§16 Речення з однорідними членами

Запам’ятаймо!

Однорідними можуть бути підмет, присудок і другорядні члени речення. Однорідні члени речення вимовляються з перелічувальною інтонацією.

Наприклад: Під березами росли сироїжки, грузді, лисички. Веселка утворюється, міниться, виграває барвами.

У городі бабуся садила картоплю, капусту, огірки, цибулю, квасолю.

Серед зелених луків текла повновода, глибока, але тиха й ласкава річка.

Вранці, удень і увечері чути пташині серенади в міських парках.

РІДНІ

Спишіть текст, знайдіть однорідні члени речення, підкресліть їх.

Іван Петрович Котляревський народився і творив у Полтаві. Його «Енеїда» і «Наталка Полтавка» досі полонять читача іскрометним гумором. Із Полтавою пов’язане життя і Панаса Мирного, і Юрія Кондратюка, й інших відомих людей.

Прочитайте текст. Визначте, якими членами речення є однорідні члени.

Тернопіль розташований на річці Серет. За легендою, назва міста походить від назви тернового поля. Стара українська архітектура збережена в таких пам’ятках, як Старий Замок, Во-здвиженська церква, церква Різдва Христового. У місті бували Іван Франко, Василь Стефаник, Микола Лисенко.

Складіть і запишіть по одному реченню з однорідними підметами, присудками, додатками, означеннями, обставинами.

Запам’ятаймо!

Між однорідними членами речення ставимо коми, якщо:

1) однорідні члени не з’єднані сполучниками. Наприклад: Київ. Черкаси. Запоріжжя. Херсон розташовані на берегах Дніпра.

©. ©. ©.©

2) однорідні члени з’єднані сполучниками а, але, та (у значенні але).

Наприклад: Цього літа ми мандрували в Карпатах, а не дивилися на ці чудові гори по телевізору.

3) однорідні члени з’єднані повторюваними сполучниками і, й, та (у значенні і), або, чи.

Наприклад: Улітку ми відвідали і Ф<юдосію, і Ялту, і Судак.

і0. і0,і0

Якщо між двома однорідними членами речення стоїть неповторюваний сполучник і, й, та (у значенні і), або, чи, кому між ними не ставимо.

Наприклад: Суми розташовані на берегах Псла та Сумки.

0 та ©

Спишіть текст, розставте розділові знаки між однорідними членами речення.

Там, де сходяться річки Харків Лопань та Уда, постало місто Харків. У ньому жили працювали і Г. Квітка-Основ’яненко і П. Гулак-Артемовський і П. Грабовеький. Тепер це — один із найбільших індустріальних наукових і культурних центрів країни. Харків славиться бібліотеками. Так, наприклад, Харківська наукова бібліотека імені Володимира Короленка — друга в Україні за кількістю книжок. Щорічно до бібліотеки надходить до сімдесяти тисяч документів (книжок журналів газет електронних документів тощо).

Випишіть із підручника української літератури 5 речень з однорідними членами. Поясніть розділові знаки.

Виберіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки між однорідними членами.

1. Молоді листочки з’явилися на березі, клені, липі.

2. На весняному небі пливли рожеві білі сіруваті хмарки.

3. Першими з’явилися підсніжники, крокуси, і проліски.

4. У неділю ми збиралися піти, або в кіно, або в театр, або на виставку.

Усміхнімось!

Знайдіть у тексті однорідні члени речення.

Питається, звідкіль я прийшов та що знайшов. Ходив я десь-то та знайшов дещо, та коли я що або абощо, то нехай мені абищо. От що, а не то що, а ви кажете, що я там що чи абищо! Нехай мені бозна-що, коли збрехав що про що або нащо!

Прочитайте віршовані рядки. Відновіть розділові знаки між однорідними членами речення. Спишіть.

1. Я чую рідну мову українську

На вулицях майданах і вітрах (Г. Булах).

2. У мові пісенній — і радість і щастя (В. Вихрущ).

3. В кожній мові — квітіння конвалії Гуркіт грому і гомін діброви (М. Єременко).

4. Мово рідна!.. Без тебе кругом Зачужіли і небо і води (И. Дудка).

1. Прочитайте прислів’я та поясніть їх значення.

1. Багато знай та ще й питай. 2. Голкою та плугом хата стоїть. 3. Карасі та зайці заведуть у старці. 4. Упертість та труд усе перетруть. 5. Учителя та дерево пізнають із плодів. 6. Сидячи й лежачки заробила сережечки.

2. Побудуйте схеми речень з однорідними членами (зразки схем дивіться в рубриці «Запам’ятаймо!» с. 68-69).

1. Спишіть текст, доповнюючи речення однорідними членами. Потрібні за змістом слова добирайте з довідки.

Термітник-кондиціонер

Коли в нашому помешканні стає душно, … , умикаємо кондиціонер. А що в такій ситуації роблять винахідливі й … терміти? Вони будують велетенські, … гнізда. І ці гнізда такі великі, що тільки в надземній їх частині може вміститися слон або … . А складні й … лабіринти ходів ведуть ще й під землю. Саме гніздо є природним охолоджувачем, …. Спочатку повітря вузькими коридорами спускається до глибоких, … підвалів. Звідти з випарами води піднімається до «великого холу», що розташований у верхній частині гнізда. Там воно нагрівається до потрібної температури, і тільки потім поширюється по всіх «кімнатах».

Особливо глибокі лабіринти ходів у термітів, які мешкають у пустелі Сахара. Щоб забезпечити доступ вологи в гніздо, термітам доводиться «копати колодязі», … в землю до сорока метрів (Із журналу «Професор Крейд).

Довідка: громіздкі, верблюд, заплутані, гаряче, кондиціонером, заглиблюватися, кмітливі, темних.

2. Як змінився доповнений вами текст? Яку роль виконують у реченнях однорідні члени?