г) прийменник + займенник

внічию, втім, навіщо, нащо, почому,

але: до чого, за віщо, за що

0 прийменник + прислівник

віднині, дотепер, забагато, навічно, надовго.

назовсім, насправді, повсюди, подекуди, пот-

роху’

Примітка. Прислівники слід відрізняти від

вивчити напам’ять — подарувати на пам’ять; пазу-

інших однозвучних частин мови (за контекстом)

стріч один одному — на зустріч з випускниками

2) утворені з кількох основ

босоніж, ліворуч, шпиви<)куруч, горілиць, натще-

серце, повсякчас, чимдуж, мимохіть, тимчасово

І) утворені за допомогою часток аби-.

абияк, чимало, щороку, щодуху, якраз, щонай-

ані-, чи-, де-, що-, як

дужче, анітелень, анітрохи, якнайдовше

1) утворені від повторення приспів-

никових основ:

а)однакових

тихо-тихо, ледь-ледь

б) близьких за значенням

тишком-нишком, сяк-так, любо-дорого

в) ветонімічних

вгору-вниз, сюди-туди

2) утворені від прислівникових за

як-не-як, всього-на-всього, будь-що-будь, коли-

іменникових основ, що втратили самос-

не-коли, віч-на-віч, пліч-о-пліч

тійне лексичне значення, зі службовими

Слід запам’ятати! 11о-лапгині, на-гора, десь-

словами між ними

інде, десь-колись

Примітка. При повторенні інших частин мови з

сам на сам. один на один, рік у рік, день у день.

лринменником між ними все пишеться окремо

‘■&

3) утворені від прикметникових та

по-нашому, по-своєму, по-бойовому, по-україн-

займенникових основ за допомогою пре-

ськи. по-вашому, по-людськн, по-товариськи.

фікса по- та суфіксів -ому, -іму, -и,

по-перше, по-п ‘яте

а також від порядкового числівника

за допомогою префікса по- та суфікса -е

4. Утворені задопомогою часток будь-,

будь-де, як-небудь, казна-як. хтозна-куди, як-

-иеоудь, казна-, -хтозна, -от, -таки:

таки, десь-то, як-от

277

0 S

s g

V >•

1 і

І) утворені від іменника, що не втратив свого самостійного лексичного значення, та прийменника (між іменником і прийменником можливе означення, виражене прикметником, займенником, числівником)

без відома, без жалю, без кінця, без угаву, до пуття, до лоду, до крихти, до пори до часу, до пари, до лиця, з болю, з розгону, на рівні, на жаль, на диво, на ходу, на славу, по правді, через силу, як слід, у стократ, уві сні, як треба, у поміч, раз у раз

1 S 5 ° а. ї

2) утворені від двох іменників з двома прийменниками

з ранку до вечора, з дня на день, з боку на бік

О ®

3)утворені від сполучення повного прикметника з прийменником

в основному, в цілому

4) утворені поєднанням по, на з кількісним числівником: по два, на три, на п’ять, по десять; та прийменника по зі збірним числівником

по двоє, по п ‘ятеро

УВАГА! Варто розрізняти прислівники, складені з прийменників або часток і різних частин мо »и та прийменники або част н о окремо вживаються ві іменників прикметників і по.і. Порівняйте

Вивчити непом ‘ять і На пам ‘ять уже не надіюсь.

Уродило овочів доволі і Прагнення до волі.

Доведеться зрештою працювати і Доведеться з рештою учнів попрацювати додатково.

Заіїти всередину і Зайти в середину круга.

Всередині розміщений механізм і Потрібне правило знайшла в середині розділу.

Читати уголос і У голос талановитого співака можна закохатися Бережи честь замолоду і За молоду зміну не соромно.

Зустрілися востаннє і В останнє літо перед випуском помандрував у Карпати.

Бабуся йшла помалу і Піди по малу чашечку.

Тканину згорнули втроє і Матуся ледве встигала зносити речі в троє саней.

Пішли із стадіону удвох і Не було причти для суперечки у двох друзів.

Матч зіграли внічию і Поселили в нічию хатину.

Нащо мені чорні брови і На що потрібно звернути увагу в першу чергу?

Ми теж збираємося но екскурсію і Він не міг відповісти на те ж запитання, що і я.

ВПРАВИ

ВПРАВА 173. Прочитайте. Випишіть прислівники разом зі словами, до яких вони відносяться. Визначте їх вид за значенням.

і. Ліворуч і праворуч понад берегами річечки вже заструмував тонкими пелюстками надвечірній туманець, повиснув над жовтими травами (Є. Гуцало). 2. Навколо жито, тільки неподалік гордо стоїть невисока крислата польова груша, кидає довгу тінь до села (Ю. Збанацький). 3. Зараз коло неї, мов під охороною маленьких трохи потвердих, темно-зелених листків, тулилася блідо-рожева рожа, що тільки наполовину розцвілася. 4. Та рожа звисала геть поза край склянки. І великі, майже блискучі листки хилилися довкола неї ніжно та намагалися якнайближче притулитися до неї (О. Кобилянська). 5. За ці чотирнадцять діб балвнеування над урвищем, віч-на-віч із смертю, він, поминувши голубе дитинство, одразу став дорослим (Б. Олійник), б. Удень і вночі, у будень і свята, спекотливу днину чи сльоту — від зорі до зорі несе в полі свою трудну вахту господвр землі {В. Скуратівський). 7. За своє довговічне існування Києву доводилося не раз боронитись і бутв дощенту зруйнованим (/7. Паич). 8. Було щось 278

невимовно радісне, життєдайне в цьому сонячному дощі.. (О. Довженко). 9. «Чоловік тричі дивний буває: як родиться, жениться і вмирає», — мовиться про людське життя у прислів’ї.

ВПРАВА 174. Від поданих прислівників утворіть усі можливі форми вищого і найвищого стуле-нів порівняння.

Зразок: Високо -» вище, більш високо, значно вище, набагато вище, найвище, найбільш високо. щонайвище.

Вузько, низько, добре, холодно, багато, дорого, гарно, далеко, погвно. тихо. * І.

ВПРАВА 175. Спишіть речення, утворюючи від поданих у дужках слів прислівники вищого чи найвищого ступенів порівняння. Підкресліть прислівники як члени речення.

І. Місяпь все (щедро) оббризкував сяйвом оброшені дерева і шляхи (Чітко) вимальовувалися нс-розсідлані коні (М Стельмах). 2. (Часто) трапляються перлини молочно-білого кольору, (рідко) — ніжно-рожевого або з жовтуватим відтінком. 3. Звірині й пташині сліди в лісі (гарло) видно взимку (З журналу) 4. Тьма, як вода у повідь, заливала все (широко) й (широко) степ, здіймалась усе (високо) та (високо) і нарешті злилась з темним і густим небом (В. Винниченко).

279

ВПРАВА 176. Вставте в подані прислівники пропущені н або нн.

Натхнен_о, попідтин_ю, невиправдан_о, спросон_я, широчен_о, стурбован_о, щоден_о,

віддай_о, невпин_о, шалей_о, туман_о, схвильован_о, незрівнян_о, стривожен_о, невбла-

ган_о, багрян_о, безвин_о, безперестан_о, ображен_о, гуман_о.

ВПРАВА 177. Запишіть прислівники в три колонки: разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

Без/відома, будь/де, на-жаль, тишком/нишком, хтозна/як, в/голос, до/гори, сяк/так, по/українському, по/латині, по/перше, куди-небудь, хтозна/коли, казна-коли, аби/то, так/то, ку-ди/небудь, по/господареьки, по/нашому, пліч/о/пліч, без/вісти, вряди/гори, таким/чином, тим/часом, по/суті, на-жаль, раз/у/раз, a-цілому, день/у/день, на-зустріч, на/силу, с/краю, мимо/хггь, що/найкраще, аби/куди, ані/трохи, поки/що, шо/ночі. яко/мога, до/телер, як-найдовше, без/жалю, на/совість, як/слід, на-двоє, у/трьох, у/середині, ледве/ледве, як/не/як, кінець/кінцем, де/коли, поза/вчора, чим/раз, без/ліку’, a-основному, на/гора, в/решті/решт. І

ВПРАВА 178. Складіть і запишіть речення із поданими прислівниками та співзвучними з ними словами. Поясніть, чим зумовлена відмінність у їх написанні.

І Іасторожі — на сторожі, назустріч — на зустріч, доволі — до волі, усередині у середині, по-третє — по третє, вгору — в гору, вниз — в низ, докупи до купи.

280

ВПРАВА 179. Замініть подані сполуки слів синонімічними прислівниками. Поясніть правопис. Французькою мовою; кожної суботи; латинською мовою; не зовсім прокинувшись; у два рази; на швидку руку; дуже рано; на голодний шлунок; в усіх місцях; дуже розсердившись; наодинці з ким-небудь; голими руками; не поміркувавши.

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1126. Виділене слово с прислівником у рядку А на/днорі в Івана

Б скаржитися на/нам’ять В спуститися з/гори Роман-Кош Г a/день народження Д з/гори лине пісня жайворонка

1127. Виділене слово с прислівником у рядку А в/горі чувся крик невидимого птаха

Б у справі покладайся не лише на/силу, а й на розум В підійшли до/гори Ай-Петрі Г а/горі проклали тунель Д постукати в/останнс вікно

1128. Виділене слово є прислівником у рядку А йти но/весняному снігу

Б в/голос додалась сумна нотка В побачитися в/останнс Г пройти по/сусідському полю Д у/двох будинках

1129. Виділене слово с прислівником у рядку А на/зустріч вітру

Б піти у/бік річки В зайти a/середину хати Г по/весняному тепло Д летп и по/весняному небу

1130. Виділене слово с прислівником у рядку А іти ііо/осінмьому лісу

Б по/осінньому прохолодно В no/д птичому личку Г пройти по/батьківському подвір’ю Д школярі зібрались на/зустріч із ветеранами

бП в; г

281

1131. Усі прислівники якісно-означальні в рядку А гарно, розумно, радісно, по-весняному Б нині, пішки, мало, весело

В вдало, гаряче, навмисне, спересердя Г добре, наполегливо, погано, важко Д спекото, холодно, гірко, вдалині

1132. Усі прислівники способу дії в рядку

А завжди, учора, по-англійськи, здалеку Б понині, одвіку, сьогодні, багато В гуртом, уплав, по-нашому, по-материнськи Г вгорі, знизу, по-братськи, завзято Д мило, зозла, щороку, по-пластунськи

1133. Усі прислівники часу в рядку

А зранку, віднині, навік, взимку Б набакир, сміливо, навесні, позавчора В непереливки, щомісяця, післязавтра, колись Г зухвало, мізерно, спочатку, переконливо Д раптово, наприкінці, зопалу, просто

1134. Усі прислівники місця в рядку

А зліва, здалеку, сліпо, зосереджено Б спросоння, внизу, назустріч, карколомно В рано, гуманно, смішно, навколо Г віддалік, пізно, ввечері, високо Д нагорі, попідтинню, ліворуч, посередині

1135. Усі прислівники мети в рядку

А навмисне, наперекір, напоказ, жартома Б дарма, зумисне, зопалу, згарячу В нашвидкуруч, всерйоз, ненароком, тихо Г вголос, навшпиньках, зосліпу, на щастя Д замолоду, на зло. мимохіть, зпересердя

1136. Правильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у рядку А дорожче, поганіше, ліпше, найрадісно

Б више, найкраще, більш популярно, менш вправно В веселіше, завесело, занадто голосно,

Г маліше, якнайголосніше, дуже швидко, помалу Д голосніше, більш вдало, зовсім мало, прекрасно

1137. Правильно утворені фпрми ступенів порівняння прислівників у рядку А старанніше, більш виважено, найкраще, якнайшвидше

Б найгірше, гіркіше, нонаджорстоко, більш низько В найменш популярно, захмарно дорого, щонайсильніше, дуже добре Г найбільш густо, наймиліше, висче, дорогше Д менш прекрасно, дужче, найбільш часто, трошечки

1138.1 Іравильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у рядку А тепліше, найсміливіше, більш низько, низче Б внсокішс, гарніше, товстіше, суворіше В зовсім просто, найпростіше, щоякнайпростіше, саме простіше Г дуже весело, солодкіше, дорожче, якнайдешевше Д найогилніше, більш доречно, якнайдружніше, найбільш спекото

282

ЗНЯВ POQPQ шш глпгп

< « оз u сі ^Taisauct < м са u ct «taeauct

1139.1 Ірелильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у радку А дуще, менш рішуче, найголовніше, найменш вигідно Б повніше, найповніше, більш повно, найбільш повно В смачно, дуже смачно, несмачно, дуже несмачно Г швидкіше, голосніше, біліше, добріше Д солодкіше, легкіше, більш грамотно, найпрестижніше

1140. Правильно утворені форми ступенів порівняння прислівників у рядку А демократичніше, більш приязно, менш веселіше, красивіше

Б коротше, величніше, шолкнайбшьш зухвало, бшьш вередливіше В найсміливіше, найголосніше, понадголосно, ледь чутно Г дужче, сильніше, сміливіше, відважніше Д найменш дорожче, довше, щоякнайменше, пристойніше

1141. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А коли/ііс/коли, на/в/з/догін, по/маленьку, у/наслідок

Б ледве/ледве, врешті/решт, десь/не/десь, часто/іусто В по/своему. по/одиніїі, десь/інколи, ні/на/гріш Г з/на/двору, на/в/проти, сам/на/сам, спід/споду

1142. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А рано/по/раненьку, на/виворіт, без/вісти, на/тще/серце

Б без/віцома, на/зло, на/віки, десь/інде В казна’де, якось/то, будь/коли, дс/небудь Г в/нічию, одним/один. до/пари. в/далечінь

1143. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А віч/ніі/віч, по/друге, хоч/не/хоч, сяк/так

Б з/дня/нв/день, з/діда/прадіда, виднмо/невидимо, по/за/торік В в/цілому, по/людськи, слово/в/слово, з/рештою Г коли/нс/коли. но/всяк/час, без/краю, по/сусідству

1144. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А дарм.ч/що, з/рядості, иа/відмінно, на/швидку

Б над/силу, не/до/ладно, на/в/тікача, на/вибір В з/гарячу, по/латині, з/під/низу, до/путгя Г давним/давно, пліч/о/плїч, сяк/так, по/нашому

1145. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/їхньому, як/кеяк. по/одному, коли/неЛсоли

Б по/одинці, босо/ніж, стрім/голов, на/совість В за/рахунок, шо/духу, на/відріз, по/латині Г як/найкращс, до/лиця, на/весні, все/одно

1146. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А спід/тишка, чим/дуж, на/різно, по/части

Б на/жаль, волею/не/волею, з/переляку, в/розсип В в/нагороду, то/рік. хтозна/що. сто/крат Г за/ради. сам/на/сам, по/тихеньку, без/кінця/краю

1147. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/олинці. на/гора. до/речі, по/щирості

Б на/при/кінці, в/різно/біч, до/щенту, до/дому В у/продовж, під/ropy, нв/біс, одни/в/однн Г ось/ось, за/одно, по/п’яте, на/в/скіс

А □

вС

rL

283

та и > ч я я > іял> т я si > т яп >

пггп пппп пггп ппт пггп

1148. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/восьмеро, зо/зла, з/рання, на зразок

Б рано/вранці, на’а/рад. одии/по/одному В чим/скоріш, в/поперек, у/щерть, у/трьох Г по/можливості, навмисне, за/законом, на/прокат

1149. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/перше, в/плав, на/швидкуруч, у/тричі

Б за/панібрата, без/жалю, від/разу, десь/не/десь В спокои/віку, на/зло, під/боком, давним/давно Г що’найбільше, тим/’часово, стрім/голов, на/решті

1150. Разом усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А по/маленьку, до/віку, над/вечір, мимо/хідь

Б в/цілому, по/всяк/день, без/сліду, о/півночі В на/передодні, за/молоду, до/смаку, на/славу Г по/за/торік, по/одному, на’вмисно, а/зимку

1151. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А без/відома, до/пуття, до/снаги, на/прощання

Б за/надто, без/угаву, до/часу, до/побачення В з/нічев’я, до/загину, за/рахунок, без/просипу Г до/нині, до/вподоби, а/обріз, на/вибір

1152. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А на’останку, без/упину, на/дозвіллі, с/тиха

Б за/кордоном, з’краю/в’край, до/останку, на/віки/вічні В без/потреби, без/черги, до/долу, під/час Г наАвидноті, в/роздріб, під/силу, до/пори

1153. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А до/краю, в/ноіу, в/решті, на/совість

Б без/промаху, на/шкоду, до/лиця, на/нівець В до/діла, поза/сумнівом, з/дому, до/сих/пір Г на/вигляд, з/болю, о/півночі, на/жапь

1154. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А нв/з/руки, над/голодь, з/віку/правіку, на/зразок

Б до/сьогодні, більїи/менш, віро/гідно, на/зорі В ні/на/гріш, з/діда/прадіда, на/пам’ять, на/вагу Г на/відмінно, з/відома, без/піку, над/силу

1155. Окремо всі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку А до/ладу, з/переляку, на/льоту, уві/сні

Б мало/помапу, на/світанку, на/пів/дорозі, з/розгону В під/вечір, на/показ, на/мить, у/зв’язку Г без/кінця, під/боком, з/середини, з/огладу