§ 52. Речення зі звертанням. Звертання нєпошнрені й поширені

У складі простого речення, крім головних і другорядних членів, можуть бути слова, які не є членами речення і не пов’язані з іншими членами ні сурядним, ні підрядним зв’язком. Так, синтаксично не пов’язані з членами речення звертання. До них не можна поставити питання і вони не є членами речення.

Звертання — це слово або група слів в реченні, що називають особу, а іноді — неживий предмет, до якого звертається мовець: Земле!.. Тобі я на рану не висиплю солі… (Б. Олійник). Зоре моя вечірняя, зійди над горою… (Т. Шевченко).

Звертання виражається іменником у кличному відмінку або в називному у значенні кличного. Інколи звертання може виражатися прикметником, дієприкметником, числівником, ужитими в значенні іменника: А може, зараз ти не в полі, любий, а десь у теплому гостиннім домі (В Ткаченко). Другий вперед!

Звертання бувають непоширеними (виражаються одним словом) і поширеними (виражаються групою слів): Всю кров тобі. Вітчизно, завжди готові ми віддати (В. Сосюра). Моя Вітчизно дорога. яка тобі горить снага! (А. Малишко).

У групі поширеного звертання може бути узгоджене і неузгоджене означення, відокремлене означення, однорідні члени речення: Гей ви, далі ясні, безкінечні й сині, як чудесно в світі молодому жить! (В. Сосюра).

Зазвичай ускладнюються звертаннями спонукальні й питальні речення. Звертання може вживатися на початку, в середині й у кіиііі речення.

На письмі звертання виділяється комами. Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється з кличною інтонацією, після нього ставиться знак оклику: Ліси мої, гаї мої священні! Пребудьте най вовіки незнищенні! (Л. Костенко).

Вигуки від звертання відділяються комами: Ох. пісне, чому, як той птах, не летиш? (М. Рильський). Не відділяються слова о, ой, якщо вони вжиті як підсилювальні частки: Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий! (Т. Шевченко).

Звертанмя здебільшого вживаються в розмовному, художньому та публіцистичному стилях мови.

ВПРАВИ

ВПРАВА 222. Випишіть у дві колонки поширені й непоширені звертання Чим вони виражені? і. Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, гой у ірудях не серденько, але камінь має (С. Воробкевич). 2. Співай же, Десно, в весняних просторах, ростіть, будови, гомоніть, мости (М Рильський). 3. Моя Україно, як я тебе любив, твої луги, твої степи розлогі Ш. Старіщький)

4. Чую, земле, твоє дихання, розумію твій тихий сум {В. Симоненко). 5. Давню байку правиш, друже! (77. Українка). 6. Будь славен, день багатого врожаю, прозоре небо, підіймайся вище (А. Мазииіко)

6. Поїдеш далеко, побачиш багато; задивишся, зажуришся, згадай мене, брате! (Т Шевченко)

7. Україно! Доки жити буду, доти відкрнаатиму тебе (Я Симоненко). 8. Як я люблю тебе, мій рідний краю! (/. Франки). 9. Ой Морозе, Морозенку, ти славний козаче! За тобою. Морозенку, вся Вкраїна плаче! (Нар. те.). 10. Дяка щирая тобі, ніченько-чарівниченько, що закрила ти моє личенько (77. Українка). 1 і. Дощик, дощик голубий, колосків не оббий зливами-приливами, хмарами огнивими… (А. Малишко). І2. Сійся-родисв, колосом розвийся, засівайся щастям, ниво молода! (В. Симоненко)

374

ВПРАВА 223. Запишіть речення. Знайдіть і підкресліть звертання. Вставте, де потрібно, пропущені розділові знаки.

і. Не винен я тому, що сумно співаю брати мої (/. Фрстко). 2. Зоре моя вечірняя зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою (Г. Шевченко). 3. Не покидай мене пекучий болю, не покидай важкая думо муко (/. Фрстко). 4. Шевченку Відгук дум своїх чи чусш ти у нашім співі? (А/. Рильський). 5. Радуйся, земле моя Радуйся, рідний народе Сонце твоєї свободи цілому світу сія! (Д Павлич-ко). 6. і слава твоя оживе неодмінно, і доля розквітне ясна моя Україно моя Україно блакитна моя сторона! (С Го.юванівський). 7. Обнімає земля небо голубе о моя Вітчизно я люблю тебе! (В. Сосюра).

8. Місяцю-кпязю нічкою темною тихо пливеш ти стежкою таємною (/. Фрстко). 9. Де зелена тополина. роздзвенілися жита… Слався рідна Україно наша земле золота… (П. Тичина). іО. Пісня моя ти підстрелена пташко мусиш замовкнуть і ти (/. Фрстко). і І. Пісня моя ти сердечна дружино серця відрадо в дні горя і сліз з хати вітця, як єдинеє віно, к тобі любов у життя я приніс (/. Франко).

375

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

1466. Звертання є в реченні

А Як хороше жити, мій друже, мій брате, коли тобі йде дев’ятнадцятий рік!

БІ так їй весело, старій, так легко, неначе вона помолодшала.

В Наумиха, напнута чорною хусткою, з складеними на грудях руками, стояла, спершись на ріг безверхої хати, і грілась босоніж на теплій ще землі.

Г Гаї, садки, урочища, хати, дерева, клуні — усе нашіптувало йому казки дитинства, вливало молодість у вже підтоптане, на мощі схоже тіло.

Д По хуторах і пасіках, по приструмкових хащах і непролазних тернах, по байраках і долинах ні на хвилину не затихав той спів, та музика, те вечорове весняне днво.

1467. Звертання с в реченні

А Синиці голос-голосок один не збляк, один не змок, голками сиплеться сухими.

Б Чи чули ви. як в дзвоні мояотка співає сталь, вітаючи людину?

ВДивіться на мене: я виплакав очі, мені їх не шкода, мені їх не жвль.

Г Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах буйних.

Д Мій давній друже! Мушу я з тобою розстатися надовго.

1468. Звертання є в реченні

А Христя прохала батька привезти з міста гостинця — хоч перстень, хоч сережки, хоч стьожку яку-небудь.

Б Благословенні ви, сліди, не змиті вічності дощами, мандрівника Сковороди.

В Неподалік дзьобаті крани як велетенські журавлі.

Г Весіль і побратань посол єдиний, із давнини він зветься «хліб та сіль».

Д Щезай в пожежах самоспалень, в гірких руїнах власних попелищ!

1469. Звертання є в реченні

А Не забувайте незабутнє, воно вже інесм взялось.

БМиколка, Прокопів хлопчик, такий школярик гарнесенький, був сумирненький, сором-ливенький, млявенький, як дівчинка.

В Ой у полі три криниченьки, любив козак три дівчиноньки….

Г Почекай-но, дівчино, ще й для тебе троянди весни розцвітуть.

Д Проситься в серце матусина пісня.

1470. Звертання є в реченні

А Червонобоким яблуком округлим скотився день, доспілий і тяжкий.

Б Хлопець замріяно слухав, розглядаючи високі стожари палаючого заходу.

В Виростеш ти, енну, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги.

Г Прийми ж цей спів, хоч тугою повитий, та повний; хоч гіркий, та вільний…

Д Де ти взяла звичку читати лежачи?

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання