СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 43. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами та частинами складного речення. Словосполученни

Синтаксис (від гр. syntaxis — поєднання, складання) — це розділ мовознавства, який вивчає будову та значення словосполучень і речень.

Основними одиницями синтаксису є словосполучення і речення.

Речення є основною одиницею синтаксису, оскільки воно виражає повідомлення. Словосполучення входить у речення як його складова. За змістом і граматично речення об’єднуються в текст.

Між словами й частинами складного речення можуть бути такі синтаксичні зв’язки:

• предикативний (взаємозалежність підмета і присудка): ми працюємо, дощ іде]

• сурядний (компоненти незалежні одні від одних): література і мистецтво; не правда, а брехня\ Шумить по-іншому той сад. і квіти пахнуть по-новому (В. Сосюра);

• підрядний (компоненти залежать одні від одних): золота рибка, читати книгу, сидіти рівно: Благословенна та ясна година, коли дитя читає «Кобзаря» (Д. Павличко).

Словосполучення — це синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких головне, а інше — залежне: народна пісня, співати в хорі, співати голосно

Головиим у словосполученні є слово, від якого ставиться питання, залежним — яке відповідає на поставлене питання. Залежне слово уточнює і поширює значення головного. Наприклад:

як? як?

хі-h

розмовляти по-українськи

Слова у словосполученні поєднуються зв змістом і граматично або лише за змістом. Граматичний зв ‘язок здійснюється за допомогою закінчень (золота осінь, кращий учень) або закінчень і прийменників (писати в зошиті, виїхати до міста).

Не є словосполученнями:

• граматична основа речення (підмет і присудок): мама прасує, студенти вчаться, я йду;

• службове слово (прийменник, частка) і повнозначне: у школі, на дереві, робив би. казала ж;

• однорідні члени речення (сурядний зв’язок): батьки і діти, віта і мир. хлопець чи дівчина;

• стійкі сполучення слів (фразеологізми, аласні назви): вхопити облизня. Азовське море;

• складені (аналітичні) форми різних частин мови:

■ ступені порівняння прикметників та прислівників: більш яскравий, більш важливо;

■ майбутній час дієслова: буду хіалювати.

За способами вираження головного слова словосполучення поділяють на іменні, дієслівні та прислівникові.

314

Тили словосполучень за морфологічним вираженням головного слова

іменні (іменникові, прикметникові, числівникові, займенникові)

дієслівні

прислівникові

головним словом с іменники, прикметники, числівники й займенники:

головним словом с дієслово або форма дієслова:

головним словом є прислівник:

ніжна матус я, важливий для мене, троє товаришів, жоден учасник

працювати завзято, в’язати гачком, вишитий бісером, співаючи вголос

дуже весело, праворуч від мене, зовсім трохи

За будовою (кількістю слів) словосполучення поділяють на непоширені (прості) та поширені (складені). Непоширені словосполучення складаються з двох повнозначних слів (читати книгу); поширені словосполучення складаються з трьох і більше повнозначних слів, але з одним головним словом (захоплено читати книгу).

_ВПРАВИ_

ВПРАВА 199. Доберіть до поданих головних слів залежні, запишіть утворені словосполучення. Школа, книга, відпочивати, близько, ліворуч, пісня, співати, розважатися, чотири, високо.

ВПРАВА 200. Доберіть до поданих залежних слів головні, запишіть утворені словосполучення. На уроці, вголос, швидко, додому, під дощем, у полі, на майданчику, напам’ять, від радості, по-різному.

ВПРАВА 201. Підкресліть лише словосполучення. Чому решта сполук слів не є словосполученнями?

Лити як з відра, переходити дорогу, йшов дощ, холодна роса, лапатий сиіг, відвідати музей, дуже холодно, пішоходи й водії, сидіти й писати, на дорозі, Чорне мпре, мис Доброї Надії, чоловік і дружина, буду співати, вікно запотіло, під парасолькою, потрапити під зливу, мати чи батько, більш уважний, тече вода, хай живе, стоїть туман, у свинячий голос. Червона Шапочка, з джерела, буду вишивати, на дворі тепло, брати на кпини, місто й село, висока гора.

ВПРАВА 202. Випишіть словосполучення, позначте головне і залежне слова, поставте питання від головного слова до залежного.

Легенька тінь ночі упала на землю. Забаищали зорі в чистому небі, показався і міелць з-за гори — повний, червоний, неначе в бані парився. Сумно позирав він крізь пил та куряву на людську біганину, на чудний гук міста. У кожній хаті горить світло, а великі будинки неначе у вогні палають: з їх розчинених вікон ллються де співи, де бренькіт… (П. Мирний)

315

ВПРАВА 203. У три колонки випишіть іменні, дієслівні та прислівникові словосполучення Пишатися Батьківщиною, зовсім добре, переглянути кінофільм, мамина пісня, твір письменника, виростити урожай, прочитати книжку, праворуч від школи, пришкільна ділянка, верхи на коні, рідна земля, пізно ввечері, Шевченкове слово, навчання в школі, високо в небі, відвідати музей, досить повільно, допомогти батькам, далеко від міста, берегти природу, їздити верхи, важливий для мене, три брати, близько від дому.

Іменні

дієслівні

прислівникові

мамина пісня

пишатися Батьківщиною

зовсім добре

ТЕСТИ

(з вибором4>днієї правильна! відповіді)

1246. Лише словосполучення в рядку

А цукерки «Білочка», мама й тато, любий друг, все затихло Б лити як з відра, йшов дощ, лапатий сніг, дуже холодно В п цист и брасом, читати книжку, голосно співати, святкова сукня Г переходити дорогу, суворий міліціонер, на дорозі, ПІШОХОДИ й водії Д на дворі тепло, вікно запотіло, холодна роса, тривалі заморозки

1247. Лише словосполучення в рядку

А висока гора, йти вперед, сидіти й писати, брат і сестра

Б переглядати кінофільм, слухати музику, танцювати на дискотеці, відвідати музей В їхати верхи, батько слить, доглядати тварин, готувати їжу Г найбільш досконалий. Чорне море, малювати фарбами, робити висновки Д брати на кпини, місто й село, сидіти поруч, улюблений фільм і 248. Лише словосполучення в радку

А осінній вечір, книжкова поличка, потрапити під зливу, сидіти тихо Б відповідь на лист, подарунок від друга, чоловік і дружина, буду’ слівати В відкрити Америку, мис Доброї Надії, на вулиці, великий птах Г під парасолькою, тече вода, хай живе, прозоре скло Д мамина ласка, коло церкви, Червона Шапочка, кора дуба

316

1249. Лише словосполучення в рядку

А стоїть туман, сестрин зошит, йдучи до лісу, мати чи батько Б більш уважний, у свинячий голос, здобути перемогу, хвойний ліс В солом’яна стріха, людина без турбот, з джерела, буду вишивати Г незнайома місцевість, день осені, перег лядати виставу, добре почуватися Д бабусина пісня. Вогняна земля, сподіватися на краше. буде працювати

1250. Лише словосполучення в рвдку

А веснянкувате обличчя, найменш вдалий, Каспійське море, разом з дідусем Б Жовга ріка, твори Шевченка, йти спати, буду зустрічати В читати вголос, близько року, кров з молоком. Північний полюс Г вивчити напам’ять, цей хлопець, яблуко розбрату, найбільш зручний Д одна з країн, записаний у баокнот, швидко прибігти, важкий день

1251. Лише іменні словосполучення в рядку

А близько від дому, посивілий з горя, читати книгу, ретельно виконаний Б пожовклий від спеки, працювати вдома, вивчати біологію, чуйна людина В розповідати казки, казка мандрів, казковий світ, залюблений в казки Г адячний дітям, хтось із малюків, погожі дні, двоє курчат Д рожевий від сонця, сонячний ранок, засмагати на сонці, сонячно посміхатися

1252. Лише іменникові словосполучення в рядку

А свіжий хліб, віра в майбутнє, прикрий випадок, лавочка в парку Б писати лист, гарна дівчина, зроблений з паперу, майстерня художника В вишивати хрестиком, темна ніч, високо над землею, олімпійський чемпіон Г білий лебідь, слухати оперу, мужній воїн, запекла суперечка Д мережаний обрус, надрукувати текст, виконати план, золота рибка

1253. Лише прикметникові словосполучення в радку

А батькова хата, трохи смішний, білий від сиігу, абсолютно чистий Б чорний від сажі, золота осінь, взаємно паралельний, мамина хустка В діаметрально протилежний, вища математика, оксамитова сукня, зручний для праці Г червоний від сорому, надзвичайно важливий, дуже сильний, блідий через хворобу Д хворий на грип, вірний присязі, новий телевізор, звуковий сигнал

1254. Лише займенникові словосполучення в рядку

А кожний з них, хтось із нас. щось веселе, ніхто з людей Б відмінний віл інших, усл країна, піклуватися про себе, моя родина В щось нове, інший світ, його проміння, свій шлях Г той хлопець, жоден з людей, мій портфель, будь-який варіант Д наша Батьківщина, пам’ятати його, абиякий чоловік, будь-хто з вас

1255. Лише числівникові словосполучення в рядку

А два зошити, третій поверх, перший варіант’, двоє кошенят Б трос поросят, четвертий розряд, один з нас, шосте липня В дві копійки, п’ятнадцять кілограм, триста чотири сторінки, перший вчитель Г п’ять братів, десять книг, двадцять сім студентів, тридцятеро учнів Д дванадцять балів, чотири книги, другий клас, тридцять третій рік

1256. Лише дієслівні словосполучення в радку

А зроблений вчасно, випити води, сіра миша, тваринний світ Б чинити справедливо, написати листа, отримати диплом, вийти на дорогу В вручити нагороду, полеглий на війні, поранений боєць, скошена трава Г несказані слова, вишитий на полотні, зроблений руками, зів’яле листя Д травити душу, випити чаю, загиблий на війні, помита підлога

317

1257. Лише дієслівні словосполучення в рядку

А зроблений в Україні, писати крейдою, вишивати хрестиком, одна з країн Б залюблений у справу, їхати верхи, піклуватися про птахів, вишиваючи панно В любити дітей, годувати собаку, сидіти праворуч, близько від мене Г слухати музику, навчатися у школі, дуже голодний, їсти борщ Д співати натхненно, уміння говорити, читати мовчки, бажання вчитися

1258. Лише прислівникові словосполучення в радку

А далеко від берега, швидше за асіх, більше року, досить приємно Б голосно сміятися, дуже вдало, слізно благати, високо піднятися В баизько від школи, абсолютно довершений, нещодавно побудований, яскраво світити Г добре вихований, далеко від лісу, палко сперечатися, сильно пошкодити Д дуже приємно, соціально активний, креативно мислити, особистісио зорієнтований

1259. Лише прислівникові словосполучення в рядку

А глибоко в душі, народитися в Україні, весело сміятися, надто громіздкий Б досить влучно, прикро від думки, втричі швидше, високо в небі В гірко плакати, вчасно схаменутися, сумлінно вчитися, високо на дереві Г вдвічі дешевше, маніпулюючи співробітниками, дихати повітрям, на диі моря Д інтелектуально розвинений, мирно розмовляти, малювання аквареллю, по-іншому вдягнений

1260. Лише поширені словосполучення в рядку

А посадити коло хати, запізнитися через затор, захворіти на грип, велике смачне яблуко Б багато відповідей на лист, перебувати поза зоною досяжності, стукати у вікно, скаржитися на здоров’я

В розлогий кущ калини, тремтіти від страху, жити край села, полювати на вовків Г віддати борг державі, перекласти текст із англійської мови, конкурс народної пісні, плетений з лози кошик

Д високий скелястий берег, впасти у відчай, видрукувати на принтері, купити у крамниці

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання