§ 13 Речення з одним головним членом

З апам’ятаймо!

Закінчену думку й завершену інтонацію можуть виражати речення з одним головним членом.

Наприклад: Сьогодні весь день тотттить. Золота осінь.

підмет + присудок присудок підмет

Двоскладне Односкладне Односкладне

речення речення речення

Спишіть речення. У кожному підкресліть головні члени речення.

Помітно оголилися дерева. У дібровах замовк пташиний гук. Ставки та озерця вкрилися опалим листям. Уранці на землі все частіше з’являється біла паморозь. Дощить. Колючий вітер примушує витягати із схованок рукавиці та шапки. Жовтень… Осінь упевнено ввійшла у свої права (З кн. «Український рік у прикметах і прикметниках»).

119 ^ Прочитайте текст. Випишіть речення з одним головним членом.

Осінній вечір. Сіло за гору сонечко. Навколо тихо-тихо. Коли це з-за лісу лунає тривожний крик: курли, курли… Високо в небі летить табун лебедів. Чого кричать так тривожно?

Здається, вони щось забирають із рідної землі. Пригадалась мені казка, що її розповідала бабуся: коли відлітають лебеді, вони своїми крильми сіють на землі печаль…

А коли повертаються лебеді, що вони сіють крильми?

— Радість! (За В. Сухомлинським).

Прочитайте текст. Перебудуйте виділені речення так, щоб граматичні основи в них складалися з одного головного члена. Запишіть перебудовані речення.

Українська назва другого осіннього місяця не потребує жодних пояснень. Довколишні гаї вже одяглися в яскравий привабливий жовтогарячий колір з усіма його відтінками. Назва «жовтень» була відома з часів Київської Русі. Ще цей місяць народ називав весільником. Селяни вже встигали зібрати врожай. Робота на полі, у городі завершена. Батьки одружували дітей. Це найбла-годатніша пора для весільних гулянь і вечорниць.

Усміхнімось!

Весела задача

На вербі вродило 27 грушок, а на сосні — 32 яблука. Андрійко зірвав 4 грушки та 2 яблука. Скільки грушок і яблук залишилося на обох деревах?

Запишіть 5-6 речень з одним головним членом про погоду в жовтні. Підкресліть граматичні основи.

Прочитайте загадки. Із словами-відгадками складіть і запишіть речення: а) з одним головним членом; б) з двома головними членами.

1. Восени народжуюся, повесні вмираю, своїм тілом землю взимку зогріваю. 2. Горя не знаємо, а гірко плачемо. 3. Влітку служить, а взимку зуби сушить.

Доберіть до поданих речень синонімічні за зразком. Запишіть їх.

Зразок. Світить місяць. — Місячно. На небі — місяць.

1. Мені радісно. 2. Сходить сонце. 3. Гримить грім. 4. Надворі мороз. 5. Настає вечір. 6. Летить сніжок. 7. У класі запанувала тиша.

Прочитайте виразно уривок із вірша Л. Глібова «Журба». На основі тексту вірша й фотографії напишіть міні-твір (5-6 речень), у якому використайте речення з одним головним членом.

Стоїть гора високая,

Попід горою гай,

Зелений гай, густесенький, Неначе справді рай.

Під гаєм в’ється річенька, Як скло вода блищить; Долиною зеленою Кудись вона біжить.

Край берега, у затишку, Прив’язані човни;

А три верби схилилися, Мов журяться вони, —

Що пройде любе літечко, Повіють холода, Осиплеться їх листячко — І понесе вода.

“І 4 Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речення

Запам’ятаймо!

Види речень за метою висловлювання

Розповідні

Питальні

Спонукальні

висловлюють пові-

висловлюють

висловлюють наказ, ви-

домлення, розповідають про щось

запитання

могу, заклик, прохання, побажання, пораду тощо

Знову щедро сонце

Знову сонце щед-

Сонце, знову щедро сві-

світить.

ро світить?

Прочитайте вірш. Випишіть розповідні та питальні речення.

Совість

Запам’яталося навік, як вам у молодості, тату, позичив грошей чоловік, коли ви будували хату.

Якийсь мастак облудних справ до вас лукаво зуби шкірить:

— А він розписку з тебе брав?

— Ні, він мені на слово вірить.

— Ну, слово то не штука дать — в нім явна необов’язковість.

Тож грошей можна й не віддать…

А ви йому на це: — А Совість?!

Але до чого я веду?

Для нас чужі безчесні зиски, бо Совість в нашому Роду стократ цінніша від розписки.

Д. Білоус

2. Які розділові знаки можуть стояти в кінці розповідного речення?

Про який розділовий знак ідеться у вірші Д. Білоуса? Запишіть 3-5 речень із цим знаком.

Маленька, менша від мачини, ні з ким не стану на борню.

А при читанні, коли треба, й людини мову зупиню.

Прочитайте вірш-загадку Д. Білоуса та поясніть уживання знака питання. Наведіть власні приклади.

Він після речення, цитати вмостився, схожий на гачок. Всіх нас примушує питати, а сам ні пари з уст — мовчок. Що це таке?

Запам’ятаймо!

Питальні речення здебільшого починаються словами: де, коли, куди, хіба, хто, чи, що, як, яка, яке, який, які.

У питальному реченні більшою силою голосу (інтонацією) виділяється одне слово, допомагаючи тим самим зрозуміти, що цікавить мовця.

Наприклад

Ти із задоволенням ходиш до школи?

Ти із задоволенням ходиш до школи?

Ти із задоволенням ходиш до школи?

Ти із задоволенням ходиш до школи?

Прочитайте, виділяючи голосом (інтонаційно) різні слова кожного речення.

Хто першим веде маленького учня у світ знань? Ти сьогодні чергуєш?

Усміхнімось!

— Який твій улюблений предмет? — запитує вчитель.

— Телевізор, — відповідає учень.

1. Прочитайте текст, перепишіть. Визначте вид кожного речення за метою висловлювання.

Бути гостинним господарем — велике мистецтво. Що потрібно знати, щоб друзям і знайомим було приємно бувати у вашому домі?

Насамперед в оселі має бути прибрано. Не забудьте, до речі, і про свій зовнішній вигляд. Щоб гості не нудьгували, варто організувати цікаві розваги. А коли у вас чомусь зіпсувався настрій? Звичайно, гості не повинні цього помітити.

Приділяйте однакову увагу всім присутнім. Наостанок не забудьте подякувати за приємно проведений час.

2. При нагоді скористайтеся правилами гостинності.

Усміхнімось!_

— Ти вже повчив уроки? — запитує бабуся Сергійка.

— Якщо йти до магазину, то ще ні, а якщо гуляти, то вже!

(Н. Кузьменко)

Запам’ятаймо!

Види речень за емоційним забарвленням

Неокличні

Окличні

вимовляються без вираження особливих емоцій.

Перед тим, як виконувати домашнє завдання, необхідно провітрити кімнату.

вимовляються з підвищеною інтонацією, емоційно.

Сідаєш за домашнє завдання — провітри кімнату!

1. Прочитайте речення. Визначте їх види за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Порівняйте інтонацію неокличних й окличних речень.

Настали канікули. Настали канікули!

Ти прочитав книжку? Ти вже прочитав книжку?!

Вчися поважати думку іншого. Вчися поважати думку іншого!

2. За зразками поданих речень складіть і запишіть власні висловлювання.

Випишіть із підручника з української літератури по три розповідні, питальні та спонукальні речення.

1. Відгадайте загадку.

Що за знак — стрункий, мов спис, він над крапкою завис, спонука до поклику.

Хто ж бо він? — …

Д. Білоус

2. Розкажіть про власні успіхи в школі на цьому тижні, використовуючи окличні речення. Два з них запишіть.

Усміхнімось!_

Ух і Ох

Ми на груші — Ух!

Раптом чуєм Гух!

Потім тільки Гець!

Що воно за Грець!

Подивились:

То ми долі Вдвох!

Г. Бойко

Спишіть текст, розставляючи на місці смайликів (-^) розділові знаки. Поясніть свій вибір.

Столиця Київської Русі за часів Ярослава Мудрого була одним із найбільших міст Європи. Населення Києва становило 50 тисяч мешканців, Новгорода — ЗО тисяч, Володимира Великого — 20 тисяч; європейських міст: Страсбурга — 20 тисяч, Лондона — 35 тисячі*

Князь Ярослав Мудрий відомий як творець законів*^ Під час його князювання було створено перший на Русі звід законів «Руська правда»-^* Багато великих і добрих справ зробив для Києва та держави князь Ярослав ^ І що ж заповіла ця мудра людина своїм нащадкам ^ Ось його слова: «А ви, сини мої, живіть між собою в любові, бо всі ви брати від одного батька й однієї матері І якщо будете жити в любові між собою, і Бог буде з вами, і підгорне під вас ворогів ваших, будете мирно жити»