення з порівняльним зворотом А Як гарно пахне сіном молодим!

Б Усе ніби поменшало і звузилось: і дорога, і городи, і стежка в березі, і круча над Россю. В Чисте морозяне повітря немов наливає наснагою все тіло.

Г Білосніжні хмаринки, як иір’я, легенько пливуть краями неба.

Д Духмяно пахли бур’яни, як пахнуть тільки у серпні.

1384. Речення з порівняльним зворотом

А Осяяний сонцем, перед нами розкрився зовсім новий світ.

Б Степ, струснувши з себе росу та зігнавши примітні тіні, горить рівним жовто-зеленим

кольором.

В Навкруги, мов дніпрові круті береги, стіни жител червоні та сірі Г Життя було як вірш без пунктуац».

Д Її постать відбивала рішучість обороняти свою честь, як звір обороняє своє життя.

1385. Речення з порівняльним зворотом

А Чсрниш дістав трикутник листа і. нахилившись до багаття, розгорнув його. а|

Б Як тільки заплющую очі — кімната раптом щезає. Б| ^

В Може, ви чули, як пахне земля?

Г Гей, дубоньку, чи будеш ти стояти, як сива голова мол схитнеться?

Д Все море стало червоне, наче розпечене залізо.

1386. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поставити в реченні (розділові знаки пропущено)

В Руки зробилися як лід.

Г Про масштаби Довженка як письменника можна судити з його найбільшої літератур-

А Це місто прекрасне як усмішка долі. Б Дощ ллє як з відра.

ної праці — «Зачарованої Десни». Д Сидів не більш як півгодини.

354

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□£□

< -а ш ц щ. < ш а и щ <иш u щ < ш ш l щ

1387. Кому геред як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поставити в реченні (розділові знаки пропущено)

А Максим почервонів як рак. а[_|

Б ЗІ степу ЯК ІЗ ВОГКОЇ печери ТЯГЛО СВІЖОЮ прохолодою. Б|—І

В Розглядаємо вашу відповідь як згоду. BLJ

Г Роботи вистачило не довше ніж на два дні. ‘ —

Д Чисті та свіжі стіни ніби випромінювали ласку. ^—

1388. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поставити в реченні (розділові знаки пропущено)

А Він вискочив наче Пилип з конопель. аЩ

Б і сорок літ ішов Франко-сіяч — і спів його звучав не раз як плач… Б[_,

В Він справді здригнувся немов ступив у сіудену воду. ВІ І

Г Вперше в Канаду я потрапив як турист. _І

Д Свіжий перший сиіг укрив долини ніби тонким дорогим полотном. ^—’

1389. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поставити в реченні (розділові знаки пропущено)

А Ні риба ні м’ясо а шось наче гриб. А

Б Ніч наче озеро в берегах неба. Б{~^

В На серці її немов кригу льоду посаджено. В =

Г Ліс зустрів мене як друга иізнім дзвоном солов’їним, ніжним голосом зозулі. г _

Д Припадаю вустами до слова мов до стиглого грона калини. ДІ—і

1390. Кому перед як (мов, наче, немов, ніби, як і, ніж і тощо) потрібно поставити в реченні (розділові знаки пропущено)

А Увесь світ був як казка повна чудес. aQ

Б Він був неначе сонний. Б|

В Українська пісня «Віють вітри, віють буйні…» популярна в Канаді як англомовна. в[_

Г Зникло лихоліття наче уві сні. Г _

Д Марко Вовчок у роки перебування у Франції виступала як французька письменниця та Д— перс квадач пригодницьких творів Жуня Вериа.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання