§ 37. Прислівник як частина мови

Прислівник це незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, стану або ознаку іншої ознаки {дуже добрий, співати голосно). На відміну від інших самостійних частин мови, прислівник не змінюється ані за числами, ані за відмінками, не має він також і юнак роду.

Прислівники мають аластиві лише їм словотворчі суфікси -о, -е: весело. добре;-и, -ому, -ему: по-українськи, по-твосму.

У реченні прислівник найчастіше виступає обставиною: Тихо пливе блакитними річками льон (М. Коцюбинський). Рідше прислівник може виступати в ролі іменної частини складеного іменного присудка: Сонце низенько, то й вечір близенько: неузгодженого означення: Ми пили каву по-турецьки.

Розряди прислівників за значенням

За значенням і роллю в реченні прислівники поділяють на означальні й обставинні.

Означальні прислівники

якісно-означальні

добре, наполегливо, погано

кількісно-означальні

мало, надвоє, тричі, занадто, трохи, дуже

способу дії

навшпиньки, по-молодечому, по-нашому, пішки, бігом, верхи

Обставинні прислівники

часу

торік, вчора, завтра, доти, завжди, досі, зранку, тоді, довіку

місця

вгорі, згори, вперед, звідусіль, там, десь. тут. іюруч. звідти, туди

мети

наперекір, навмисне, напоказ

причини

зопалу, спересердя, спросоння, згарячу, ненароком

Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий

Якісно-означальні приснінники на -о, -е переважно утворюються від якісних прикметників (дешевий —> дешево, лагідний -> лагідно) і так само, як і вони, можуть мати вищий і найвищий ступені порівняння: легко — легше — найлегше.

Ступінь

порівняння

Форми ступенів порівняння

Т ворення

Приклади

Виший

проста

за допомогою суфіксів -ше, -іше

холодно —» холодніше, легкий —> легше

складена

додаванням до прислівника звичайного ступеня слів більш, менш

більш важливо, менш виважено

Найвищий

проста

за допомогою префікса най-

гарніше —» найгарпішс

складена

додаванням слів найбільш, найменш

найбільш рішуче, найменш потрібно

Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів

При утворенні вищого ступеня прислівників відбуваються ті самі зміни приголосних, що й у прикметниках:

■ [і ], [к], [з] при сполученні з суфіксом -ш- змінюється на [жч]: дорого — дорожче; важко важче; низько — нижче.

• [с] змінюється на [шч] (на письмі щ): висо[к]о — ви[іич]е (на письмі — вище).

Суфікси -ок-, -ек-, -к-, -ик- при творенні форм ступенів порівняння звичайно випадають: глибокий — глибше

276

Деякі прислівники вищого й найвищого ступенів утворюються від прислівників з іншим коренем: погано — гірше — найгірше.

Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників

У прислівниках, утворених від прикметників із н, пишуть одну літеру н: слухняний -* слухняно: несподіваний -» несподівано.

У прислівниках, утворених від пасивних дієприкметників, так само пишуть н: полегшений —з полегшено: вихований —» виховано

У прислівниках, утворених віл прикметників із нн, пишуть ми: сонний —> сонно; страшенний -* страшенно; несказанний —» несказанно.

З ни пишуть прислівники зрання, спросоння, попідтинню, навмання, попідвіконню, востаннє.

Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу

і) утворені від різних частин мови за допомогою прийменників: а) прийменник к іменник

безвісти, безперестанку, вбік, увечері, вплав, вплач, додолу, додому, заочі, згори, зісподу, зсередини, надвечір, напам’ять, наперебій, на-останок, наприклад, наяву, украй, урозсип, укупі

б) прийменник + прикметник

віддавна, вручну, догола, замолоду, знову, на-

(короткий)

певне, нашвидку, помалу, сповни

н) прийменник + числівник

удвоє, вперше, надвоє, удвох, заодно, спериіу

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання