§ 60. Складне речення з різними типами зв’язку

Одні прості речення в складних можуть поєднуватися між собою сполучниками, а інші — без їх допомоги (за змістом, інтонацією). Такі складні речення з різними видами зв’язку називаються складними синтаксичними конструкціями їх поділяють на три різновиди:

• складні речення зі сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком: Грає листя на веснянім сонці, а в душі печаль, як небеса; він росте й співає яворонці, і згорає від сльози роса (Д. Павличко).

• склвдні речення зі сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком: Коли вона проснулась, на столі вже горіла свічка, в кімнаті нікого не було, у чорні смолисті вікна дріботів дощ… (О. Гончар);

• складні рачення зі сполучниковим сурядним і підрядним та безсполучниковим типами зв’язку: Золота порохівниця місяця, вистромившись із-за могил, порошила трави голубим пилом, і здавалось козакові, що там, у степу, ворушиться щось, іржуть чиїсь коні, і вже не рокотання бандур чути звідти, а ледве вловимий передзвін шабель [чути], і не сиділося старому, не їлася йому саламата. свербіла рука до шаблюки, до бою кликало серце (Г. Тютюнник).

Розділові знаки у складному реченні з різними типами зв’язку

У складних реченнях із різними видами зв’язку вживаються такі евмі розділові знаки, що і в складносурядвих, складнопідрядних та безсполучникових складних реченнях. Найчастіше в таких реченнях уживається кома: Мати вірила: земля усе знас, що думає чи говорить чоловік вона може гніватись і буть доброю (М. Стельмах).

У реченнях, які складаються з кількох простих речень, можуть стояти порад два сполучники або сполучник і сполучне сяово. Між ними ставиться кома, якщо речення, котре приєднується другим сполучником, можна опустити: Брати Бпаженки шепотілися між собою, що, коли треба буде, вони стануть в бою один до одного спинами (О. Гончар). — Брати Бпаженки шепотілися між собою, що вони стануть в бою один до одного спинами. Але: Верхів’ями дерев сичав вітер, а коли густа темрява оповила ліс, почав сіяти дощ (К. Гордієнко).

Між двома сурядними реченнями, поєднаними сполучниками і (й), та (і), якщо вони мають спільне підрядне, кома не ставиться: Кали він торкався смичком до струни скрипки, все на світі зникало і залишалася тільки музика (В. С’обко).

У реченнях зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком вживається двокрапка і тире: / досі ще тривожні й неспокійні у людства сни, бо знас світ: закінчуються війни, але існує стан війни (М. Т кач).

ВПРАВИ

ВПРАВА 242. Випишіть складні речення з різними видами зв’язку. Побудуйте їх схеми. Поясніть розділові знаки.

І. Віз наш увесь дерев’яний: дід і прадід були чумаками, а чумаки не любили заліза (О. Довженко). 2. Мол осіння туга, лагідна і ніжна, крізь срібло згаслих вечорів пливе, як лебідь білосніжний, у смутку тихому покинутих ставків (Ю. Клен). 3. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає (Т Шевченко). 4. А встане ернце із огнистих плес, заллє проміння землю світанкову, й зірки додолу спустяться з небес і на людей обернуться ізнову (М Луків). 5. Думав: є велике право одпочить під лавром світу всім, хто в тій війні жорстокій ніс страждання на плечах. (В. Симоненко). 6. Коли в тебе віра у працю згасве, поглянь на ту річку, що скелі зриває {Ю. Гойдо). 7. Будьте вдячні народу, бережіть тес слово, що гранилось віками у битвах, в трудах, воно визріло вже і співа колосково — ення птиця народу на буйних вітрах (Я. Забашто). 9. З тихим дзвоном упали перші краплини, все стрепенулося — і вже широкою чарівною музикою зашумів дощ, той цілющий тра

429

вневий дощ, про який кажуть, що це сиплеться з неба золото (О. Готар). 10. Сонце стало вже височенько і прифівало в спину, а земля була холодна — від неї потерпли підошви і зробилися як дерев’яні. (Г. Тютюнник). * 1

ВПРАВА 243. Перепишіть складні речення з рідними видами зв’язку. Розставте пропущені роз-діповізнаки.

1. Безумовною рисою психічного укладу українця с емоціоналізм і сентименталізм, чутливість та ліризм найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі українського народного життя і обрядовості одним з боків емоціоналізму є і своєрідний український гумор що є одним із найбільш глибоких виявів «артистизму» української вдачі (Д. Чижееський). 2. Скрізь по обидва боки Раставиці на покаті стеляться чудові городи жовтіють тисячі соняшників що ніби поспинались та заглядають поверх бадилля кукурудзи на річку там набігли на річку високі коноплі і залили берег своїм гострим важким духом (/. Нечуй-Левицький). 3. Здорові кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах їм було байдуже шо бурхав холодний вітер… (М Коцюбинський). 4. Все що буде було і шо с на землі і сто тисяч разів уже бачене й чуте сірі вузлики ранку — твої солов’ї все це тільки одне нерозгадане чудо (Л. Костенко).

5. Після косовиці починаєм гребти сіно гуртом і ось потроху міняється наш світ чарівний батько, дід і дядько стають чомусь мовчазними і збентеженими якась підозра з’являється в очах вони починають ділити копиці (О. Довженко). 6. Капітан полегшено зітхнув люди живі судно тримається на воді хоч і жалюгідний мас вигляд після такої тріпанини (О. Гончар). 7. Батько хай їде орать його коні знають а я піду іулять мене гості чекають (Нар. те.). 8. І високе мене пройняло: народ таій достоїн, щоб жити для нього й страждати (В. Симоненко). 9. Не приховував усі його симпатії на боці тих що вже й тоді плекали тут виноградну лозу, жили своєю чесною працею (О. Гончар). 10. Сонце уже зійшло але його ше не було видно із-за темного лугу мебо освітилося ясно й погожо і луг теж посвітлішав і прихоро-шився (Г. Тютюнник).

430

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відровіді)

1606. Складним з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим)

чення

А Найогидніші очі порожні, найгрізніше мовчить гроза, найнікчемніші дурні вельможні, найпідліша брехлива сльоза.

Б Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір.

В Над притомленим завороженим степом стояла така тнша, що було чути, як знизу дихає колос, як згори випадають роси і місячна обніж.

Г Багряний вечір догорів, і попіл падає на місто, переливається намисто понаддніпрянських ліхтарів.

Д Хто чує себе лиш, хто тільки для себе співа, той не ввійде в майбутнє, не прийме сучасне.

єре-

ГС

1607. Складним з різними типами синтаксичного зв’язку (слолучниковим і безсполучниковим)

чення

А Я пам’ятаю: йшла весна своїм походом смілим, і по саду лилась вона квіток зеленим пилом

Б То шумів зелений лист, то в вінку мінився злотом ряст весняний, то золотим дощем лились пісні.

В Дерева мене чекають, і падає листя на стежку, і падають зорі в долоні, і падає сон у траву.

Г Цей шмат землі, що колесом одкочувався від татарського броду й козачої долини, і досі не мав власної назви, хоча тут люди не раз знаходили непевний притулок віл ординців.

Д Був прозорий сонячний ранок, і мовчазні навколишні простори, дбайливо устелені сріблистим сніговим килимом, так ясніли навпроти сонця, що аж сліпило очі.

1608- Складним з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим) є речення

А У городі, де ірають струни п’яні, де вічний шум, де вічна суста, я згадую слова твої неждані.

Б Минула тривожна беззоряна ніч, і там, де попелясті сніги єдналися з небом, почав відділятися світанок.

В Є в коханні і будні, і свята, є в ньому і радість, і жаль, бо не можна житія заховати за рожевих ілюзій вуаль.

Г Тихо в лісі: повітря не дихне, ніщо не шеберхне.

Д1 летять гуси, і летять журавлики, і літа мої листом осипаються.

431

1609. Складним з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим) с чення

А І пахне сіно лугове, і зав’язь в чистих росах зріс, і в кожній гілочці живе на славний у досвіток надія. 1

Б Сон літньої ночі колись мені снився, коротка та літняя нічка була, і сон був короткий, 1 він хутко змінився і зник, як на сході зоря розцвіла. 1

В Сірі тумани курилися над нашою землею, брудні та важкі хмари вистилали високе не-бо, холодний вітер переганяв їх з одного боку на другий.

Г Я кажу: не було б Дон Кіхотів, вже б давно посивіла земля.

Д Ось сонечко світить надворі, сніг біліє, цвірінчать горобці.

1610. Складним з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим) чення

А Коли осінь вмирає на сивому-сизому вітрі, ми старієм на рік, і немає на долю управи.

Б Навкруги тиша; скрізь ясно; з поля вітерець віс; з гаїв холодок дише.

В А хмара находить, і грім гуркотить, і блискавка хижо моргає.

ГІ пригадалося йому дитинство: над водами хиляться лози, лелека пливе в висоті.

Д Ніч темніє, і ясніють зорі, море плаче, й темрява шумить.

ТЕСТИ

(на встановлення відповідності)

1611. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв’язку

Приклад

А Дитинству все казковим видається — не збіднюйте ж душі його красу!

Б Клекіт млина термосить пітьму, а вона чіпляє тендітні зірки, що зриваються і сірімко линуть десь на за-ставську соснину.

В Вода хлюпотіла, розливалася через верх кількома живими цівками.

Г Пам’ятай, що легко нам усім буває сплутать щирість і підступність.

Д Підбилися в зеніт Волосожари, і каже казку зірка до зорі.

1612. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв’язку

Приклад

А До правди тяжко ми доходим, неправда прийметься за мить.

Б Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні.

В Ми ломимо скалу, рівняємо правді путі.

Г Іди туди, де люди творять світло і ставлять хрест на темне і старе.

Д Зліва співали струмки, що збігали з гір, і кожен з них мав свій голос.

А Б В Г

432

ПТІь

1613. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв’язку

Приклад

А Коли почалася гроза, гра припинилась і діти кинулись бігти додому.

Б Лиш той творити може, хто любить свій народ.

В Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів.

Г На білу гречку впали роси, веселі бджоли одгули, замовкло поле стоголосе в обіймах золотої мли.

Д Мені бачиться школа в селі.

А Б В Г Д

16|4. Установіть відповідність

Складне речення

1 складносурядне

2 складнопідрядне

3 безсполучникове

4 складне з різними видами зв’язку

Приклад

А Людині треба, щоб її робота залишалася пісяя неї жити.

Б Спустився вечір, і одразу похолоднішало, хоч удеиь була нестерпна стека.

В Ні повітря не ворухнеться, ні пташкл не защебече.

Г Переконатися пора: зробиш зло — не жди добра!

Д Ми — квіти життя!

Б В

Г д

1615. Установіть відповідність

Складне речення Приклад

1 складносурядне А Запахи фарб злегка паморочили голову і хвилювали, як

2 складнопідрядне хвилюють пахощі квітів, навіваючи спогади чи пробу-

3 безсполучникове джуючи уяву.

4 складне ч різними Б Пожухлий сніг топтала заметіль, і жевріло в снігу баг-

видами «в’язку ряне листя.

В О люди, люди, свою душу не замикайте на замки!

Г Надходила степова буря; попереду сивими кіньми мчали вітри

Д Осінні дрібні дощі падали на сумовито принишклу землю і зелено потемніли води в озерах, коли Михайло і Соломія попрощалися з лісником і лісничихою.

А Б В Г Д

433

28» Німецька О. У кр. мова. Комплексна підготовка до ЗНО

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання