Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів

Запам’ятаймо!

Синоніми — це слова, різні за звучанням і написанням, але однакові або близькі за лексичним значенням. Синоніми вживаються в мові для чіткого й образного висловлення думки або уникнення повторів слів.

Два і більше синонімів утворюють синонімічний ряд.

^56^ Прочитайте речення. Знайдіть у них синоніми, випишіть їх.

1. Гармидер, галас, гам у гаї (Т. Шевченко). 2. Забарвлення неба змінюється від сонця. Це й зветься зірницею, світовою зорею, світанком (В. Сухомлинський). 3. Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів (М. Бажан). 4. Часом сопілка в горах заплаче, заквилить (Б. Лепкий).

Складіть із поданих слів синонімічні ряди. Запишіть їх. Користуйтеся словником.

Дружити, сучасний, дотеперішній, приятелювати, минулий, попередній, колишній, товаришувати, нинішній, сьогоднішній, тодішній, ладити, брататися, пережитий, модерний, найновітні-ший, теперішній.

Спишіть вірш Д. Павличка. Підкресліть синоніми.

Ватра, вогнище, багаття. А вогонь один? — Та ні. Різні назви, різні плаття, Різні лики вогняні.

Звісно, всі три слова добрі, Але ти своє знайди —

Дух печеної картоплі В ньому залишив сліди.

Срібна, злотна, пурпурова Грань-жарина спалахне, Доки вимовиш три слова, Вибираючи одне.

Пахне слово те журбою, Димом осені в полях,

І між матір’ю й тобою В ньому — найкоротший шлях.

1. Прочитайте тексти. У якому з них, на вашу думку, деякі слова повторюються недоречно? Обґрунтуйте відповідь.

1. Розсипалося сонце пилом квіток. Зеленим духом дихнули смереки, зеленим сміхом засміялися трави, на всьому світі

тільки дві барви: у зеленій — земля, у блакитній — небо… (За М. Коцюбинським).

2. Стежкою біжить маленька дівчинка. Маленькі косички смішно підстрибують на її маленьких плечиках. А квіти вклоняються їй своїми маленькими голівками. Вона простягає до них маленькі руки й струшує з маленьких пелюсток маленькі крапельки роси.

2. Виправте текст, який того потребує. Уникайте зайвих повторів.

Доберіть синоніми до слова видатний. З двома-трьома словами складіть речення. Запишіть речення, підкресліть означення.

Спишіть слова, вилучаючи з кожного рядка зайве.

1. Сумний, журливий, невеселий, радісний.

2. Горизонт, обрій, круговид, виднокрай, небо.

3. Добре, мабуть, напевно, либонь, очевидно.

4. Сміливий, балакучий, говіркий, лепетливий.

5. Скаржитися, рюмсати, нарікати, жалітися.

6. Обґрунтувати, скасувати, довести, вмотивувати.

Прочитайте дитячі вірші про зиму. Доберіть зі словника та запишіть синоніми до слова віхола.

* * *

В небі хмара пролітала, Білий пух порозсипала. Це на санях їхала Хуртовина-Віхола.

* * *

Завірюха в гай прийшла Та сестрицю привела.

Сніг кружля, не стелиться. Звуть сестру Хурделиця.

Л. Вознюк

Напишіть твір-опис про тварину, використовуючи синоніми: жвавий, меткий, проворний, прудкий, рухливий, швидкий.