§24 Приголосні тверді і м’які

Запам’ятаймо!

Приголосні звуки бувають тверді і м’які: сад — сядь: [сад] — [сад’].

[‘] — позначення м’якості приголосного.

[’] — позначення пом’якшення приголосного.

з

в

У

к

и

Тверді, що не мають парних м’яких (13 звуків)

[в], [м], [п], [б], [ф], [г], [ґ], [х], [к], [ж], [ч], [ш], [дж]

Тверді

М’які

9

[дз]

пар + 1

[дзі

Запам’ятати сім м’яких приголосних легко за допомогою вислову: «Де ти з’їси ці лини». А ще до м’яких приголосних належать дз, р.

Тверді, які не мають парних м’яких, пом’якшуються, на що вказують на письмі букви і, я, ю, є: [зав’ір уха], [г’ірко], [б’уро], [б’аз ].

Прочитайте слова вголос, виділяючи склади. Вимовте попарно приголосні звуки. Які з них — тверді, а які — м’які? Які букви позначають вимову м’якого приголосного?

Вода — дятел; небо — синє; луки — лютий; тиша — тісто.

Прочитайте слова. Назвіть тверді, м’які, пом’якшені приголосні звуки.

Вітер, зима, кінь, село, сіно, хмара.

Спишіть текст. У виділених словах однією лінією підкресліть тверді приголосні, двома — м’які, хвилястою — пом’якшені.

Зима приїхала на білім коні і покрила поля білою наміткою. У лісах заскрипіли сосни під вагою снігу, ріки задубіли під гострим подихом зими (За І. Франком).

Спишіть текст. Підкресліть м’які приголосні.

І сонце світить, і сніг куриться. Дужий вітер в обмерзлих деревах. Ніде ні душі. Ліс і поле. Куриться над полем сніг до самого сонця, туманного, завихреного клубами сухої снігової куряви (За О. Гончаром).

Прочитайте прислів’я. Випишіть слова, у яких немає м’яких і пом’якшених приголосних.

Багато снігу в році — багато хліба на тоці.

Уночі був іній — удень сніг не випаде.

Знає сорока, де зиму зимувати.

Пищить снігур — скоро зима буде.

Відгадайте загадку. Випишіть слова з м’якими приголосними.

Стало біло навкруги — я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма здогадались?

Я — … .

2. Запишіть назви предметів живої та неживої природи, у яких є тверді приголосні.

Дайте відповідь на запитання. Запишіть виділені слова, назвіть м’які та тверді приголосні.

Чим кінчається день, а починається ніч?

Усміхнімось!

Прочитайте вірш. Випишіть слова з літерою і. Зробіть звуковий запис цих слів.

Рукавички

Рукавички, рукавички, чом у вас погана звичка? Чом учора тишком-нишком заховалися під книжку? Чом носили вуглячок, наробили дірочок?

Вранці ж впали у корито, бабця мусила сушити.

Потім влізли у рукав, ледве з татком розшукав. А оце під частоколом загубили ви Миколу. Мусить він ходить без вас, щоб провчити вас хоч раз!

В. Ладижець

Відгадайте зашифровані в малюнках слова. Запишіть їх, підкресліть тверді приголосні.